reklama
wtorek, 13 marzec 2018 06:43

13.III Minimalne wymagania sprawnościowe kandydatów na uczelnie wojskowe 

Napisane przez R.Ch.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Tylko do końca  marca  br. mogą   rejestrować się  w internetowych bazach czterech uczelni wojskowych kandydaci na oficerów. W tym roku akademickim na pięcioletnich  studiach stacjonarnych  czeka na nich 1315 miejsc.  Szczegółowe zasady przyjęć na studia są zawarte w  opublikowanym niedawno zarządzeniu  nr 3 MON z 7 marca br. . Jest to lektura obowiązkowa dla każdego maturzysty, komu marzą się oficerskie szlify. 

Tak wczesny termin zakończenia rekrutacji niż na uczelniach cywilnych  wynika z faktu, że kandydat na żołnierza pierwszy etap kwalifikacji odbywa poza uczelnią i jest realizowany przez organy administracji wojskowej: Wojskowe Komendy Uzupełnień, Rejonowe Wojskowe Komisje Lekarskie oraz Pracownie Psychologiczne. Ponadto musi spełniać ustawowe warunki zawarte w pragmatyce, czyli m.in. mieć obywatelstwo polskie, być niekarany sądownie  (konieczny  jest aktualny odpis z  Krajowego Rejestru Sądowego)  i posiadać świadectwo  dojrzałości, które należy dostarczyć  najpóźniej w dniu egzaminu.

Ogłoszenie decyzji  o przyjęciu na WAT  nastąpi 17 lipca br.

W przypadku WAT, tegoroczny limit miejsc na tej uczelni  wynosi  750. Najwięcej kandydatów na żołnierzy zawodowych będzie studiować na takich kierunkach jak: kryptografia i cyberbezpieczeństwo  (przyrost dwukrotny),   budownictwo  czy na logistyce.    

 Postępowanie rekrutacyjne składa się ze sprawdzianu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz konkursu świadectw maturalnych. 

Na WAT sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje: 

  • • test siły ( zwis na drążku o ugiętych rekach  dla kobiet i podciąganie na drążku w mężczyzn),
  • • test szybkości  ( bieg na 50 m dla kobiet  i mężczyzn),
  • • tekst wytrzymałości ( 800 m dla kobiet i 1000 m dla mężczyzn).

W załączniku do  uchwały Senatu znajduje się szczegółowy opis jak ten sprawdzian ma przebiegać, warunki jego zaliczenia, oceny i system naliczania punktów przeliczeniowych  i rankingowych. 

Bieg na 800 m dla kobiet i 1000 m dla mężczyzn w AWL 

Z kolei Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu  planuje przyjąć na pięcioletnie studia stacjonarne 340 kandydatów na oficerów, o  10 więcej niż w 2017 r., z tego na dowodzeniu ( zarządzaniu) – 244  a na inżynierii bezpieczeństwa – 76. W  AWL system rekrutacji składa się z trzech etapów postępowania: wstępnego, zasadniczego i końcowego. W przypadku sprawdzianu fizycznego, mężczyźni biegają na 1000 m wykonują na czas bieg wahadłowy  10 x 10 m, podciągają się na drążku   oraz pływają na czas kraulem na piersiach 50 m.  Z kolei kobiety mają do pokonania 800 m, wykonują „pompki” na ławeczce, pływają  50 m  kraulem na piersiach oraz wykonują na czas bieg wahadłowy  10 x 10 m. Sprawdzian uważa się za zaliczony, jeśli kandydat lub kandydatka w każdej konkurencji zdobędzie  co najmniej 5 pkt  ( maksymalnie można uzyskać 100 pkt). Ponadto trzeba uzyskać co najmniej 26 pkt, aby zaliczyć rozmowę kwalifikacyjną.  

Minimalne wymogi punktacyjne w AMW 

W Akademii Marynarki Wojennej przygotowano   dla maturzystów 115  miejsc. . Najwięcej młodych osób będzie studiować na systemach informatycznych w bezpieczeństwie ( 37).  Ponadto przyszli oficerowie MW  będą mogli kształcić się na wydziale nawigacji  (28 miejsc), a także  informatyki, mechaniki  i budowy maszyn ( po 20 miejsc) oraz mechatroniki (10).  System rekrutacji  składa się z trzech etapów ( postępowania wstępnego obejmującego analizę złożonych przez kandydata dokumentów, postępowania zasadniczego składającego się z analizy wyników uzyskanych na świadectwie dojrzałości oraz punktów uzyskanych z języka angielskiego i sprawdzianu ze sprawności fizycznej  oraz postępowania kwalifikacyjnego (rozmowy kwalifikacyjnej i ustalenia listy kandydatów zakwalifikowanych. Warunkiem zakwalifikowania się  do AMW  jest uzyskanie  co najmniej  30 pkt kwalifikacyjnych z języka angielskiego, 31 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej  oraz 41 pkt – ze sprawdzianu sprawności fizycznej.  W przypadku sprawdzianu fizycznego, mężczyźni biegają na 1000 m (najwięcej 25 pkt można uzyskać za czas poniżej 3,20 min.), wykonują na czas bieg wahadłowy  10 x 10 m, podciągają się na drążku  (powyżej 12, aby mieć 25 pkt) oraz pływają na czas kraulem 50 m.  Z kolei kobiety biegają też na 1000 m ( 25 pkt za czas poniżej 4 min.) wykonują „pompki” na ławeczce oraz pływają stylem dowolnym na 50 m oraz wykonują na czas bieg wahadłowy  10 x 10 m.  Z tego sprawdzianu można uzyskać maksymalnie 100 pkt, za rozmowę kwalifikacyjną – 60 pkt, z matematyki – 200 pkt, a języka angielskiego – 130 pkt. 

Szkolenie sprawdzające predyspozycje na pilota w WSOSP

Z kolei w Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie  zarezerwowano 110 miejsc. Ci którzy przebrną przez komisję lekarską, przechodzą szkolenie sprawdzające predyspozycje na pilota ( na symulatorze lotu oraz obejmujące szkolenie  teoretyczne i lotnicze).  Zarówno kobiety i mężczyźni zaliczają test szybkości ( bieg na 100 m), wytrzymałości  (bieg na 1000 m) oraz pływanie na 50 m stylem dowolnym. W teście siły mężczyźni podciągają się na drążku, a kobiety wykonują pompki na ławeczce.  Za rozmowę kwalifikacyjną kandydat może uzyskać od 0 do 16 pkt, zaś w przypadku naboru na pilotów - od 10 do 73,5 pkt ( np. za posiadanie licencji pilota – 10 pkt a licencji pilota szybowcowego – 5 pkt) . Za ukończenie klasy mundurowej można otrzymać 2 pkt a za ukończenie ogólnokształcącego liceum lotniczego – 4 pkt. 

W tym roku akademickim miejsc na studiach stacjonarnych w uczelniach wojskowych dla kandydatów na żołnierzy  jest nieco więcej niż w 2017 r. ( o 65). Zaskakują stosunkowo niskie wymagania przy egzaminach ze sprawności  fizycznej. Kobiety biegają na  800 m ( w AWL)  i na 1000 w pozostałych uczelniach, podobnie zresztą jak mężczyźni.  Czyżby nasza młodzież była tak mało usportowiona? R.Ch. 

Szczegółowe kryteria naboru na studia wojskowe  >>>

Zdjęcie: Archiwum WAT ( Sebastian Jurek

 

Czytany 6890 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji