reklama
poniedziałek, 28 listopad 2016 08:49

28.XI. Kiedy żołnierze otrzymają podwyżki uposażeń i wyższe dodatki?

Napisane przez R.Ch.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Żołnierze zawodowi otrzymają wyższe uposażenia od 1 stycznia a nie od 1 kwietnia 2017 r. – jak głoszą pogłoski rozpowszechniane  także  m.in. na forum portalu-mundurowego.pl 

Uzasadnieniem przesunięcia terminu podwyżek dla żołnierzy zawodowych z 1 stycznia na 1 kwietnia  2017 r. mają  być jakoby oszczędności przy wypłacie odpraw, 12 miesięcznych  uposażeń czy też ekwiwalentów za niewykorzystanie urlopy i wyższych emerytur dla tych żołnierzy, którzy odchodzą  z wojska w styczniu 2017 r.  

Z naszych informacji wynika, że takich planów resort obrony nie ma z kilku co najmniej powodów. Żołnierze odchodzą  do cywila przez cały rok, przy czym zawsze więcej żołnierzy rozstaje się z mundurem w I niż w II półroczu. W tym roku jest podobnie i – jak zapewniła Katarzyna Jakubowska, p.o. rzecznika prasowego MON – sytuacja kadrowa jest pod kontrolą.  Po drugie, prezydent RP Andrzej Duda, podpisując 4 sierpnia br. opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 1273 rozporządzenie w sprawie przeciętnych podwyżek uposażenia żołnierzy zawodowych z 2,95 do 3,20 krotności kwoty bazowej ustalił, że wchodzi ono w życie od 1 stycznia 2017 r., podobnie jak w innych  służbach mundurowych. Po trzecie, środki na podwyżki w budżecie MON są zaplanowane od 1 stycznia 2017 r.  A po czwarte, ustawa o kształtowaniu wynagrodzeń w sferze budżetowej zaleca wypłacanie wyższych wynagrodzeń pracownikom oraz żołnierzom i funkcjonariuszom od nowego roku budżetowego. Wyjątkiem był rok 2012 r., gdy żołnierze i funkcjonariusze policji otrzymali podwyżki od 1 lipca, co wynikało z deklaracji złożonej w expose przez byłego premiera Donalda Tuska

Podwyżki będą, ale z wyrównaniem od 1 stycznia 2017 r.

Nie znaczy to, że podwyżki od 1 kwietnia nie są możliwe, ale lepiej nie wywoływać wilka z lasu i nie sugerować rozwiązań, które mogą być zrealizowane „na złość” żołnierzom, ale na pewno nie z powodów oszczędnościowych. 

Na razie szef MON Antoni Macierewicz nie podjął decyzji  jak będą podzielone środki na podwyżki dla żołnierzy: po równo procentowo czy kwotowo. Źródła dobrze poinformowane twierdzą, że decyzje w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zostaną podjęte w stosunkowo wąskim kręgu kierownictwa MON w porozumieniu z wiceministrami oraz dyrektorami departamentu: Kadr i Budżetowym oraz Konwentem Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych WP.  Na razie obowiązuje wersja, że podwyżki wyniosą od 300 zł brutto w przypadku szeregowego do 580 zł  - dla generała. Nikt nie śmie naciskać na ministra  obrony, ani niczego innego sugerować. Projekt rozporządzenia MON ws. nowych stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych musi być opublikowany na stronie BIP Rządowego Centrum Legislacyjnego i przesłany do uzgodnień międzyresortowych.  To trochę potrwa. A to oznacza, że nowe przepisy regulujące uposażenia żołnierzy zostaną prawdopodobnie opublikowane w Dzienniku Ustaw na początku przyszłego roku, z wyrównaniem  od 1 stycznia 2017 r. 

Dowartościowani żandarmi 

Co do projektu rozporządzenia MON w sprawie wyższych dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy, to sprawa jest bardziej skomplikowana. Do opublikowanego w połowie października br. projektu tych przepisów na stronie RzCL uwagi zgłosiło kilka instytucji, do których należy się ustosunkować.  Np. Ministerstwo Finansów zdziwione jest faktem, że wyższy dodatek mają otrzymać wszyscy żołnierze pełniący służbę w Żandarmerii Wojskowej. Zmiana – w ocenie resortu finansów – nie wynika z podwyższenia wymagań pełnienia służby w ŻW czy też podwyższenia kryteriów, według których są weryfikowani żołnierze przewidziani do służby w tej formacji.  Żandarmeria – jak się wydaje – jest pupilkiem ministra, o czym świadczą m.in. dwie ubiegłotygodniowe nominacje generalskie płk. Tomasza Polucha, komendanta głównego Żandarmerii Wojskowe,  jak i jego zastępcy płk. Roberta Jędrychowskiego, co nie zdarzało się nigdy.  

Wątpliwości resortu finansów budzi także przyznanie prawa do dodatku służbowego nowej, licznej grupie żołnierzy zawodowych, w tym pełniących służbę w Wojskach Specjalnych, Narodowym Centrum Kryptologii, korpusie sprawiedliwości czy obsłudze prawnej.  MF zastanawia się, czy w ogóle będzie istnieć jakaś  grupa żołnierzy bez dodatku. 

KPRM upomina się o służby zabezpieczenia lotniska i lotów

Z kolei Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przyklasnęła przyznaniu dodatku dla nawigatorów naprowadzania oraz wysuniętych nawigatorów. W ocenie KPRM, o ile  ten dodatek dostaną służby ruchu lotniczego, to nadal duża grupa żołnierzy zaangażowana w proces szkolenia lotniczego nie została objęta dodatkami. Chodzi o służby zabezpieczenia lotniska i zabezpieczenia lotów. Jest to w sumie 15 stanowisk kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa operacji lotniczych. W projekcie rozporządzenia – jak zwrócono uwagę, nie umieszczono także  dowódców grup w bazach lotnictwa. Jest to co prawda kilkanaście stanowisk w siłach zbrojnych, ale obejmują one  nawet dwie trzecie stanu osobowego i odpowiadają  za logistykę wykonawczą i służby inżynieryjno-lotnicze. 

Z kolei uwagi Rządowego Centrum Legislacji  dotyczą m.in. braku szczegółowego uzasadnienia  podwyższenia dodatku służbowego dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Wątpliwości budzi m.in. użyte przez MON sformułowanie: „ponadnormatywne obciążenia psychiczne”. RzCL przytacza art. 80 ustawy pragmatycznej, pozwalający na przyznanie dodatku tylko za „szczególne właściwości i warunki pełnienia służby”.  

Jak dowiaduje się portal-mundurowy.pl, Ministerstwo  Obrony Narodowej ustosunkowało się do powyższych uwag, co powinno lada dzień pojawić się na stronie internetowej RCL. Jednocześnie resort obrony prosi o przyspieszenie terminu uzgodnień i ominięcie Komisji Prawniczej. W ten sposób  jest szansa na opublikowanie rozporządzenia MON o dodatkach do uposażenia zasadniczego żołnierzy na początku 2017 r.  z zachowaniem 14 dniowego vacatio legis. Wyższe dodatki będą przysługiwać po wejściu w życie rozporządzenia.

Wyrównanie dla 240 wojskowych od 1 stycznia 2016 r.  

Wyrównanie, ale  od 1 stycznia 2016 r. będzie dotyczyć tylko stosunkowo niewielkiej grupy ok. 240  wojskowych, którzy zgodzili się objąć niższe stanowiska służbowe i stracili na tym finansowo.  W ubiegłym roku nie objęła ich styczniowa regulacja, która włączyła do uposażeń zasadniczych 300 zł dodatek za długoletnią służbę. 

Problem dotyczy żołnierzy, którzy zostali wyznaczeni na niższe stanowiska służbowe albo na takie, które są pełnione w ramach tego samego stopnia, ale zaszeregowane do niższej grupy uposażenia. Jeśli przepisy wejdą w życie, otrzymają oni wyrównanie utraconej części dodatku do uposażenia. Jego wysokość będzie równa różnicy między uposażeniem zasadniczym wraz z dodatkami, jakie otrzymywali 31 grudnia 2015 roku, a tym, jakie by się im należało od 1 stycznia 2016 roku. R.Ch. 

Zdjęcie: Archiwum 11 LDKP

 

 

 

Czytany 53900 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 28 listopad 2016 17:21

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji

Pokaż poprzednie komentarze