reklama
wtorek, 06 grudzień 2016 06:54

6.XII. 12 tysięcy emerytur i rent wojskowych do obniżenia 

Napisane przez R.Ch.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Prawie 12 tysięcy świadczeń wojskowych może być obniżonych w wyniku rządowej nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin, którą wczoraj skierowano pod obrady Sejmu. Oszczędności są szacowane na ok. 200 mln zł rocznie. 

Jest to dalsza cześć zmian związanych z tzw. deubekizacją. Jak wczoraj informowaliśmy, w piątek rozpoczęły się prace w Sejmie nad zmniejszeniem świadczeń emerytalnych i rentowych ok. 32 tysięcy funkcjonariuszy i ich rodzin pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.  W ubiegłym tygodniu posłowie dyskutowali o zmianach w systemie emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. 

Jak wcześniej zapowiadał szef MSWiA Mariusz Błaszczak, przygotowane bez konsultacji społecznych zmiany miały objąć także żołnierzy służących w  jednostkach Ministerstwa Obrony Narodowej. Ale wojskowi mają odrębną ustawę z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. W piątek, 2 bm. podpisany przez premier Beatę Szydło rządowy projekt zmian  (druk 1105) wpłynął  do Sejmu, a wczoraj został skierowany do dalszych prac parlamentarnych. 

Na pierwszy ogień członkowie WRON

Wnioskodawcy nie kryją, że proponowana nowelizacja ma na celu w imię sprawiedliwości społecznej zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pełnieniem służby na rzecz totalitarnego państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. (o miesiąc dłużej niż w przypadku funkcjonariuszy). Na pierwszy ogień  poszli członkowie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, którym za każdy rok służby w Wojsku Polskim po 11 grudnia 1981 r. emerytura ma być przeliczana wskaźnikiem po 0,5 proc. podstawy wymiaru emerytury lub 2 proc. w przypadku rent inwalidzkich.  

Należy przypomnieć, że w lutym 2010 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie, przy pięciu zdaniach odrębnych  zajął się uchwaloną z inicjatywy PO ustawą z 23 stycznia 2009  r.  pierwszą ustawą deubekizacyjną.  TK uznał wtedy, że członkom WRON emerytury można było zmniejszyć  tylko za służbę po 13 grudnia 1981 r. (obniżono za służbę od 8 maja 1945 r. do 1990 r. w wymiarze 0,7 proc. za każdy rok służby). Oznaczało to przywrócenie części świadczeń członkom WRON.

W nowym projekcie ustawy zapisano także, że renty rodzinne po zmarłym członku WRON byłyby ponownie przeliczone, co oznacza ich obniżenie.  

Kogo jeszcze obejmą obniżki emerytur i rent 

Ponadto w poprawce zakłada się obniżenie wojskowych emerytur i rent inwalidzkich wszystkim żołnierzom, którzy pełnili służbę na rzecz totalitarnego państwa w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r. oraz rent rodzinnych pobieranych po takich żołnierzach. 

Zgodnie z art. 13b  świadczenie zostanie obniżone za służbę w następujących wojskowych instytucjach i formacjach Ministerstwa Obrony Narodowej: 

 • • Informacja Wojskowa oraz podległe jej jednostki terenowe, w tym organa informacji powszechnej organizacji „Służba Polsce” oraz organa informacji wojskowego korpusu górniczego;
 • • Wojskowa Służba Wewnętrzna, w tym Zarząd Wojskowej Służby Wewnętrznej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza i jego poprzedniczki;
 • • Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wraz z jednostkami podległymi;
 • • inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych.

 Nie więcej niż średnia emerytura lub renta z ZUS

W tym przypadku wysokość emerytury za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa przed dniem 2 stycznia 1999 r. wyniesie 0,5 proc. podstawy wymiaru  oraz 2,6 proc. po tym okresie.  Ale jest jeden haczyk. Po ponownym przeliczeniu podstawy świadczenia pojawia się  identyczny zapis jak  w tzw. ustawie deubekizacyjnej,  Górna wysokość emerytury nie może być  wyższa  niż średnia krajowa z ZUS, czyli obecnie 2053 zł.  W przypadku renty inwalidzkiej byłaby to kwota 1543,05 zł a renty rodzinnej - 1725,33 zł. Przywileje zachowaliby zaś ci żołnierz, którzy pomagali opozycji demokratycznej, ale musieliby to udowodnić. 

Na wniosek WBE, informacje przekaże IPN

Szczegółowa procedura obniżania świadczeń będzie polegała na tym, że po wejściu w życie ustawy, co ma nastąpić od 1 stycznia 2017 r.  wojskowy organ emerytalnym wyśle wniosek  do Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Wniosek powinien zawierać dane osobowe żołnierza, w tym imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imię ojca oraz datę urodzenia, a także określenie ostatniego stanowiska oraz formacji lub jednostki organizacyjnej.  IPN będzie miał 6 miesięcy na udzieleniu informacji o przebiegu służby w organach represji PRL. Wypłata świadczeń w obniżonej wysokości ma nastąpić od 1 października 2017 r.

Według szacunków przytoczonych w uzasadnieniu, obniżeniu ulegnie ponad 8 tys. emerytur wojskowych, ponad 1 tys. wojskowych rent inwalidzkich oraz ok. 3 tys. wojskowych rent rodzinnych, w tym wielu, którzy chociaż na krótko służyli m.in. w Wojskowych Służbach Wewnętrznych a następnie już w III RP byli na misjach zagranicznych. W sumie stanowi to ok. 7 proc. wszystkich świadczeń pobieranych z 15 wojskowych  biur emerytalnych. 

Przewiduje się, iż budżet państwa zaoszczędzi rocznie ok. 200 mln zł z wojskowego systemu zaopatrzenia emerytalnego. Stanowi to ok. 3 proc. wydatków z budżetu MON  przeznaczonych na emerytury i renty wojskowe.  R.Ch. 

 

Czytany 19134 razy Ostatnio zmieniany środa, 07 grudzień 2016 14:26

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji

Pokaż poprzednie komentarze
 • Ryaiek

  To jakies jaja. A nauczyciele w szkole ktorzy na lekcji historii kłamali o Katyniu? A dyrektorzy szkoł co kazali chodzic na pochod pierwszomajowy? A prokuratorzy co wsadzali politycznych do wiezienia? Tak mozna w kolko. To jest jakas choroba!

 • obserwator

  a co z tym co na czołgach wjechali do stoczni i kopalń
  ich zabrakło w ustawie

 • Wawer75

  Nie politykom decydować czy masz emeryturę dalej dostawać czy już nie. Dla mnie to jest łajdactwem. Nie wiadomo za ile lat Tobie zabiorą i nazwą Cię zbrodniarzem byłego systemu

 • www

  nie po to ktoś zapieprza całe życie na tą emeryturę, żeby mu teraz byle pan B. ją zabrał, bo sam ma kasy jak lodu ... zastanówcie się zanim coś podpiszecie

 • Bolek

  Pokażemy swój gniew..... PIS ....czytaj przyszli i skłamali, nie o taką zmianę nam chodziło, SB i UB porównać do żołnierzy? To skandal i chamstwo, żołnierzy Zasadniczej służby wojskowej wciągać w to bagno? Za co ? Podziękujemy wam pisowscy funkcjonariusze za to wszystko , kwestia czasu

 • warszawiak

  świadczenie zostanie obniżone za służbę w następujących wojskowych instytucjach i formacjach Ministerstwa Obrony Narodowej:

  • Informacja Wojskowa oraz podległe jej jednostki terenowe, w tym organa informacji powszechnej organizacji „Służba Polsce” oraz organa informacji wojskowego korpusu górniczego;
  • Wojskowa Służba Wewnętrzna, w tym Zarząd Wojskowej Służby Wewnętrznej Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojsk Ochrony Pogranicza i jego poprzedniczki;
  • Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego wraz z jednostkami podległymi;
  • inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych.

 • warszawiak

  2. Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się służbę od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w niżej wymienionych cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach:
  1) Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;
  2) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;
  3) Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego;
  4) jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, a w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.;
  5) służby i jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i ich poprzedniczki, oraz ich odpowiedniki terenowe:
  a) nadzorujące prace jednostek wypełniających zadania: wywiadowcze, kontrwywiadowcze, Służby Bezpieczeństwa, czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa, odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w służbie bezpieczeństwa:
  – Gabinet Ministra Spraw Wewnętrznych,
  – Główny Inspektorat Ministra Spraw Wewnętrznych, z wyłączeniem Zespołu do spraw Milicji Obywatelskiej w wojewódzkich komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich urzędach spraw wewnętrznych,
  – Wojskowa Służba Wewnętrzna Jednostek Wojskowych MSW,
  – Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy,
  b) wypełniające zadania wywiadowcze i kontrwywiadowcze:
  – Departament I,
  – Departament II,
  – Biuro Paszportów, od dnia 1 kwietnia 1964 r.,
  – Biuro „A”,
  – Biuro Szyfrów,
  – Biuro Radiokontrwywiadu,
  – wydziały paszportów, od dnia 15 lipca 1964 r.,
  – Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza,
  – Inspektorat I,
  – samodzielne grupy specjalne,
  c) wypełniające zadania Służby Bezpieczeństwa:
  – Departament Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa,
  – Departament Ochrony Gospodarki,
  – Departament Studiów i Analiz,
  – Departament III,
  – Departament IV,
  – Departament V,
  – Departament VI,
  – Główny Inspektorat Ochrony Przemysłu, od dnia 27 listopada 1981 r.,
  – Biuro Śledcze,
  – Departament Społeczno-Administracyjny,
  – Biuro Studiów Służby Bezpieczeństwa,
  – Biuro Rejestracji Cudzoziemców,
  – Zarząd Kontroli Ruchu Granicznego,
  – Biuro Ochrony Rządu,
  – Samodzielna Sekcja Operacyjno-Ochronna,
  – Inspektorat Operacyjnej Ochrony Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu,
  d) wykonujące czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa:
  – Biuro „B”,
  – Biuro Informatyki,
  – Biuro „C”,
  – Biuro „T”, w tym Zakład Techniki Operacyjnej,
  – Departament Techniki, w tym Zakład Konstrukcji Sprzętu Operacyjnego,
  – Biuro „W”,
  – Departament PESEL,
  – Zarząd Łączności, od dnia 1 stycznia 1984 r.,
  – Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego,
  – Samodzielna Stacja „P”,
  – Inspektorat Analityczno-Informacyjny,
  e) odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w Służbie Bezpieczeństwa:
  – Departament Kadr, z wyłączeniem terenowych odpowiedników jako całości w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych,
  – Departament Szkolenia i Wychowania, z wyłączeniem terenowych odpowiedników jako całości w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych,
  – Zarząd Polityczno-Wychowawczy,
  – Biuro Historyczne,
  – Akademia Spraw Wewnętrznych, a w jej ramach kadra naukowo-
  -dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci, z wyłączeniem Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie,
  – Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie, a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-
  -techniczna oraz słuchacze i studenci,
  – Wyższa Szkoła Oficerska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie, a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci,
  – Szkoła Chorążych Biura „B”, a w jej ramach kadra naukowo-
  -dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci,
  – Szkoła Chorążych Milicji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci,
  – Wydział Pracy Operacyjnej w Ośrodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej MSW w Łodzi, a w jej ramach kadra naukowo-
  -dydaktyczna, naukowa oraz naukowo-techniczna,
  – Samodzielna Sekcja Kadr,
  – Samodzielna Sekcja Kadr i Szkolenia,
  – Samodzielna Sekcja Informacji i Sprawozdawczości,
  – Samodzielna Sekcja Ogólno-Organizacyjna.
  3. Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się również:
  1) służbę na etacie:
  a) Ministra Spraw Wewnętrznych,
  b) funkcjonariusza nadzorującego służby i jednostki organizacyjne wymienione w ust. 2 pkt 4,
  c) komendanta wojewódzkiego, zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego lub dzielnicowego do spraw bezpieczeństwa, zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego lub dzielnicowego do spraw Służby Bezpieczeństwa, zastępcy szefa wojewódzkiego, rejonowego, miejskiego lub dzielnicowego urzędu spraw wewnętrznych do spraw Służby Bezpieczeństwa,
  d) zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego lub miejskiego do spraw polityczno-wychowawczych, zastępcy szefa wojewódzkiego, rejonowego lub miejskiego urzędu spraw wewnętrznych do spraw polityczno-
  -wychowawczych,
  e) oficera szkolenia operacyjnego Służby Bezpieczeństwa w wydziałach kadr i szkolenia komend wojewódzkich Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich urzędach spraw wewnętrznych,
  f) funkcjonariusza w referacie do spraw bezpieczeństwa w wydziale kadr komendy wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej,
  g) starszego inspektora przy zastępcy komendanta wojewódzkiego do spraw Służby Bezpieczeństwa,
  h) słuchacza na kursach Służby Bezpieczeństwa, organizowanych przez jednostki i szkoły wchodzące w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
  2) okres odbywania szkolenia zawodowego w szkołach i kursach Służby Bezpieczeństwa przez funkcjonariuszy pełniących służbę, o której mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1;
  3) okres oddelegowania funkcjonariuszy pełniących służbę, o której mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1, do innych instytucji państwowych, w tym przeniesienia na etaty niejawne w kraju lub poza granicami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.”;

 • warszawiak

  2. Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się służbę od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w niżej wymienionych cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach:
  1) Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;
  2) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;
  3) Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego;
  4) jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, a w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.;
  5) służby i jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i ich poprzedniczki, oraz ich odpowiedniki terenowe:
  a) nadzorujące prace jednostek wypełniających zadania: wywiadowcze, kontrwywiadowcze, Służby Bezpieczeństwa, czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa, odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w służbie bezpieczeństwa:
  – Gabinet Ministra Spraw Wewnętrznych,
  – Główny Inspektorat Ministra Spraw Wewnętrznych, z wyłączeniem Zespołu do spraw Milicji Obywatelskiej w wojewódzkich komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich urzędach spraw wewnętrznych,
  – Wojskowa Służba Wewnętrzna Jednostek Wojskowych MSW,
  – Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy,
  b) wypełniające zadania wywiadowcze i kontrwywiadowcze:
  – Departament I,
  – Departament II,
  – Biuro Paszportów, od dnia 1 kwietnia 1964 r.,
  – Biuro „A”,
  – Biuro Szyfrów,
  – Biuro Radiokontrwywiadu,
  – wydziały paszportów, od dnia 15 lipca 1964 r.,
  – Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza,
  – Inspektorat I,
  – samodzielne grupy specjalne,
  c) wypełniające zadania Służby Bezpieczeństwa:
  – Departament Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa,
  – Departament Ochrony Gospodarki,
  – Departament Studiów i Analiz,
  – Departament III,
  – Departament IV,
  – Departament V,
  – Departament VI,
  – Główny Inspektorat Ochrony Przemysłu, od dnia 27 listopada 1981 r.,
  – Biuro Śledcze,
  – Departament Społeczno-Administracyjny,
  – Biuro Studiów Służby Bezpieczeństwa,
  – Biuro Rejestracji Cudzoziemców,
  – Zarząd Kontroli Ruchu Granicznego,
  – Biuro Ochrony Rządu,
  – Samodzielna Sekcja Operacyjno-Ochronna,
  – Inspektorat Operacyjnej Ochrony Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu,
  d) wykonujące czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa:
  – Biuro „B”,
  – Biuro Informatyki,
  – Biuro „C”,
  – Biuro „T”, w tym Zakład Techniki Operacyjnej,
  – Departament Techniki, w tym Zakład Konstrukcji Sprzętu Operacyjnego,
  – Biuro „W”,
  – Departament PESEL,
  – Zarząd Łączności, od dnia 1 stycznia 1984 r.,
  – Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego,
  – Samodzielna Stacja „P”,
  – Inspektorat Analityczno-Informacyjny,
  e) odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w Służbie Bezpieczeństwa:
  – Departament Kadr, z wyłączeniem terenowych odpowiedników jako całości w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych,
  – Departament Szkolenia i Wychowania, z wyłączeniem terenowych odpowiedników jako całości w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych,
  – Zarząd Polityczno-Wychowawczy,
  – Biuro Historyczne,
  – Akademia Spraw Wewnętrznych, a w jej ramach kadra naukowo-
  -dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci, z wyłączeniem Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie,
  – Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie, a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-
  -techniczna oraz słuchacze i studenci,
  – Wyższa Szkoła Oficerska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie, a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci,
  – Szkoła Chorążych Biura „B”, a w jej ramach kadra naukowo-
  -dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci,
  – Szkoła Chorążych Milicji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci,
  – Wydział Pracy Operacyjnej w Ośrodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej MSW w Łodzi, a w jej ramach kadra naukowo-
  -dydaktyczna, naukowa oraz naukowo-techniczna,
  – Samodzielna Sekcja Kadr,
  – Samodzielna Sekcja Kadr i Szkolenia,
  – Samodzielna Sekcja Informacji i Sprawozdawczości,
  – Samodzielna Sekcja Ogólno-Organizacyjna.
  3. Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się również:
  1) służbę na etacie:
  a) Ministra Spraw Wewnętrznych,
  b) funkcjonariusza nadzorującego służby i jednostki organizacyjne wymienione w ust. 2 pkt 4,
  c) komendanta wojewódzkiego, zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego lub dzielnicowego do spraw bezpieczeństwa, zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego lub dzielnicowego do spraw Służby Bezpieczeństwa, zastępcy szefa wojewódzkiego, rejonowego, miejskiego lub dzielnicowego urzędu spraw wewnętrznych do spraw Służby Bezpieczeństwa,
  d) zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego lub miejskiego do spraw polityczno-wychowawczych, zastępcy szefa wojewódzkiego, rejonowego lub miejskiego urzędu spraw wewnętrznych do spraw polityczno-
  -wychowawczych,
  e) oficera szkolenia operacyjnego Służby Bezpieczeństwa w wydziałach kadr i szkolenia komend wojewódzkich Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich urzędach spraw wewnętrznych,
  f) funkcjonariusza w referacie do spraw bezpieczeństwa w wydziale kadr komendy wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej,
  g) starszego inspektora przy zastępcy komendanta wojewódzkiego do spraw Służby Bezpieczeństwa,
  h) słuchacza na kursach Służby Bezpieczeństwa, organizowanych przez jednostki i szkoły wchodzące w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
  2) okres odbywania szkolenia zawodowego w szkołach i kursach Służby Bezpieczeństwa przez funkcjonariuszy pełniących służbę, o której mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1;
  3) okres oddelegowania funkcjonariuszy pełniących służbę, o której mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1, do innych instytucji państwowych, w tym przeniesienia na etaty niejawne w kraju lub poza granicami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.”;

 • warszawiak

  2. Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się służbę od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. w niżej wymienionych cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach:
  1) Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;
  2) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;
  3) Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego;
  4) jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2, a w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.;
  5) służby i jednostki organizacyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, i ich poprzedniczki, oraz ich odpowiedniki terenowe:
  a) nadzorujące prace jednostek wypełniających zadania: wywiadowcze, kontrwywiadowcze, Służby Bezpieczeństwa, czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa, odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w służbie bezpieczeństwa:
  – Gabinet Ministra Spraw Wewnętrznych,
  – Główny Inspektorat Ministra Spraw Wewnętrznych, z wyłączeniem Zespołu do spraw Milicji Obywatelskiej w wojewódzkich komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich urzędach spraw wewnętrznych,
  – Wojskowa Służba Wewnętrzna Jednostek Wojskowych MSW,
  – Zarząd Ochrony Funkcjonariuszy,
  b) wypełniające zadania wywiadowcze i kontrwywiadowcze:
  – Departament I,
  – Departament II,
  – Biuro Paszportów, od dnia 1 kwietnia 1964 r.,
  – Biuro „A”,
  – Biuro Szyfrów,
  – Biuro Radiokontrwywiadu,
  – wydziały paszportów, od dnia 15 lipca 1964 r.,
  – Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza,
  – Inspektorat I,
  – samodzielne grupy specjalne,
  c) wypełniające zadania Służby Bezpieczeństwa:
  – Departament Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa,
  – Departament Ochrony Gospodarki,
  – Departament Studiów i Analiz,
  – Departament III,
  – Departament IV,
  – Departament V,
  – Departament VI,
  – Główny Inspektorat Ochrony Przemysłu, od dnia 27 listopada 1981 r.,
  – Biuro Śledcze,
  – Departament Społeczno-Administracyjny,
  – Biuro Studiów Służby Bezpieczeństwa,
  – Biuro Rejestracji Cudzoziemców,
  – Zarząd Kontroli Ruchu Granicznego,
  – Biuro Ochrony Rządu,
  – Samodzielna Sekcja Operacyjno-Ochronna,
  – Inspektorat Operacyjnej Ochrony Elektrowni Jądrowej w Żarnowcu,
  d) wykonujące czynności operacyjno-techniczne niezbędne w działalności Służby Bezpieczeństwa:
  – Biuro „B”,
  – Biuro Informatyki,
  – Biuro „C”,
  – Biuro „T”, w tym Zakład Techniki Operacyjnej,
  – Departament Techniki, w tym Zakład Konstrukcji Sprzętu Operacyjnego,
  – Biuro „W”,
  – Departament PESEL,
  – Zarząd Łączności, od dnia 1 stycznia 1984 r.,
  – Wydział Zabezpieczenia Operacyjnego,
  – Samodzielna Stacja „P”,
  – Inspektorat Analityczno-Informacyjny,
  e) odpowiedzialne za szkolnictwo, dyscyplinę, kadry i ideowo-wychowawcze aspekty pracy w Służbie Bezpieczeństwa:
  – Departament Kadr, z wyłączeniem terenowych odpowiedników jako całości w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych,
  – Departament Szkolenia i Wychowania, z wyłączeniem terenowych odpowiedników jako całości w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych,
  – Zarząd Polityczno-Wychowawczy,
  – Biuro Historyczne,
  – Akademia Spraw Wewnętrznych, a w jej ramach kadra naukowo-
  -dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci, z wyłączeniem Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie,
  – Centrum Wyszkolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie, a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-
  -techniczna oraz słuchacze i studenci,
  – Wyższa Szkoła Oficerska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Legionowie, a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci,
  – Szkoła Chorążych Biura „B”, a w jej ramach kadra naukowo-
  -dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci,
  – Szkoła Chorążych Milicji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie, a w jej ramach kadra naukowo-dydaktyczna, naukowa, naukowo-techniczna oraz słuchacze i studenci,
  – Wydział Pracy Operacyjnej w Ośrodku Doskonalenia Kadry Kierowniczej MSW w Łodzi, a w jej ramach kadra naukowo-
  -dydaktyczna, naukowa oraz naukowo-techniczna,
  – Samodzielna Sekcja Kadr,
  – Samodzielna Sekcja Kadr i Szkolenia,
  – Samodzielna Sekcja Informacji i Sprawozdawczości,
  – Samodzielna Sekcja Ogólno-Organizacyjna.
  3. Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się również:
  1) służbę na etacie:
  a) Ministra Spraw Wewnętrznych,
  b) funkcjonariusza nadzorującego służby i jednostki organizacyjne wymienione w ust. 2 pkt 4,
  c) komendanta wojewódzkiego, zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego lub dzielnicowego do spraw bezpieczeństwa, zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego, miejskiego lub dzielnicowego do spraw Służby Bezpieczeństwa, zastępcy szefa wojewódzkiego, rejonowego, miejskiego lub dzielnicowego urzędu spraw wewnętrznych do spraw Służby Bezpieczeństwa,
  d) zastępcy komendanta wojewódzkiego, powiatowego lub miejskiego do spraw polityczno-wychowawczych, zastępcy szefa wojewódzkiego, rejonowego lub miejskiego urzędu spraw wewnętrznych do spraw polityczno-
  -wychowawczych,
  e) oficera szkolenia operacyjnego Służby Bezpieczeństwa w wydziałach kadr i szkolenia komend wojewódzkich Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich urzędach spraw wewnętrznych,
  f) funkcjonariusza w referacie do spraw bezpieczeństwa w wydziale kadr komendy wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej,
  g) starszego inspektora przy zastępcy komendanta wojewódzkiego do spraw Służby Bezpieczeństwa,
  h) słuchacza na kursach Służby Bezpieczeństwa, organizowanych przez jednostki i szkoły wchodzące w skład Ministerstwa Spraw Wewnętrznych;
  2) okres odbywania szkolenia zawodowego w szkołach i kursach Służby Bezpieczeństwa przez funkcjonariuszy pełniących służbę, o której mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1;
  3) okres oddelegowania funkcjonariuszy pełniących służbę, o której mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 3 pkt 1, do innych instytucji państwowych, w tym przeniesienia na etaty niejawne w kraju lub poza granicami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.”;

 • warszawiak

  W związku z dezinformacjami upowszechnianymi m.in. przez funkcjonariuszy Platformy Obywatelskiej, Ministerstwo Obrony Narodowej stwierdza jednoznacznie, że projekt nowelizacji tzw. ustawy dezubekizacyjnej w ogóle nie dotyczy ani żołnierzy poborowych sprzed 31 sierpnia 1990 r., ani zawodowych po 31 sierpnia 1990 r.” – poinformował w komunikacie rzecznik prasowy MON, Bartłomiej Misiewicz.

  Jak zaznaczył, projekt ten dotyczy wyłącznie tych osób, które wysługiwały się komunistycznym wojskowym służbom specjalnym działającym na rzecz umocnienia imperium sowieckiego w Polsce i na świecie.

  Misiewicz przypomniał również, że skierowany do pierwszego czytania projekt ustala uprawnienia emerytalne osób pełniących służbę w organach totalitarnego państwa w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 r. oraz w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego. Po przyjęciu projektowanych zmian osoby, które pełniły służbę w organach państwa totalitarnego, a także w Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego, będą otrzymywać emeryturę o przeciętnej wysokości świadczeń z systemu powszechnego, z obniżeniem waloryzacji za okres służby w tychże organach.

  W ocenie resortu Obrony Narodowej oczywistym jest obniżenie emerytur ludziom, którzy pracowali dla sowieckiego, totalitarnego systemu i umacniali go – podkreślił na zakończenie rzecznik prasowy MON.