reklama
piątek, 07 wrzesień 2018 05:40

7. IX. Korzystne zmiany w strukturze osobowej żołnierzy zawodowych 

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Liczba żołnierzy  zawodowych  na koniec lipca br. wyniosła 102 tysiące, z tego 45 proc. stanowią szeregowi  - poinformował portal  Wydział  Prasowy  Centrum Operacyjnego MON. Ponadto  resort obrony  zapewnił, że  nie widzi potrzeby zmian w pragmatyce  mających na celu uwzględnienie przy opiniowaniu rocznym oceny znajomości języka angielskiego.

Szeregowych coraz więcej 

Najnowsze dane statystyczne resortu obrony narodowej  oznaczają przyspieszenie  kadrowe, bo półtora roku temu  liczba  kadry zawodowej w siłach zbrojnych RP wyniosła  tylko 97 933. Jak wynika z oficjalnych danych MON, nastąpił znaczący wzrost  żołnierzy  w korpusie szeregowych zawodowych ( z 43,3 proc. koniec stycznia 2017 r.   do 45 proc. obecnie)  Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie udziału oficerów w strukturze osobowej żołnierzy zawodowych ( z 19,5 proc. do 19 proc.)  oraz podoficerów  ( z 37,2 proc. do 36 proc.).  Sa to  korzystne zmiany w strukturze osobowe kadry zawodowej WP. W okresie styczeń - lipiec br. do zawodowej służby wojskowej powołanych zostało ponad 2.300 żołnierzy z rezerwy oraz ponad 1.200 żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. 

Jednocześnie w tym okresie z zawodowej służby wojskowej zwolniono niespełna 3 tysiące żołnierzy zawodowych. Wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonało tylko 1,7 tys. kadry zawodowej. A to oznacza, że w pozostałym przypadku wypowiedzenia dokonały organy kadrowe, co dotyczy głównie szeregowych zawodowych poprzez nieprzedłużenie kontraktu.  W tegorocznym  budżecie MON założono, że  do końca  tego roku z mundurem  wojskowym  pożegna się 4150   osób.   

Z okazji Święta WP  awansowano prawie 7 tys. żołnierzy

Z dniem 15 sierpnia 2018 r. do wyższego stopnia wojskowego zaszeregowano 5.903 szeregowych zawodowych, podoficerów i oficerów  młodszych.  Podstawą  była decyzja  nr  83 z 3 lipca br.   szefa MON w sprawie limitu awansowego na 2018 r.  Umożliwiła ona awans żołnierzom, którzy spełniają  ustawowe wymagania ( minimalny staż w posiadanym stopniu  wojskowym oraz co najmniej ocena bardzo dobra z opiniowania służbowego). 

W tym roku, podobnie jak w poprzednim szybciej mogą być nominowani  żołnierze, którzy w opinii służbowej uzyskali ocenę wzorową.  A to oznacza, że  oficerowie młodsi i podoficerowie  mogli być awansowani już po dwóch latach zajmowania stanowiska a szeregowi zawodowi – po trzech latach, przy czym ten minimalny, niezbędny staż  musi minąć 15 Sierpnia br. lub 11 Listopada  br. , czyli za dwa miesiące.  Na początku lipca  br. Departament Kadr szacował, że  warunki do zmiany zaszeregowania do wyższego stopnia wojskowego spełniać będzie ok. 9854 żołnierzy (883 oficerów młodszych, 1389 podoficerów starszych, 1603 podoficerów, 2607 podoficerów młodszych, 3372 szeregowych. 

Język angielski nie będzie uwzględniany przy opiniowaniu

Mamy  dobrą informację dla tych żołnierzy, którzy nie opanowali  języka angielskiego i mieli obawy, że  będzie miało to wpływ na końcową ocenę z opiniowania służbowego.  Obecnie  odbywa  coroczna weryfikacja żołnierzy. Niedawno  pisaliśmy o zaleceniach Sztabu Generalnego WP, aby przy opiniowaniu służbowym żołnierzy uwzględniać znajomość języka angielskiego. Otóż – jak poinformowano portal – resort obrony narodowej nie „zauważa potrzeby podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie z 11 września 2018 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173, z późn. zm.) mających na celu uwzględnienie przy opiniowaniu rocznym oceny znajomości języka angielskiego”.

73 generałów w służbie czynnej

Spośród żołnierzy spełniających ustawowe wymogi, incydentalnie nie mianowano wojskowych, wobec których toczą się m.in postępowania dyscyplinarne – zapewnia MON. Łącznie na wyższe stopnie wojskowe w sierpniu br. mianowano 6.980 żołnierzy zawodowych, czyli ponad tysiąc oficerów starszych, w tym jedenastu  na pierwszy i kolejny stopień generalski. 

Według stanu na dzień 23 sierpnia 2018 r., czyli po ostatnich  nominacjach generalskich z okazji Święta Wojskowa Polskiego  czynną służbę wojskową pełniło łącznie 73 generałów (admirałów), w tym:

  • • generałów (admirałów) – 1;
  • • generałów broni (admirałów floty) – 6;
  • • generałów dywizji (wiceadmirałów) – 19;
  • • generałów brygady (kontradmirałów) – 47.

W 2018 r. Minister Obrony Narodowej na podstawie art. 42d ustawy pragmatycznej wyznaczył 8 oficerów na stanowiska służbowe wyższe o dwa stopnie wojskowe i więcej, bez mianowania na wyższy stopień wojskowy. W 2017 r. organy kadrowe resortu obrony narodowej wykorzystały tylko pięć razy  znowelizowany na początku 2016 r. art. 42 d ustawy pragmatycznej. Przewiduje on, że szef MON może w „szczególnie uzasadnionych przypadkach” wyznaczyć żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe o dwa lub więcej stopnie wojskowe bez mianowania na wyższy stopień wojskowy. W trzech przypadkach był to awans na stanowiska służbowe z majora na pułkownika, a w jednym z kapitana na pułkownika  oraz z porucznika na podpułkownika.  W 2016 r. takich przypadków  było cztery. 

Dodatkowo na koniec lipca 2018 r. w uczelniach i szkołach wojskowych oraz ośrodkach szkolenia kształciło (szkoliło) się ponad 3.500 kandydatów na żołnierzy zawodowych.  Ta liczba systematycznie rośnie z uwagi na coraz  wyższe limity na stacjonarnych pięcioletnich studiach oficerskich w  uczelniach wojskowych. 

Przy ocenie liczebności sił zbrojnych należy także uwzględnić żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych  (9 488 na koniec 2017 r.) oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Na koniec lipca br.  w służbie było 11 850 żołnierzy WOT. W sierpniu przekroczono 12 000 i bardzo realna  jest liczba 17 tysięcy żołnierzy  służby terytorialnej na koniec 2018 r. To potencjalni kandydaci na żołnierzy zawodowych. R.Ch. 

 

Czytany 10305 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji