reklama
wtorek, 14 listopad 2017 06:51

14.XI. Porządkowanie  dodatków do uposażeń kadry zawodowej WP 

Napisane przez R.Ch.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Z 3750 zł do maksymalnie 5250 zł ma być podwyższony dodatek specjalny dla żołnierzy zawodowych skierowanych do Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub  Służby Wywiadu Wojskowego. Podwyżki obejmą także informatyków,  szefów służb materiałowych i technicznych w wydziałach technicznych i materiałowych jednostek logistycznych oraz żołnierzy GROM.  

Do konsultacji międzyresortowych skierowano drugą już w tym roku nowelizację rozporządzenia MON z 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Ostatnie zmiany weszły w życie zaledwie dwa tygodnie temu. O  możliwości  kolejnych zmian w tych przepisach pisaliśmy wczoraj, a obecnie znane są szczegóły. 

Rosną pensje w innych służbach, to w SKW i SWW też 

Tym razem zmiany obejmą ok. 880 żołnierzy zawodowych. Najbardziej kwotowo skorzystają wojskowi  skierowani do pracy w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub w Służbie Wywiadu Wojskowego. Ich dodatek specjalny  ma wynieść  od 0,04 do 3,5 kwoty bazowej, czyli od 60 zł do 5250 zł. To oznacza podwyższenie maksymalnej miesięcznej kwoty dodatku z 3750 zł do 5250 zł brutto. W uzasadnieniu podano, że wprowadzony w 2009 r. model tzw. „adekwatności uposażeń żołnierzy SKW i SWW w odniesieniu do funkcjonariuszy innych służb specjalnych” pozwala na pozyskiwanie odpowiednich kandydatów posiadających unikalne kwalifikacje i predyspozycje do służby w SKW lub SWW. Ponieważ rosną uposażenia w innych służbach specjalnych, więc SKW i SWW nie może być gorsze. 

Zmiany w dodatkach specjalnych

Jednocześnie na podwyżkę dodatku służbowego mogą liczyć żołnierze zawodowi zatrudnieni: 

• w Inspektoracie Informatyki lub w Centrum Projektów Informatycznych. Informatycy na stanowiskach podoficerskim i podporucznikowskim otrzymają dodatek służbowy w wysokości 900 zł,  na etacie porucznika i podpułkownika – 1200 zł, a kapitana i majora -  1500 zł brutto. Celem tej zmiany było stworzenie systemu motywacji finansowej żołnierzy zawodowych – informatyków wykonujących zadania związane z opracowaniem projektów informatycznych, 

• jako szefowie służb materiałowych i technicznych w wydziałach technicznych i materiałowych jednostek logistycznych. Chodzi o stanowiska występujące w Komendzie Portu Wojennego w Gdyni, w wydziale techniki lotniczej w 3 Regionalnej Bazie Logistycznej w Krakowie, a także szefowie zaopatrzenia  w bazach lotniczych. Ma to przyczynić się do ujednolicenia zasad wynagradzania szefów służb w jednostkach logistycznych. Wysokość dodatku wyniesie od 150 zł do 375 zł, 

• jako lekarze i dentyści w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej na podobnej zasadzie jak w innych RSZ, czyli od  150 do 300 zł  brutto

Żołnierze GROM najwyżej uposażeni 

W przedkładanym projekcie rozporządzenia proponuje się zmianę obecnego systemu dodatku służbowego wypłacanego żołnierzom Wojsk Specjalnych. Projekt zakłada pozostawienie aktualnej wysokości dodatku służbowego (do 450 zł miesięcznie) dla żołnierzy pełniących służbę w: w Inspektoracie Wojsk Specjalnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwie Komponentu Wojsk Specjalnych, Centrum Operacji Specjalnych Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Jednostce Wojskowej AGAT, Jednostce Wojskowej NIL, 7 eskadrze działań specjalnych. Jednocześnie ma być zwiększona górna granica dodatku służbowego dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Jednostce Wojskowej GROM (z 450 zł do 1350 zł)

Dzięki temu rozwiązaniu najważniejszą i najlepiej opłacaną jednostką pozostanie GROM, natomiast naturalnym źródłem naboru do niej będą żołnierze z pozostałych jednostek wojskowych Wojsk Specjalnych Rozwiązanie to stanowi element końcowy, domykający zmiany systemu wynagradzania żołnierzy Wojsk Specjalnych na który składało się: przyznanie dodatku służbowego wszystkim  żołnierzom Wojsk Specjalnych (od dnia 1 stycznia 2017 r.), podwyższenie dodatku służbowego dla żołnierzy Jednostki Wojskowej Formoza i Jednostki Wojskowej Komandosów oraz proponowane w niniejszym projekcie podwyższenie dodatku służbowego dla Jednostki Wojskowej GROM. Wdrożenie tego rozwiązania pozwoli na zachowanie hierarchicznej struktury ważności jednostek Wojsk Specjalnych. 

Jeden dodatek dla saperów 

Ponadto projekt rozporządzenia wprowadza niestały dodatek specjalny 

za wykonywanie zadań związanych z bezpośrednim udziałem w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu albo zadań ratowniczych, w wysokości 45 zł za każdą rozpoczętą dobę.  Jednocześnie przewidziano stały dodatek specjalny dla żołnierzy pełniących służbę w patrolach rozminowania, którzy wykonują czynności polegające na rozminowywaniu terenu lub jego oczyszczaniu z przedmiotów wybuchowych albo niebezpiecznych. W uzasadnieniu projektu podano, że często dochodziło do zbiegu uprawnień do dodatku stałego i niestałego. Dlatego proponuje się zastosowanie zasady absorbcji zgodnie, z którą wypłata dodatku, w wyższej wysokości „konsumuje” dodatek w niższej wysokości.

Zażegnany spór z radacami?

Porządki w dodatkach objęły także radców i referentów prawnych. Wysokość dodatku służbowego zależy od usytuowania stanowiska zajmowanego przez radcę prawego lub referenta prawnego w strukturze organizacyjnej Sił Zbrojnych RP.  Najniższy dodatek służbowy w wysokości 150 zł otrzymywali referenci prawni z jednostkach wojskowych do szczebla dywizji, a  najwyższy – radcowie prawni  w komórkach MON  (900 zł). Tymczasem jest spór o wysokość tego dodatku dla żołnierzy w międzynarodowych strukturach wojskowych czy w komisjach lekarskich. Dlatego doprecyzowano zapis dotyczący jednostek wojskowych w celu uniknięcia ewentualnych procesów sądowych dotyczących ustalenia wysokości dodatku służbowego. 

Rozwiązania zawarte w projekcie nowych przepisów obejmą ok. 880 żołnierzy.  Koszt zmian oszacowano na ok. 9,5 mln zł rocznie. R.Ch. 

Projekt rozporządzenia >>>

Czytany 16436 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 14 listopad 2017 11:57

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji

Pokaż poprzednie komentarze