reklama
czwartek, 12 październik 2017 07:44

12. X Projekt degradacyjny nieco doprecyzowany

Napisane przez Wolin
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Ministerstwo Obrony Narodowej zaakceptowało większość uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji nad projektem zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony, umożliwiającej degradację oficerów i podoficerów za służbę na rzecz totalitarnego państwa  do stopnia szeregowego. 

W tym tygodniu sekretarz stanu w  MON Michał Dworczyk poinformował PAP, że w „ciągu najbliższych tygodni dokument trafi na Radę Ministrów, a następnie do parlamentu, który szybko uchwali zmianę”. W jego ocenie zmiany przywrócą sprawiedliwość . To  była odpowiedź na głośną publikację  Onet.pl, który „dotarł „ do projektu zmian w ustawie o powszechnym obowiązku obrony narodowej RP,  mających na celu m.in. degradację do stopnia szeregowego Wojciecha Jaruzelskiego  oraz Czesława Kiszczaka, członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. 

Projekt był kilkakrotnie opisywany na stronie portal-mundurowy.pl. Dzięki temu, że nie został wrzucony na szybką ścieżkę legislacyjną jak np. słynna ustawa deubekizacyjna, można go śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego. W ubiegłym tygodniu, Ministerstwo Obrony Narodowej ustosunkowało się do wielu uwag resortów i organizacji pozarządowych oraz opublikowało najnowszą wersję projektu. 

Kto jest zagrożony 

Przypomnijmy, że zagrożeni degradacją są żołnierze, którzy służyli w instytucjach i formacjach wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, z późn. zm.). W tej sprawie nic się nie zmieniło. Chodzi o służbę w:

  • • Informacji Wojskowej oraz podległym jej jednostkom terenowym,
  • • Zwiadzie Wojsk Ochrony Pogranicza,
  • • Wojskowej Służbie Wewnętrznej,
  • • Zarządzie II Sztabu Generalnego WP, 
  • • innych służbach prowadzących działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze

Co nowego proponuje  MON? 

Zaproponowane przez MON zmiany skracają listę instytucji i organizacji, które mogą występować w sprawie pozbawienia stopnia oficerskiego i podoficerskiego, również pośmiertnie. Będą to:  Minister Obrony Narodowej w odniesieniu do generałów i admirałów, ale pozbawić stopnia wojskowego będzie mógł tylko prezydent RP oraz archiwa państwowe oraz organizacje pozarządowe, bez wymieniania, że mają to być organizacje kombatanckie i niepodległościowe. Resort obrony zgodził się usunąć  - jako podmiot uprawniony do wnioskowania - Wojskowe Biuro Historyczne oraz  Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN) na jego prośbę oraz wydłużyć okres realizacji wniosków z 3 do 6 miesięcy. 

Zaakceptowano też sugestie Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które zwróciło uwagę na nieprecyzyjne przesłanki pozbawiania stopnia wojskowego mogące „utrudnić kontrolę sądową  w przypadku wniesienia odwołania”.  MON poinformował o nowym brzmieniu art. 245a ust. 1, który w indywidualnych sprawach może być podstawą do pozbawienia stopnia oficerskiego lub podoficerskiego. Nowy zapis dotyczy osób, które z racji ukończonego wieku lub stanu zdrowia nie podlega obowiązkowi służby wojskowej lub żołnierz rezerwy, który był członkiem WRON lub pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa, o który mowa art. 2 ustawy  z 18 października 2006 r., jeżeli  w latach  1944-1990 przyczynili się  do utrzymania lub podtrzymania  reżimu komunistycznego”. 

Resort obrony narodowej nie zgodził  z sugestią Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, aby odwołania mogły być rozpatrywane w trybie administracyjnym , bo kontrola byłaby prowadzona w oparciu o kryterium legalności, czyli zgodności z prawem. Uznano, że jest to tryb szczególny przyjęty na potrzeby tej regulacji. 

Rada Legislacyjna poparła degradacje żołnierzy  

Osobne wyjaśnienie otrzymały organizacje pozarządowe, które negatywnie zaopiniowały  projekt ustawy: Związek Żołnierzy Wojska Polskiego, Federacja Stowarzyszeń  Rezerwistów i Weteranów Sił Zbrojnych RP oraz Zrzeszenie Weteranów Działań poza Granicami Państwa. Skrytykowały one samą ideę wprowadzenia pozbawienia stopnia wojskowego, brak szacunku do stopnia wojskowego i naruszenie zasad konstytucyjnych. 

W piśmie MON zwrócono uwagę, że Rada Legislacyjna wyraziła pozytywną opinię o tym projekcie. Zauważyła, iż „Konstytucja  nie zawiera zakazu tworzenia mechanizmów  legislacyjnych, które będą miały na celu wyrównanie moralnych krzywd i strat w czasach, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka  były łamane ( preambuła do Konstytucji). Podejmowanie działań w tym zakresie nie zwalnia jednak ustawodawcy od stosowania obowiązujących norm, zasad i wartości konstytucyjnych. Ostatecznie Rada Legislacyjna stwierdziła, że „nie można generalnie zakwestionować dopuszczalności pozbawienia stopnia oficerskiego i podoficerskiego  ze względu na naganne zachowanie w przeszłości, członków WRON oraz  organów bezpieczeństwa reżimu komunistycznego. Stanowi to element prowadzonej przez państwo polityki historycznej. Niemniej swoboda ta jest nieograniczona. Rada podkreśliła, że rozstrzygnięcia w tym zakresie powinni jednak odpowiadać standardom państwa prawnego oraz sprawiedliwości społecznej. 

Jaka będzie rzeczywistość i ostateczny kształt ustawy zdecyduje parlament i prezydent RP. To on może zawetować te kontrowersyjne przepisy, które będzie realizował – przy degradacji generałów do stopnia szeregowego.  Czy będzie chciał odciąć się od kombatantów z czasów II wojny światowej, którzy przeszli szlak od tej niewłaściwej strony do Berlina, podobnie jak Wojciech Jaruzelski? Dzisiaj właśnie, czyli 12 października  przypada 73 rocznica bitwy pod Lenino, która  za czasów PRL była Świętem Wojska Polskiego. 

Ponadto projekt ustawy bardzo wzmacnia pozycję szefa MON wobec żołnierzy zawodowych, dając skuteczne narzędzie do  ich dyscyplinowania, także po zdjęciu munduru. 

Wolin

Grafika: www.wojskonews.pl 

Czytany 12202 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji