Aktualności

11. I Prawie 8 tysięcy  żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 

11. I Prawie 8 tysięcy  żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej 

Żołnierze WOT są lepiej wykształceni niż żołnierze podobnych formacji innych państw. Większość ma dobrą pracę. Co piąty planuje służbę zawodową – powiedział w środę dowódca WOT gen. bryg. Wiesław Kukuła podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej.  Posłowie zapoznali się z aktualną sytuacją dotyczącą formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Jak przypomniał wiceminister obrony narodowej Barłomiej Grabski,  zatwierdzona przez szefa MON  w dniu 25 kwietnia 2016 r. koncepcja funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej przewiduje utworzenie w Polsce 17 brygad Wojsk Obrony Terytorialnej – po jednej w każdym województwie, poza województwem mazowieckim, w którym dyslokowane będą 2 brygady. Proces formowania oddziałów i pododdziałów Wojsk Obrony Terytorialnej został rozłożony na lata 2016-2021 i podzielony na 4 etapy. Dzięki działaniom MON do tej pory udało się sformować 3 brygady OT w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Ponadto w Warszawie utworzono Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, które osiągnęło gotowość do działania.

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej przedstawił szczegółowe dane na temat formowania, szkolenia i wyposażenia brygad, a także na temat planowanych działań w kolejnych etapach do 2021 r. Po roku od powołania Wojska Obrony Terytorialnej liczą ponad 7,6 tys. żołnierzy. Spośród nich 6171 to żołnierze terytorialnej służby wojskowej, w tym 104 oficerów, 569 podoficerów oraz 5498 szeregowych. Natomiast 1470 żołnierzy pełni w WOT zawodową służbę wojskową. Część z nich to żołnierze powołani z rezerwy, którzy wrócili do wojska, oraz żołnierze wyznaczeni z rezerwy kadrowej, czyli tacy, którzy przed przyjściem do WOT nie mieli stałego stanowiska służbowego. 

Z informacji przedstawionej posłom wynika, że pięć procent żołnierzy WOT prowadzi samodzielną działalność gospodarczą, 3,5 proc. ma gospodarstwo rolne, ponad 60 proc. jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wśród osób bez stałego zatrudnienia są studiujący i uczący się, w tym uczniowie ostatnich klas techników. 14 proc. jest zameldowanych w miastach wojewódzkich.

Średnia wieku żołnierzy WOT to 32 lata.   Co trzeci żołnierz ma nie więcej niż 25 lat, ale jest też 21 żołnierzy, którzy ukończyli 55. rok życia  WOT.  - Staramy się łączyć żołnierzy rezerwy z żołnierzami bez przeszkolenia wojskowego, aby łączyć młodość i doświadczenie – wyjaśniał gen. bryg. Wiesław Kukuła.

Według założeń dowództwa do końca 2018 r. WOT będą liczyć 21 tys. żołnierzy , z czego 17142 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Do końca 2019 r. ma być 31,5 tys. żołnierzy TSW, a na koniec 2020 r. ich liczba ma przekroczyć 48 tys. Wraz z żołnierzami zawodowymi ma to dać docelową liczbę 53 tys.  żołnierzy.

W maju 2017 roku rozpoczęło się formowanie dwóch brygad w woj. mazowieckim i brygady w woj. warmińsko-mazurskim. Te brygady w najbliższym czasie rozpoczną szkolenie pierwszych ochotników. Formowanie kolejnych brygad rozpoczęło się w woj. świętokrzyskim, łódzkim i pomorskim. W bieżącym roku ma zostać uruchomione Centrum Szkolenia WOT w Siedlcach.

Wydatki z budżetu MON związane z WOT wyniosły w 2017 r. niecałe 1,1 mld zł, ale  zostały one w trakcie roku budżetowego skorygowane w górę. 

Pytania posłów obejmowały kwestie związane ze szkoleniem, wyposażeniem, stanami osobowymi brygad oraz zakresem współpracy WOT z organami samorządu terytorialnego. Ry

Zdjęcie:  CO MON