reklama
wtorek, 03 styczeń 2017 07:32

3.I. Weszły w życie wyższe dodatki dla żołnierzy zawodowych

Napisane przez R.Ch.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie nie tylko  podwyższone od 300 zł dla szeregowego do 550 zł  dla generałów stawki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych, ale także dodatki do nich. Oba rozporządzenia podpisał szef MON 28 grudnia i zostały one opublikowane późnym wieczorem 30 grudnia 2016 r. 

Początkowo zakładano, że  nowe rozporządzenie MON w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych wejdzie w życie po 14 dniach od ich opublikowania.  Okazuje się, po ich publikacji w Dzienniku Ustaw ( poz. 2296), że nowe przepisy obowiązują już od 1 stycznia 2017 r.  Skorzystają na nich przede wszystkim piloci - instruktorzy, w tym wykonujący loty pokazowe, nurkowie, spadochroniarze, żandarmi, żołnierze wojsk specjalnych, dowódcy kompanii, logistycy, a także prawnicy. Utrzymano co prawda kwotę bazową na poziomie 1500 zł, ale zwiększono tzw. mnożniki.  

Z nowego rozporządzenia ucieszy się też ok. 250  żołnierzy, którzy zostali wyznaczeni na niższe stanowiska służbowe albo na takie, które są pełnione w ramach tego samego stopnia, ale zostały zaszeregowane do niższej grupy uposażenia. W ubiegłym roku nie objęła ich styczniowa regulacja, która włączyła do uposażeń zasadniczych 300 zł dodatek za długoletnią służbę. Poczuli się skrzywdzeni. 

W przepisach przejściowych zapisano, że otrzymają oni wyrównanie utraconej części dodatku do uposażenia. Jego wysokość będzie równa różnicy między uposażeniem zasadniczym wraz z dodatkami, jakie otrzymywali 31 grudnia 2015 roku, a tym, jakie by się im należało od 1 stycznia 2016 roku. Wyrównanie nastąpi od 1 stycznia 2016 r.  i będzie dotyczyć tylko stosunkowo niewielkiej grupy wojskowych,  którzy zgodzili się objąć niższe stanowiska służbowe i stracili na tym finansowo.  

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nowe przepisy  regulują sporne kwestie, które budziły w wojskowym środowisku sporo kontrowersji.  Przewiduje się m.in.  mechanizm odtwarzania otrzymywanych dodatków w ostatnim miesiącu pełnienia przed odejściem żołnierza na emeryturę lub rentę. Np. dodatek specjalny o charakterze stałym będzie przysługiwał w pełnym wysokości pod warunkiem otrzymywania go przez okres 10 lat. Przy czym nie wlicza się okresów pozostawania w rezerwie kadrowej lub dyspozycji, jeżeli w tym czasie żołnierz nie wykonywał czynności uprawniających do otrzymywania tego dodatku. Ma to ważne znaczenie, bowiem  dodatki  wchodzą w skład podstawy wymiaru wojskowej emerytury. 

Nowe rozporządzenie o dodatkach do uposażeń żołnierzy zawiera wiele nowych rozwiązań. W kwestiach szczegółowych: 

 • doprecyzowano termin, od którego żołnierz zawodowy będzie  otrzymywał stały dodatek specjalny. Będzie wypłacany od dnia objęcia stanowiska.  Przysługiwać ma wszystkim wojskowym z tytułu służby: w składzie załogi jednostki pływającej Marynarki Wojennej, w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i w Służbie Wywiadu Wojskowego  lub w Żandarmerii Wojskowej albo w JW GROM 2305 oraz pełnienia służby w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych. W pozostałych przypadkach do otrzymania dodatku - oprócz objęcia stanowiska służbowego niezbędne będzie uzyskanie przez żołnierza  kwalifikacji do: wykonywania lotów wojskowym statkiem powietrznym, ich obsługi, nurkowań, wykonywania skoków ze spadochronem czy działań saperskich,
 • ustalono zasady otrzymywania dodatku  kompensacyjnego, wprowadzonego na początku 2016 r. nowelizacją art. 80 pragmatyki. Szef MON w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wyznaczyć żołnierza na stanowisko służbowe wyższe o dwa stopnie wojskowe i więcej, bez mianowania na wyższy stopień wojskowy. W tej sytuacji żołnierz będzie otrzymywał dotychczasowe uposażenie zasadnicze i obliczony od niego dodatek za długoletnią służbę wojskową oraz dodatek kompensacyjny, w wysokości różnicy pomiędzy uposażeniem zasadniczym należnym na nowym stanowisku służbowym a uposażeniem zasadniczym dotychczas otrzymywanym. W przypadku gdy odejdzie na emeryturę nie nabędzie prawa do uposażenia przewidzianego na wyższym stanowisku służbowym, ani nie zachowa stawki tego uposażenia w dodatku za długoletnią służbę wojskową,  
 • uregulowano status lotów inspektorskich dla potrzeb ustalenia dodatku specjalnego, którzy zostali zwolnieni ze stanowiska objętego prawem do dodatku specjalnego o charakterze stałym i wyznaczeni na stanowisko na którym dodatek ten nie przysługuje.  Chodzi o pilotów zajmujących stanowiska służbowe powyżej szczebla brygady lotnictwa lub skrzydła lotnictwa. Nowe przepisy przewidują wypłatę  jednorazowego dodatku specjalnego. Otrzymają go wówczas gdy w roku kalendarzowym wykonają co najmniej 15 lub 20 godzin, 
 • wprowadzono niestały dodatek dla pilotów wykonujących loty pokazowe  w wysokości 300 zł za każdy lot pokazowy,
 • • uzależniono zwiększenie dodatku specjalnego dla nurków o 450 zł miesięcznie od wykonywania głębinowych nurkowań na głębokościach większych niż 50 m.  Wprowadzono nowe, mniejsze  roczne normy godzin nurkowań, co jest  tendencją obserwowaną w wielu państwach NATO oraz wprowadzono wyższe dodatki dla kierowników prac podwodnych oraz dla kierowników podwodnych działań ( nie więcej niż 900 zł miesięcznie),  
 • • zwiększono dodatek specjalny dla żołnierzy o kwotę 450 zł miesięcznie, którzy wykonują loty ze spadochronem i pełnią służbę w charakterze wojskowego instruktora skoków spadochronowych,  
 • zmodyfikowano dotychczasowe zasady wypłacania dodatku specjalnego dla żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Otrzymają go wszyscy żołnierze ŻW, nie  tylko wykonujący czynności operacyjno - rozpoznawcze lub dochodzeniowo – śledcze. Wprowadzono m.in. dodatek specjalny dla żołnierzy pełniących służbę w Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Warszawie, którzy wykonują zadania polegające na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub uczestniczą w szkoleniu ( od 0,8 do 2,2 krotności kwoty bazowej, w zależności od posiadanego stopnia wojskowego oraz posiadanego stażu służby), 
 • podwyższono dodatek służbowy żołnierzom zajmujących stanowiska dowódców kompanii do 300 zł  (obecnie jest to kwota 150 zł.). Ponadto przyznano także prawa do dodatku podoficerom - komendantom szkół podoficerskich, 
 • przyznano prawo do dodatku służbowego nawigatorom  naprowadzania albo wysuniętych nawigatorów naprowadzania do wysokości 900 zł miesięcznie,
 • • zwiększono dodatek służbowy żołnierzom pełniącym służbę w Narodowym Centrum Kryptologii i jednostce podległej (na samodzielnych stanowiskach w korpusie, osobowym kryptologii i cyberbezpieczeństwa)  do kwoty 900 zł miesięcznie, 
 • przyznano dodatek służbowy w wysokości 375 zł miesięcznie żołnierzom na stanowiskach szefów wewnętrznych komórek organizacyjnych w pionie logistyki, w szczególności szefów: służby żywnościowej, służby mundurowej, służby mps, służby środków bojowych. Uprawnieni do dodatku są także  żołnierze pełniący służbę w regionalnych bazach logistycznych, wojskowych oddziałach gospodarczych, komendach portu wojennego, bazach lotnictwa, brygadach logistycznych oraz oddziałach zabezpieczenia, 
 • uregulowano sytuację prawną żołnierzom, którzy w nakazanym terminie nie uzyskali wyższej klasy kwalifikacyjnej, której posiadanie jest warunkiem otrzymywania dodatku motywacyjnego. Będą oni musieli potwierdzić dotychczasowy poziom klasy kwalifikacyjnej, co stanowi podstawę do dalszego otrzymywania dodatku motywacyjnego, 
 • przyznano dodatek służbowy żołnierzom zajmującym samodzielne stanowiska w Inspektoracie Uzbrojenia, 
 • • wprowadzono dodatek służbowy w wysokości 450 zł żołnierzom planującym, nadzorującym i dowodzącym operacjami specjalnymi Wojsk Specjalnych. Do tej pory, byli oni pozbawieni tego dodatku.

Nowe przepisy zastąpiły rozporządzenie  MON z 10 listopada 2014 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1618). Koszty wejścia w życie tych zmian MON oszacował  na ok. 20 mln zł rocznie. R.Ch. 

Nowe rozporządzenie MON z 28.12. 2016 ws. dodatków do uposażenia żołnierzy zawodowych   >>> 

Zdjęcie: Archiwum 11 LDKP

 

Czytany 71059 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 03 styczeń 2017 13:23

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji

Pokaż poprzednie komentarze
 • woj

  a mnie zastanawia co będzie z nowym umundurowaniem w WP. Galowe trzeba nabyć do końca 2018 r., ale może jednak jako pierwsze zostanie wydane przez nadmurówki?
  W sumie to zmiana nie taka mała, bo jednej "mundurówki" braknie na komplet (rogatywka, mundur, pantofle, płaszcz) plus obszycie, sweter w serek... trochę tego się nazbiera..

 • STAWAR

  A wiecie coś o podniesieniu dodatku za poligon (obecnie 30zł)?

 • PIOTR

  A co z SIL? Loty o ktorych dowiadujemy sie z dnia na dzien, nienormowany czas pracy, zone nie moze podjac pracy przez to ze w SIL wszystko na ostatnia chwile nic nie idzie zaplanowac, kiedy wkoncu ktos nam to wynagrodzi?

 • Obywatel

  Czy ktoś mi wytłumaczy &38 z przepisów przejściowych i końcowych tego rozporządzenia? Kogo to dotyczy ? Komentarz zawarty w artykule mówiący o 250 zolnierzach na niższych stanowiskach nie znajduje potwierdzenia w tym artykule.

 • Daniel

  Wszystkich docenili aby nie SIL! Każdy kto może ucieka z SIL'u praca ciężka i odpowiedzialna a dodatek znikomy!

 • as

  Czy ktoś jest zorientowany kiedy można się spodziewać podwyżek wynagrodzenia i mieszkaniówek? ani jedno ani drugie nie pojawiło się zgodnie z zapowiedziami w styczniu.

 • Istvan

  Nikt oficjalnie nic nie pisze nt. niewypłaconych podwyżek ale należy się spodziewać od 01. lutego z wyrównaniem przy wypłacie uposażenia, a być może to będzie 01. marca, przekonamy się. Czytajcie obecne tu GORĄCE TEMATY. Na forach tychże tematów też można się czegoś dowiedzieć.

 • hohoho

  Niestety znów NOSP został pominięty jesli chodzi o dodatki . Nic cyferka 22 J nie pomogła.

 • Kamil WAWA

  Tak beda podwyzki w 2018 r. Wejda od stycznia i pojdzie z wyrownaniem. Srednio wyjdzie 250 zl. Beda jeszcze jakies zmiany z dodatkami i tu kilka jednostek zyska ;-).

 • Marynarz

  Wychodzi na to ze żołnierz ŻW otrzymuje dodatek specjalny w kwocie min 900 zł juz w pierwszym dniu służby, to tak jak członek załogi okretu podwodnego ale po 10 latach służby na morzu. Dziękujemy Ci Inspektoracie MW o zadbanie o nasze interesy. Projekt tego Rozporządzenia nigdy nie dotarł do jednostek MW do konsultacji! Żenada. Przy takim podejsciu ciekaw jestem czy będą chętni do służby na okretach w przyszłości. Niemiecka MW juz od dawna ma problemy ze skompletowaniem załóg na swoje okręty, nas niebawem czeka to samo.