reklama
wtorek, 03 październik 2017 08:23

9.IX. Napompowany budżet MON 

Napisane przez Wolin
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W Sejmie rozpoczynają się prace nad przyszłorocznym budżetem państwa.  Jednym z największych jego beneficjentów jest resort obrony narodowej, który na wydatki obronne na dysponować kwotą ok. 41,1 mld zł. 

Po raz pierwszy  w rządowej wersji budżetu   MON zaplanowano wydatki zgodne z metodologią natowską, czyli 2  proc. PKB planowanego w przyszłym roku (2.057,2 mld zł) , pomimo że jeszcze nie weszła w życie znowelizowana ustawa z 25 maja 2001 r. o modernizacji i finansowaniu sił zbrojnych.  Zakłada ona systematyczny  wzrost wydatków obronnych z 2,1 proc.  PKB  od roku 2019 r. do 2,5 proc. w 2030 r. i w latach następnych Do tej pory wciąż obowiązuje zasada, że środki na obronność stanowią co najmniej 2 proc. PKB z roku poprzedniego. W rezultacie wzrost wydatków będzie odczuwalny już w roku przyszłym, bowiem budżet  MON zwiększy się prawie  o 3,8 mld zł (o 10,2%) niż zapisano w ustawie budżetowej na 2017 rok.  

Dziwne pozycje w budżecie 

Z tego przyrostu powinna być zadowolona opozycja, która w Sejmie niemal jednomyślnie poparła wzrost wydatków na obronność państwa do 20130 r. , co dobrze wróży przy zmianie ekipy rządzonej.  Tymczasem w interpelacji poselskiej ( nr 15345 z 6 września br.) skierowanej do szefa MON, Tomasz Siemoniak ( PO) zwraca się o wyjaśnienia kilku istotnych spraw związanych z budżetem obronnym na 2018 r.  W ocenie byłego ministra obrony narodowej, niektóre wydatki nie powinny być uwzględnione w tym budżecie wojska, bowiem dotyczą zupełnie innych resortów. 

Na przykład  dlaczego  wydatki na zakup samolotów dla najważniejszych osób w państwie (VIP) zaplanowane w 2018 roku zostały ujęte w części 29 budżetu "Obrona narodowa"?  I dlaczego nie wykorzystano możliwości  zawartych w  uchwale nr 73 Rady Ministrów z 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Zabezpieczenie transportu powietrznego najważniejszych osób w państwie (VIP)"? Inny słowy do łącznej kwoty wydatków obronnych wliczono w przyszłym roku ponad 800 mln zł  na sfinansowanie raty za samoloty VIP-owskie. W dodatku, ujęto to w limicie  wydatków na obronność ustalanego na podstawie wymagań ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ.

Kolejna sporna kwestia dotyczy kwoty  395 7 mln zł ujętej w  części 83 budżetu "Rezerwy celowe" w dziale 752.  Według Tomasza Siemioniaka,  są to pieniądze przeznaczone dla służb MSWiA  w ramach programu ich modernizacji technicznej w latach 2017-2020.  Tymczasem w projekcie budżetu MON zapisano, że są to środki na „uzupełnienie wydatków, o których mowa w art. 7 ustawy z 25 maja 2001 r. „o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych RP”, z przeznaczeniem na zakup sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej, informatyki i łączności oraz wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy, w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020”. 

Powyższa ustawa nie wspomina o żadnej roli MON. W tej sytuacji trudno uznać za zasadne finansowanie służb MSWiA z budżetu na obronność. Należy oczekiwać, że odpowiedź  kierownictwa MON usłyszymy podczas obrad sejmowej Komisji Obrony Narodowej poświęconej budżetowi resortu na 2018 r. 

Kolejną pozycją, która znajduje się w budżecie MON a przeznaczona jest jako dotacja dla innego resortu  dotyczy  części 28 „Nauka”.  Prawie 205 mln zł przeznaczono na dotację dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronności. W sumie wydatki na badania i naukowe i prace rozwojowe wyniosą 1035 mln zł wobec 928 mln zł w 2017 r. 

Wydatki bieżące rosną szybciej niż majątkowe 

Niestety, ale jak wynika z analizy projektu przyszłorocznego budżetu MON  wydatki bieżące będą rosły dwa razy szybciej niż majątkowe, czyli związane z inwestycjami i modernizacją techniczną sił zbrojnych.   W 2018 roku planuje się na nie przeznaczyć aż 20,131 mld  zł,  czyli o 2,284 mld zł  (12,8 proc.) więcej, niż w tym roku. Warto przypomnieć, że całkowity wzrost wydatków na obronność w przyszłym roku będzie wynosił prawie 3,8 mld zł. Na wydatki bieżące przypadnie więc aż 60 proc. tego wzrostu.  Najwięcej, bo aż 9,173 mld zł  planuje się przeznaczyć na wydatki osobowe, tj. uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy oraz wynagrodzenia pracowników cywilnych wraz z pochodnymi. Jest to kwota niemal taka sama jaką zaplanowano w budżecie na ten rok. To nieco dziwne, biorąc pod uwagę planowane zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP, w tym głównie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej  oraz pracowników wojska ( o ok. 1000 etatów w 2018 r.). 

Należy przypomnieć, że  6 maja 2016 r. wiceminister obrony narodowej Bartłomiej Grabski  podpisał porozumienie z przedstawicielami siedmiu organizacji związkowych  działającymi w resorcie obrony narodowej .  Uzgodniono wtedy, że w latach 2017-2019  nastąpi zwiększanie limitu środków na wynagrodzenia o 5 proc. ponad ustawowy wskaźnik wzrostu wynagrodzeń, plus ewentualnie wskaźnik jaki będzie dla pozostałej części sfery budżetowej. Podwyżki obejmą także pracowników Urzędu MON. 

Z naszych informacji wynika, że nie są przewidziane podwyżki uposażeń żołnierzy zawodowych i  funkcjonariuszy, poza najniższymi uposażeniami i wzrostem o ok. 170 zł dodatku stołecznego dla policjantów z garnizonu warszawskiego.  Zgodnie z przyjętą pod koniec ubiegłego roku ustawą o modernizacji służb mundurowych w resortach spraw wewnętrznych ( Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna i na razie jeszcze Biuro Ochrony Rządu) oraz resortu sprawiedliwości (Służba Więzienna), następne podwyżki są przewidziane w 2019 r. ( o ok. 300 zł brutto). 

Na emerytury i renty dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy  zarezerwowano 6,753 mld zł (wzrost o 2,2 proc.), czyli mniej niż rosną wydatki bieżące. W projekcie budżetu państwa przyjęto wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2018 r. na poziomie 102,7 proc., ale ostateczna wysokość  będzie zależała od inflacji w 2017  r. oraz informacji GUS o wynagrodzeniach w gospodarce.  

 Po raz pierwszy budżet WOT

W budżecie na 2018 rok po raz pierwszy wydzielono w ramach rozdziału 75206 wydatki związane z funkcjonowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej. Na ten cel zarezerwowano kwotę 567,9 mln zł.  Dla porównania, na funkcjonowanie Marynarki Wojennej RP planuje się przeznaczyć 594 mln zł, Sił Powietrznych - 1,469 mld zł, Wojsk Lądowych (ponad 3,1 mld zł),  Wojsk Specjalnych - 294,7 mln zł, Żandarmerii Wojskowej  - 252 mln zł. Są to  koszty związane tylko z utrzymaniem tych rodzajów Sił Zbrojnych RP, nie obejmujące wydatków na infrastrukturę oraz zakupy sprzętu wojskowego i uzbrojenia.

Prawie dwukrotnie ma zwiększyć się budżet na misje zagraniczne. Na 2018 r. zaplanowano na ten cel prawie 255 mln zł. Zauważalny jest też 38-proc. wzrost wydatków na Służbę Wywiadu Wojskowego (264 mln zł) i prawie 12-proc. na Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (ponad 237 mln zł).

W sumie, zwiększenie budżetu obronnego w przyszłym roku aż o jedną dziesiątą nie towarzyszy wzrost wydatków majątkowych oraz związanych z modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP. Wiele pozycji ujętych w wydatkach obronnych można uznać za kontrowersyjne. 

Wolin 

 

Czytany 3835 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji