reklama
piątek, 28 lipiec 2017 05:48

28.VII Ostrzejsze normy sprawności fizycznej żołnierzy od 2019 r. 

Napisane przez R.Ch.
Oceń ten artykuł
(1 głos)

Szef MON zaakceptował projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych  i odesłał  do uzgodnień międzyresortowych.  Nowe normy  wczoraj opublikowano  na stronie Rządowego Centrum Legislacji  i zaczną obowiązywać  dopiero od stycznia 2019 r. 

Projekt rozporządzenia przygotował zespół autorski pod przewodnictwem gen. bryg. Wojciecha Kucharskiego, zastępcy szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia P3/P7 SG WP. Zadaniem zespołu powołanego  decyzją szefa MON nr 269 z 24 sierpnia 2016 r.  było opracowanie nowych przepisów wraz z normami sprawności fizycznej w formie załącznika.  

Projekt nowych przepisów rozesłano na początku tego roku do konsultacji  w resorcie obrony narodowej. Jak już pisaliśmy na ten temat, wywołał spore kontrowersje m.in. z powodu zmiany obowiązującego systemu oceniania żołnierzy ze sprawności fizycznej, wydłużenia marszobiegu z 1000 m do 3000 m dla kobiet – żołnierzy i  zaostrzenia norm w ćwiczeniach oceniających zdolności motorycznej. Na początku marca br. odbyła się konferencja uzgodnieniowa w  Sztabie Generalnym WP, ale większość propozycji nie uwzględniono.  Powoływano się przy tym na decyzję nr 220 szefa MON  z 11 lipca 2016 r. w sprawie działalności legislacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Inspiracją dla zespołu były wyniki konferencji 

inspiracją dla tego zespołu były wnioski zawarte w zaakceptowanym przez szefa MON meldunku o wynikach  sprawdzianu  sprawności  fizycznej żołnierzy zawodowych przeprowadzonego w 2015 r.  Kierowano się także wnioskami z przeprowadzonej w maju 2014 r. w Zegrzu konferencji pt. „Sprawność fizyczna żołnierzy w warunkach potrzeb  środowiska  działania Sił Zbrojnych RP w XXI wieku”.  Wtedy sformułowano pierwsze wnioski, które posłużyły do opracowania nowych testów i norm sprawności fizycznej żołnierzy. 

Jednym z wniosków  tej konferencji jest dążenie do ujednolicenia testów dla żołnierzy kobiet i mężczyzn. W uzasadnieniu nowego projektu rozporządzenia poinformowano, że  przy opracowaniu norm dla kobiet żołnierzy za punkt odniesienia  przyjęto różnice procentowe  najlepszych wyników  uzyskiwanych w sporcie wyczynowym w dyscyplinach biegowych  przez mężczyzn  i kobiet (ok. 12 proc.) oraz genetyczne możliwości fizyczne  obu płci w ćwiczeniach siłowych.  

Nowe przepisy, które opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji  mają zastąpić te z 12 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych. Określono w nich m.in. szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych; zakres ćwiczeń zróżnicowany ze względu na płeć, grupy wiekowe oraz jednostki wojskowe i zajmowane stanowiska służbowe; tryb zwalniania ze sprawdzianu oraz sposób dokumentowania niemożności przystąpienia do niego.

Zmiany są radykalne 

Między innymi wprowadzono zasadę, by na egzaminie sprawnościowym mężczyźni i kobiety mieli do wyboru te same konkurencje: marszobieg na 3000 m lub pływanie na 12 min. Obecne regulacje przewidują m.in., że żołnierz-mężczyzna musi przebiec 3000 m, a żołnierz-kobieta 1000 m. Zwiększono obowiązujące normy  sprawdzianu sprawności fizycznej dla żołnierzy mężczyzn w ćwiczeniach oceniających zdolności motorycznej tj.  wytrzymałość oraz  siłę mięśni brzucha.

Zaproponowano także zmianę obowiązującego systemu oceniania żołnierzy ze sprawności fizycznej, która zobowiązuje ich do zaliczenia marszobiegu  lub pływania na ocenę pozytywną, bo inaczej ocena końcowa nie będzie dobra lub bardzo dobra.  Warunkiem  zaliczenia sprawdzianu sprawności fizycznej jest uzyskanie przez żołnierza zawodowego co najmniej trzech ocen pozytywnych ze zdawanych ćwiczeń, bez względu na to, czy posiada kategorię Z czy kategorię Z/O.  Nie ma możliwości poprawy tej oceny. 

W projektowanym  rozporządzeniu  utrzymano 8 grup wiekowych: 

 • • grupa I – do 25 lat, 
 • • grupa II – od 26 do 30 lat, 
 • • grupa III – od 31 do 35 lat, 
 • • grupa IV – od 36 do 40 lat, 
 • • grupa V – od 41 do 45 lat, 
 • • grupa VI  - od 46 do 50 lat,
 • • grupa VII – od 51 do 55 lat, 
 • • grupa VIII – powyżej 55 lat.

W nowych przepisach szczegółowo opisano zasady zaliczania sprawdzianu  w ciągu jednego dnia przez żołnierzy z kategorią  Zaliczają oni cztery z z następujących ćwiczeń:

 • • marszobieg na 3000 m;
 • • pływanie w czasie 12 min.;
 • • podciąganie się na drążku wysokim;
 • • uginanie i prostowanie ramion w podporze, leżąc przodem na ławeczce;
 • • bieg wahadłowy 10 x 10 m;
 • • bieg zygzakiem „koperta”;
 • • skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

Wracają tory przeszkód 

W załączniku do tego rozporządzenia zmodyfikowano 5 kolumn, przy czym w pierwszej  znajdują się żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska w zespołach bojowych,  zespołach szturmowych  jednostek wojsk specjalnych i oddziale specjalnym  Żandarmerii Wojskowej  w Warszawie. W II kolumnie ulokowano dowódców ( batalionu, kompanii, drużyny, sekcji), pozostałych żołnierzy Wojsk Specjalnych, spadochroniarzy oraz zajmujący się wychowaniem fizycznym. W III kolumnie znaleźli się żołnierze z korpusu osobowego sił powietrznych.  Do przedostatniej kolumny (pozostali żołnierze)  przesunięto żołnierzy  zajmujących stanowiska służbowe w instytucjach cywilnych oraz w korpusach osobowych: medycznym, sprawiedliwości i obsługi prawnej, duszpasterstwa,  wychowawczym (orkiestry i zespoły). Do tej pory byli w kolumnie V, która jest obecnie zarezerwowana dla żołnierzy z kategorią Z/O. 

Młodzi żołnierze (w wieku do 30 lat) z wojsk specjalnych  oraz zajmujący stanowiska  dowódców pododdziałów  ( I i II kolumna) będą zaliczać ośrodek sprawności fizycznej (OSF), a jeśli takiego  ośrodka nie ma (w wielu jednostkach je polikwidowano)  to będzie przeprowadzony biegowy test sprawnościowy ( BTS). Natomiast  piloci  i nawigatorzy  w wieku do 30 lat  będą zaliczali biegowy tekst  zwinnościowy ( BTZ).  

Jak ma przebiegać szczegółowy tekst opisano w załączniku  do tego rozporządzenia.  Normy dla wojsk specjalnych  są takie same dla kobiet i mężczyzn  - żołnierzy, przy czym zaliczenie OSF na ocenę bardzo dobrą wymaga dla osoby w wieku do 25 lat pokonania toru w czasie co najmniej 80 sekund. 

Projekt przewiduje, że zasadniczy sprawdzian sprawności fizycznej przeprowadza się w maju i czerwcu, zaś dodatkowy - we wrześniu. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od stycznia 2019 r. 

Nowe normy sprawnościowe  ( załącznik nr 1 i 2)  >>>

 

 

Czytany 78824 razy Ostatnio zmieniany sobota, 29 lipiec 2017 08:25

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji

Pokaż poprzednie komentarze
 • ktoś

  10x10 to porażka. Różnice pomiędzy ocenami to ok. pół sekundy, przecież błąd powodowany brakiem synchornizacji włączenia i zatrzytmania stopera może być znacznie większy. Do takich sprawdzianów potrzeba zautomatyzowanego sprzętu pomiarowego, jeśli ma być wiarygodny. Refleks żołnierza po n cyklach pomiaru stoperem jest niedopuszczalny.

 • Z Oki

  Z reguły muskuly na 5 a rozumny na 3.

 • Marynarz

  Taaaa ..... a OSF dalej trzeba pokonać w SEKUNDĘ Z HAKIEM :o:o

 • Lesek

  Jeżeli pensja ta sama dla kobiet to normy te same. W wojsku nie ma kobiet czy mężczyzn są żołnierze

 • Adela Miąskowska

  Zajmijcie się sobą. Trzeba było się uczyć A nie obelgi do wojskowych. Nikt wam nie zarabiał

 • Pawel

  Witam. Jestem żołnierzem z kategorią Z/O, na orzeczeniu lekarskim mam napisane , i mogę zaliczac tylko dwie konkurencję , czy w związku z tym nie muszę zdawać wogole w-f ?. A by żołnierza ocenić, musi zdawać co najmniej z trzech konkurencji.

 • Emil U.

  Warsaw, Poland

  Cześć Paweł, proponuje ci żebyś jeszcze raz pojechał na komisje, i proszę wytłumacz komisji żeby ci dali całkowite zwolnienie ze sprawdzianu. Bo to jest na prawdę głupota. Ja też jestem żołnierzem z kategorią Z/O i jestem całkowicie zwolniony ze sprawdzianu z w-f

 • Paweł

  1000zl za średnią 5.0 i pełno 5 :)

 • Żołnierz

  Zastanawia mnie tylko jeden mały szczegół. Żołnierz oczywiście jest zobowiązany dbać o sprawność fizyczną we własnym zakresie. I jeśli chodzi o biegi, pływanie, skłony, ugięcia ramion, to może to ćwiczyć w swoim czasie wolnym. To raczej sprawa oczywista. Ale jak się ma utrzymanie tej sprawności do nowych elementów wf, takich jak OSF, BTS czy BTZ. Kto posiada w domu poręcze, drążek wysoki do wymyku, skrzynię gimnastyczną czy inne przyrządy, żeby te konkurencje ćwiczyć? Jak JW, która nie posiada sali gimnastycznej zapewni żołnierzowi dostęp to tego typu sprzętów, jeśli ich nie posiada? No i z tego wynikające ostatnie pytanie - jak żołnierz, który będzie ten drążek wysoki, poręcze, skrzynię widział tylko w dzień egzaminu, ma być do niego przygotowany? Ja sobie raczej słabo to wyobrażam. Wymagać od żołnierza można a nawet trzeba, ale trzeba mu też umożliwić przygotowanie się. Pozdrawiam.

 • TEŻ ŻOŁNIERZ

  Od kiedy żołnierz ma tylko w wolnym czasie ćwiczyć?
  Przecież w tygodniowym planie przedsięwzięć zawsze zaplanowane są WFy. Oczywiście jest ich więcej bądź mniej bo dowódcy mają tutaj pewną dowolność co do ilości godzin. Ale od zawsze były i będą zaplanowane i na nich powinno się ćwiczyć wszystkie dyscypliny.
  Szczerze, łatwiej zaliczyć BTS bez przygotowań, niż brzuszki bez przygotowań - szczególnie w II kolumnie w I grupie wiekowej, więc jak dla mnie zmiana nie jest wcale rygorystyczna.
  Bardziej rygorystyczny jest fakt, że ocena z WFu będzie miała wpływ na opinię służbową (do tej pory można było mieć 3 z WFu i ocenę celującą z opinii).