reklama
środa, 11 lipiec 2018 05:56

11.VII. W policji brakuje elastycznych form pełnienia służby 

Napisane przez R.Ch.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wczoraj rozpoczął się Ogólnopolski Protest NSZZ Policjantów, którzy – poprzez łagodniejsze traktowanie sprawców wykroczeń na drogach - zwracają uwagę społeczeństwu na dramatycznie pogarszającą się sytuację materialną funkcjonariuszy i braki w obsadzie kadrowej skutkujące przeciążeniem obowiązkami pozostających w służbie policjantów.  

Zalety służb 10-godzinnych

Jednym ze sposobów  na niedobory kadrowe w policji może być  elastyczny rozkład czasu służby funkcjonariuszy, np. dziesięciogodzinne  dyżury  zamiast ośmiogodzinnych lub dwunastogodzinnych. Taka forma dyżurów  jest coraz bardziej rozpowszechniana w komendach policji.  Podczas  jednej z kontroli pracowników  Biura Rzecznika  Praw Obywatelskich  stwierdzono, że  większość funkcjonariuszy wydziału patrolowo-interwencyjnego pełni 10-godzinne służby w indywidualnym rozkładzie czasu służby (zasadą w policji są służby 8- lub 12-godzinne). Taki czas służby jest korzystny dla ich życia rodzinnego. Pozwala bowiem na dodatkowy dzień wolny w tygodniu (w trakcie czterech służb 10-godzinnych wypracowują tygodniową 40-godzinną normę czasu służby). Przerwy między tymi służbami wynoszą 14 godzin. Brak zgody policjanta na taką służbę jest honorowany - pełni wówczas służbę 8-godzinną.

Z przekazanych RPO informacji wynika, że taka zmiana systemu godzinowego przyczynia się do efektywniejszej służby policjantów oraz mniejszej liczby zwolnień lekarskich, co przekłada się na optymalizację działań. Nie stwierdzono przy tym wypadków podczas służby, których przyczyną byłoby przemęczenie policjanta.

W ocenie RPO - należy zmienić przepisy

Doświadczenia z Białegostoku wydają się możliwe do przeniesienia do innych garnizonów policji, jednak w ocenie  Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich nie należy nadużywać  indywidualnego rozkładu służby 10-godzinnej. Instytucja ta ma bowiem charakter wyjątkowy, a regułą w policji jest pełnienie służby w systemie zmianowym lub podstawowym rozkładzie czasu służby.  Ponadto takiej inicjatywie powinna towarzyszyć zmiana obowiązujących przepisów.

Niedawno  RPO wysłał pismo  do Joachima Brudzińskiego, szefa MSWiA o uregulowanie tej  kwestii, bo funkcjonariusze są poszkodowani.  Zdaniem RPO, norma wypoczynku (14 godzin) dla służby 10-godzinnej jest zauważalnie niższa od normy wypoczynku dla służby 12-godzinnej (24/48 godz) i odpowiada wartości przewidzianej dla 8-godzinnej służby w porze nocnej.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy przełożony lub upoważniony kierownik komórki organizacyjnej może ustalić indywidualny rozkład czasu służby policjanta.

W ocenie RPO pozostawienie przełożonym możliwości decydowania o prawie do wypoczynku w indywidualnym czasie służby budzi wątpliwości z punktu widzenia art. 66 ust. 2 Konstytucji RP (prawo pracownika do określonych w ustawie dni wolnych od pracy; określenie maksymalnych norm czasu pracy przez ustawę). Dlatego określenie maksymalnego dobowego i  średniotygodniowego czasu służby, ale także minimalnych okresów wypoczynków dobowych i tygodniowych, powinno zostać znaleźć się w ustawie a nie w rozporządzeniu, co budzi  wątpliwości konstytucyjne. 

Rzecznik zwraca uwagę, że w ustawa o policji dotyczy jedynie maksymalnego tygodniowego czasu służby. W tych przepisach nie został w ogóle określony maksymalny dobowy wymiar czasu służby. Według RPO przesądza to o blankietowym charakterze upoważnienia do wydania aktu wykonawczego, a tym samym determinuje naruszenie art. 92 ust. 1 Konstytucji (wydawanie rozporządzeń na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawy i w celu jej wykonania).

Nawiązując do problemu zwiększającej się liczby odchodzących ze służby policjantów oraz braku chętnych do wstępowania do policji, pragnę zauważyć, że bardziej elastyczne kształtowanie rozkładu czasu służby mogłoby stanowić jeden z argumentów przemawiających, odpowiednio, za pozostaniem, względnie podjęciem służby w policji - podkreślił Adam Bodnar.

Inne możliwe formy pełnienia służby

RPO powołał się na postulaty samych policjantów, jak i analizę rozwiązań istniejących w policjach europejskich, które pozwalają na wykonywanie zadań ustawowych i godzenie ról zawodowych i rodzinnych. Możliwe nowe formy pełnienia służby to:

  • • służba na pół etatu (przewidywana np. wobec rodziców, policjantów-seniorów lub funkcjonariuszy w okresie rekonwalescencji)
  • • elastyczny czas służby (ruchome godziny rozpoczęcia i zakończenia służby, np. w pionie kryminalnym)
  • • służba na odległość (za pośrednictwem internetu, np. pion cyberprzestępczości)
  • • policyjne żłobki i przedszkola

Według RPO rozwiązania wymaga ponadto problem niezaliczania do czasu służby dyżurów domowych oraz zasad korzystania z przerw na karmienie.

W piśmie do szefa MSWiA  Adam Bodnar  prosi o rozważenie inicjatywy ustawodawczej w celu dostosowania istniejących w pragmatyce służbowej policjantów norm czasu służby do wymagań konstytucyjnych, a także usprawnienia sposobu pełnienia służby przez funkcjonariuszy. Sik. 

Zdjęcie: www.policja.pl 

 

Czytany 1660 razy Ostatnio zmieniany niedziela, 12 sierpień 2018 07:16

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji