reklama
środa, 14 marzec 2018 07:03

14.III Ustawa emerytalna dzieli nie tylko żołnierzy, ale i funkcjonariuszy 

Napisane przez Wolin
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przerwa w pełnieniu zawodowej służby wojskowej nie ma bezpośredniego wpływu na nabycie uprawnień do emerytury wojskowej, bowiem przepisy nie wymagają od byłego żołnierza zawodowego posiadania nieprzerwanego stażu służby wojskowej uprawniającego do emerytury wojskowej. Natomiast istotnym czynnikiem wpływającym na zasady przyznania tych uprawnień jest data przyjęcia do zawodowej służby wojskowej – poinformował Wojciech Skurkiewicz, wiceminister  obrony narodowej  na zapytanie posła  Pawła Szramki.  Jednocześnie Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych domaga się przywrócenia systemu emerytalnego w kształcie obowiązującym do 31 grudnia 2012 r.

W zapytaniu  do MON (nr 6491) poseł z ugrupowania Kukiz’15  zgłosił wątpliwości jakie  pojawiają się w kontaktach  z żołnierzami. Czy w przypadku odejścia ze służby w wojsku i powrotu do niej po np. niespełna dwóch latach, nadal będzie naliczana wysługa i czy kontynuowane będzie naliczenie praw emerytalnych. Chodzi konkretnie o to czy po takiej przerwie będzie przysługiwać wcześniejsza emerytura po 15 latach służby? 

Po wejściu w życie prawie dwa lata temu zmian w ustawie pragmatycznej, nie ma zagrożenia  że żołnierze kontraktowi  po 12 latach służby będą musieli  odejść z armii.  Z przeprowadzonej przez MON analizy wynika, że w związku z ograniczeniem łącznego okresu pełnienia służby kontraktowej do 12 lat z wojska odeszło 229 żołnierzy. Obecnie mogą oni wrócić  bez obawy, że nie nabędą uprawnień emerytalnych  według  zasad obowiązujących  do końca 2012 r.   I takich powrotów  jest coraz więcej.  W sumie na taki krok zdecydowało się ponad 60 żołnierzy rezerwy. 

Jak potwierdził wiceminister Wojciech Skurkiewicz, żołnierze zawodowi, powołani po raz pierwszy do zawodowej służby wojskowej przed dniem 31 grudnia 2012 r. nabywają uprawnienia do emerytury wojskowej w przypadku posiadania przynajmniej 15-letniego stażu służby wojskowej.

Natomiast zgodnie z art. 18a i 18b ustawy emerytalnej, żołnierzom powołanym po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2012 r. do zawodowej służby wojskowej lub służby kandydackiej, emerytura wojskowa przysługuje w przypadku ukończenia 55 lat życia i posiadania co najmniej 25-letniego stażu służby. Przepis ten nie ma zastosowania do żołnierza:

 • • pełniącego służbę kandydacką w dniu 1 stycznia 2013 r., w przypadku powołania do zawodowej służby wojskowej bezpośrednio po ukończeniu służby kandydackie. Chodzi głównie o podchorążych na uczelniach wojskowych, 
 • • powołanego do zawodowej służby wojskowej po dniu 31 grudnia 2012 r., jeżeli przed tym powołaniem pełnił służbę w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, do której został powołany przed dniem 1 stycznia 2013 r.

Zatem przerwa w pełnieniu służby, która wystąpi po 1 stycznia 2013 r. nie powoduje utraty prawa do wojskowej emerytury po 15 latach służby. Ważny jest bowiem fakt rozpoczęcia służby przed 1 stycznia 2013 r. i łączny okres jej odbywania – co najmniej 15 lat.

W resorcie obrony narodowej nie dostrzega się problemu podziału żołnierzy na lepszych, który rozpoczęli służbę wojskową przed 1 stycznia 2013 r. i mogą nabyć uprawnienia  emerytalne  po 15 latach służby wojskowej oraz tych, którzy świadczenia uzyskają dopiero po 25 latach służby i ukończeniu 55 lat.  W resorcie spraw wewnętrznych i administracji sprawa stanęła  na ostrzu noża.  Wczoraj Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych poinformowała, że  domaga się pilnego rozwiązania problemów mających największy wpływ na stabilność kadrową służb mundurowych i stawia ministrom ultimatum.

Związki zawodowe reprezentujące policjantów, strażaków, strażników granicznych, funkcjonariuszy Służby Więziennej i funkcjonariuszy Celno-Skarbowych domagają się m.in. poprawy sytuacji materialnej funkcjonariuszy i przywrócenia systemu emerytalnego w kształcie obowiązującym do 31 grudnia 2012 r.

Federacja oczekuje na osiągnięcie porozumienia już do dnia 14 kwietnia 2018 r. Jak czytamy w komunikacie, niespełnienie tych żądań wiązać się będzie z wszczęciem ogólnokrajowej akcji protestacyjnej, która ma być poprzedzona referendum wśród funkcjonariuszy. 

W skład federacji nie wchodzą co prawda przedstawiciele  wojska, ale w jej pracach z głosem  doradczym uczestniczy Konwent Dziekanów Korpusu Oficerów WP. Trudno sobie wyobrazić sytuację, że w przypadku porozumienia w kwestiach emerytalnych, żołnierze zawodowi będą wyłączeni z tych ustaleń. Podobna sytuacja dotyczy  kolejnego postulatu federacji, a mianowicie pełnopłatnych zwolnień lekarskich, a przynajmniej za pierwsze trzy miesiące w roku.  Inicjatywa ustawowa wyszła od funkcjonariuszy, ale ta sprawa dotyczy także kadry zawodowej WP. 

Wolin 

Czytany 22383 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji

Pokaż poprzednie komentarze
 • pdf

  ci po 01.01.1999r. mogą po odejściu z wojska mogą pracować i po 65 roku życia dostać emeryturę zusowską

 • A/A

  Masakra co za brak wiedzy .
  Ci co po 01.01.1999 okresy składkowe i nieskładkowe które zrobili przed rozpoczęciem służby , mogą doliczyć do emerytury mundurowej po ukończeniu 55 roku życia , a ci przed tym terminem ,od razu mają naliczone ,czyli 3 lata po 2,6 procenta i 1,3 procenta .

 • Do A/A

  podaj jakąś podstawę że po 55 roku życia można doliczyć okresy składkowe

 • doradca

  Przeczytaj ustawę emerytalną to będziesz wiedział o co chodzi z pkt.15a. która dotyczy mundurowych co są w służbie po 01.01.1999 r.
  PiS obiecał przed wyborami,że zmieni przepis w ustawie który dotyczący pkt.15a..
  A wybory tuż tuż.

 • Ernest

  DORADCA ma rację. Lata przepracowane nie są przeliczane. A składki za wcześniejsze lata pracy przechodzą jako darowizna dla ZUS.

 • Rafał

  Jak wyglądają sprawy żołnierzy którzy zostali powołani do zawodowej służby po 1 stycznia 1999r, a wcześniej pełnili nadterminową i zasadniczą służbę wojskową. Czy mogą doliczy im się do wysługi lata pracy z cywila powiedzmy w latach 1990 1993 ?

 • A/A

  Służba nadterminowa była służbą zasadniczą ,pełnioną w przedłużonym terminem i wlicza się ją do wysługi wojskowej ,ale nie zalicza się jej do służby zawodowej.
  Tak jak mówi ustawa emerytalna, to co przepracowałeś w cywilu przed wstąpieniem do wojska ,wyliczy ci się do emerytury wojskowej po ukończeniu 55 lat, poprzez biuro emerytalne.

 • Arek

  Warsaw, Poland

  Czy to prawda, że od września będzie naliczana inaczej odprawa?

 • sys. Patriot

  "W resorcie obrony narodowej nie dostrzega się problemu podziału żołnierzy na lepszych"
  Jest jeden podział. Na szeregowych czyli tych (których się wykorzystuje i mają się niczego nie dorobić a ponadto bronić domów oficerów) oraz na tych wyższych rangą (którzy mają gnać to "stado owiec", dzielić i odbierać tym na dole)

 • Marek

  Warsaw, Poland

  Witam, a co ze służbą zasadniczą? Jeżeli odbyłem zasadniczą służbę wojskową a przyjąłem się do Policji na nowych zasadach? Z tego co mi wiadomo osoby odbywające służbę w OP jako zastępczą za wojsko, a które przyjęły się po 2012 do Policji są przyjęte na starych zasadach tj. 15lat.