reklama
czwartek, 13 wrzesień 2018 06:07

13.IX Nowe zmiany w zakresie naboru do wojskowej służby zawodowej 

Napisane przez R.Ch.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rewolucji w naborze  do zawodowej służby wojskowej  nie  będzie, ale zmiany są znaczące.  W opublikowanym wczoraj projekcie rozporządzenia MON z 9 marca 2010 r. wprowadza się szereg nowych pojęć  takich tak m.in. „osoby ubiegającą się o powołanie”, kwalifikacji na potrzeby wszystkich jednostek  czy też  centralnego systemu informatycznego ewidencji wojskowej. 

Dwa dni temu informowaliśmy, że zmiany zapowiadane przez szefa MON Mariusza Błaszczaka  zmierzają  do stworzenia systemy naboru zbliżonego do policyjnego.  Po  opublikowaniu wczoraj  projektu rozporządzenia MON 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej, można stwierdzić, że usprawni on procedury  naboru, ale nie zmieni zasad ustalonych w  pragmatyce.  Do służby  zawodowej nadal będzie można się  dostać  po ukończeniu szkoły wojskowej ( oficerskiej lub podoficerskiej),  odbyciu służby zasadniczej  lub przeszkolenia wojskowego w ramach Narodowych Sił Rezerwowych  i Legii Akademickiej (żołnierz rezerwy)  bądź  po trzech latach w trakcie służby czynnej  np. w Wojskach Obrony Terytorialnej. 

Dwa lata kandydata w ewidencji wojskowej 

  Kandydat na zawodowego będzie „osobą ubiegającą  się o powołanie”. W pierwszej kolejności – jeśli jest rezerwistą - powinien udać się  do wojskowej komendy uzupełnień  ( WKU) w miejscu swojego zamieszkania i wypełnić  formularz zgłoszeniowy zawierający następujące informacje: :

 • • imię i nazwisko, 
 • • nr PESEL, 
 • • posiadany stopień w danej formacji, 
 • • posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, 
 • • uprawnienia w zakresie dostępu do informacji niejawnych, 
 • • dane kontaktowe,
 • • podpis.

Ponadto powinien podać preferowane przy powołaniu do zawodowej służby wojskowej:

 • • garnizony miejsca pełnienia służby,
 • • korpusy osobowe, grupy osobowe albo specjalności wojskowe stanowisk służbowych,
 • • rodzaje stanowisk służbowych,
 • • rodzaje sił zbrojnych,
 • • jednostki wojskowe.

WKU może złożyć propozycję ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w określonej jednostce wojskowej, a jeśli  nie ma wolnych stanowisk, to dane  będą przechowywane w rejestrze elektronicznym przygotowanym  przez Departament Kadr MON  przez okres dwóch lat od dnia złożenia formularza zgłoszeniowego. 

Z kolei żołnierz w czynnej służbie wojskowej  składa taki formularz za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej, w której ostatnio pełni  służbę plus powinien  dołączyć opinię służbową.  Dotyczy  to żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Terytorialsi  mogą ubiegać się przejście do służby zawodowej dopiero po trzech latach nienagannej służby.  Skrócenie tego okresu wymaga  zmian w ustawie o powszechnym  obowiązku obrony,  co jest możliwe  wobec braków kadrowych w siłach zbrojnych. 

Ewidencja elektroniczna na bieżąco aktualizowana 

Nowe przepisy nakładają na dyrektora Departamentu Kadr MON obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej. Chodzi raczej o lekką modyfikację systemu, który już istnieje  i  utworzenie centralnej bazy wolnych i planowanych do uwolnienia w okresie najbliższych sześciu miesięcy stanowisk służbowych w wojsku, na które można powołać do zawodowej służby wojskowej. W bazie tej określa się również podstawowe wymagania dla poszczególnych stanowisk służbowych. Kadrowcy  z  jednostek wojskowej  będą  zobowiązani  - po przyjęciu ochotnika na zawodowego – na bieżąco uaktualnić  bazę danych. 

Kwalifikacja nie tylko na bieżące potrzeby  kadrowe  jednostek

Jednym z nowych elementów zaproponowanym w projekcie jest przesunięcie na wyższy szczebel kierowania i dowodzenia kwestii przeprowadzania kwalifikacji. Zaproponowano, by kwalifikacja była prowadzona na potrzeby wszystkich jednostek wojskowych. Obecnie uprawnienie to posiada organ uprawniony do wyznaczenia na stanowisko służbowe. W projekcie zaproponowano, by kwalifikacja  - w  przypadku powołania do korpusu podoficerów oraz szeregowych zawodowych – była prowadzona w jednostkach wojskowych,  których dowódcy zajmują stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej pułkownika (komandora). Z kolei Nabór oficerów  może być prowadzony przez dowódców jednostek wojskowych zaszeregowanych do stopnia etatowego co najmniej generała brygady (kontradmirał), 

W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami sił zbrojnych za kwalifikację odpowiada dyrektor Departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej lub wskazany przez niego inny organ 

Szef MON zaleca, by kwalifikacja była przeprowadzana  nie rzadziej niż raz w miesiącu. W ramach kwalifikacji będzie przeprowadzany sprawdzian sprawności fizycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna. Uzyskanie pozytywnej oceny będzie stanowić rekomendację w zakresie możliwości pełnienia zawodowej służby wojskowej. Powinna ona  obejmować wskazanie:

 • • korpusu osobowego, grupy osobowej albo specjalności wojskowej stanowisk służbowych,
 • • rodzaje stanowisk służbowych,
 • • rodzaje sił zbrojnych,
 • • jednostki wojskowe.

Po uzyskaniu rekomendacji, kandydat składa właściwemu WKU  wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej. Powinien on m.in. zawierać:

 • • życiorys,
 • • dokument stwierdzający posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i umiejętności,
 • • oświadczenie o niekaralności oraz o nieprowadzonym przeciwko osobie ubiegającej się o powołanie postępowaniu ściganym z oskarżenia publicznego,

Odrębny system  naboru przewidziano dla Żandarmerii Wojskowej.  Nowe przepisy mogą usprawnić nabór, ale pozostanie problem  odpowiedniego doboru osób do służby zawodowej,  a przede wszystkich zwiększenia ilości ochotników, którzy swoje zawodowe życie chcą związać z wojskiem.  Wymaga to już zmian  ustawowych.  R.Ch. 

Zdjęcie:  CSWL

Czytany 7463 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji

 • Marek

  W tym momencie Dowódca JW o stopniu ppłk nie będzie miał możliwości przeprowadzenia kwalifikacji. Na pewno nie usprawni to naboru!!! Beznadziejne posunięcie...

 • bob

  Bubel prawny wprowadzający chaos, nic nie zmieniać rozporządzenia narzuca schemat i sztywne ramy oraz obowiązek przeprowadzania kwalifikacji według szczebla. Trraz zacznie się bieganie od góry do dołu za kandydatem o on będzie miał to w ... Administracja i jw dobrze sobie radzą widać to po ogłoszeniach na stronach. Teraz zaraz wymyślą promocje. To nie jest ten problem aby zmieniać procedury i rozporządzenie. Rynek pracy zweryfikował potrzeby podobno na kasie w biedronce lepiej płacą :)

 • Eryk

  Powiem tak podniescie uposazenie o 3000 zl aby sluzba w wojsku byla konkurencyjna przynajmniej z zarobkami na Polskich budowach to bedzie kandydatow az nadto. Pozdrawiam

 • olo do eryka

  Eryk masz racje, w służbach mundurowych nie nadążają za rynkiem pracy. Halo nie do 3000 tylko ooooo 3000. Dobry kierowca tira ma 8000 na łape

 • Yamoto

  Bardzo dobrze może skończą się układy i nepotyzm teraz jak taka osoba z ukladami dostanie się do pierwszej jednostki liniowej to zeby z niej wyjść to dopiero będzie musiał układy załatwić.Jak to wszystkim wiadomo Polak potrafi.