reklama
poniedziałek, 12 luty 2018 06:18

12. II Wojsko przeszkoli na oficerów 25 prokuratorów 

Napisane przez Wolin
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rozpoczął się nabór  na  trzymiesięczne szkolenie wojskowe  w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu kandydatów na 25 oficerów w grupie osobowej prokuratorskiej.  Trzeba się spieszyć. Termin  składania  wniosków mija 16 lutego br. 

Zgodnie z decyzją szefa MON z 8 lutego br. osoby zainteresowane pracą w prokuraturze wojskowej  i  otrzymaniem nominacji oficerskiej po trzymiesięcznym szkoleniu  składają wnioski do  dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. 

Nabór  na trzymiesięczne szkolenie wojskowe w Akademii Wojsk Lądowych  resort obrony narodowej zamierza przeprowadzić  spośród osób wykonujących zawód prokuratora w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Czasu jest mało, bo wnioski należy złożyć najpóźniej  do 16 lutego, czyli do końca tego tygodnia.  Jak wynika z decyzji MON podstawę  przyjęcia  na szkolenie  będzie: 

  • • zgoda Prokuratora Krajowego na przeniesienie prokuratora na inne miejsce służbowe, 
  • • wyniki postępowania rekrutacyjnego, prowadzonego na podstawie rozporządzenia MON  z 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych. 

Po zakończeniu trzymiesięcznego szkolenia wojskowego   oficerowie zostaną oni skierowani  do wydziałów i działów do spraw wojskowych prokuratur okręgowych i rejonowych. .

Trzymiesięczne przeszkolenie na oficera obejmie  w tym roku także  11 absolwentów akademii medycznych , w tym  m.in. dwóch lekarzy lub dentystów, dwóch weterynarzy , dwóch farmaceutów oraz jednego fizykobiochemika i ratownika medycznego. Ponadto wojsko potrzebowało tylko jednego kapelana, absolwenta seminarium duchownego.  Zgłoszenia były przyjmowane do 19 stycznia br.  

                                          ***         

Czasu  jest tak mało, że bez wymaganego poparcia Prokuratora Krajowego, czyli ministra sprawiedliwości nie ma co się ubiegać o składanie wniosku, bo będzie odrzucony ze względów formalnych.  Decyzja  o naborze tak dużej liczby  kandydatów na prokuratorów  wojskowych  jest zaskakująca w kontekście przeprowadzonych prawie dwa lata temu zmian organizacyjnych w prokuraturze. Wtedy to nastąpiła likwidacja wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, która stała się częścią prokuratury powszechnej, z zachowaniem pewnych odrębności.  A to oznacza, że w komórkach organizacyjnych prokuratorami mogą być zarówno prokuratorzy cywilni, jak i żołnierze zawodowi lub oficerowie rezerwy, którzy wykonywać będą zadania na misjach zagranicznych sił zbrojnych lub czasie zagrożenia wojennego.

W  uzasadnieniu projektu ustawy  likwidującej odrębność wojskowej prokuratury  tłumaczono to racjonalnością  wykorzystania kadry prokuratorskiej. Jak wynika z danych przytoczonych na stronie Prokuratury Krajowej statystycznie na  jednego wojskowego prokuratora przypadało na koniec 2011 r.  13,6 spraw, czyli nieco więcej niż jedna w miesiąca, podczas gdy  w powszechnej prokuraturze na szczeblu rejonowym prawie 270 spraw rocznie,  czyli ok. 23 w miesiącu. Tłumaczono to profesjonalizacją armii, bo za czasów odbywania  obowiązkowej służby wojskowej, pracy było  znacznie więcej. Co się od tego czasu zmieniło, że  nagle należy przeszkolić aż tylu prokuratorów?  Można to tłumaczyć  dużą liczbą odejść do cywila.  Kilkanaście miesięcy temu „Fakt” ujawnił, że  najwyższe emerytury  wojskowe pobiera kilkunastu prokuratorów. Ich świadczenia są znacznie wyższe niż emerytury  kilkugwiazdkowych generałów z kilkudziesięcioletnią letnią wysługą i doświadczeniem na misji. 

Wolin 

Grafika: Logo prokuratory wojskowej 

 

 

 

 

Czytany 1832 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji