Aktualności

16. V. Więcej terytorialsów niż żołnierzy NSR

16. V. Więcej terytorialsów niż żołnierzy NSR

W miniony weekend Wojska Obrony Terytorialnej poinformowały o wcieleniu w swoje szeregi blisko 600 ochotników. To oznacza, że liczebność piątego rodzaju sił zbrojnych przekroczyła 10 tysięcy żołnierzy. I jest wyższa  niż schyłkowych Narodowych Sił Rezerwowych. 

Sukces  osiągnięto po roku od pierwszego wcielenia czterystu ochotników  do służby w WOT. Wtedy po raz pierwszy zastosowano wobec kandydatów, którzy nie odbyli służby zasadniczej skróconą, innowowacyjną  metodę szkolenia 16 dniowego.  To szokująco  krótki okres, gdy się pamięta ile czasu szkolono żołnierzy służby zasadniczej, a nawet ile trwa opanowanie podstaw wojskowego rzemiosła w służbie przygotowującej do NSR. 

Okres szesnastodniowego szkolenia na potrzeby WOT pozwala w minimalnym stopniu przyswoić sobie wiedzę teoretyczną i praktyczną, sprawdzić przydatność kandydata  do służby w tej formacji oraz ewentualnie powiększyć grono  rezerwistów, jeśli zmienią się ich plany życiowe. 

Jak na razie, stosunkowo niewielu żołnierzy składa rezygnację ze służby w WOT.  - Dotychczasowe statystyki wskazują, że ubycia żołnierzy pełniących Terytorialną Służbę Wojskową (TSW) nie przekraczają 7 proc. stanów, co jest typową wartością dla formacji ochotniczych na świecie – informuje  ppłk Marek Pietrzak, rzecznik WOT.  

Z  drugiej strony, gdyby ten wskaźnik był wyższy, to  nie mam powodu do zmartwień, bo rezerwy zostają. To bardzo ważne, bo rezerwy osobowe na potrzeby „W” są coraz starsze, a  na wprowadzenie obowiązkowej służby raczej się nie zanosi. Przynajmniej takie  jest oficjalnie zapewnienie kierownictwa MON.  

17 tysięcy żołnierzy WOT na koniec roku 

Dlatego tak ważne są szkolenia zintegrowane w warunkach poligonowych, które weryfikują umiejętności terytorialsów.  Obecnie  szkolenie ochotników odbywa się w sześciu brygadach utworzonych w pierwszym i drugim etapie budowy formacji, tj. na Podlasiu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Mazowszu (dwie brygady) oraz na Warmii i Mazurach. Siedem kolejnych brygad z województw Polski centralnej, obecnie buduje swoje struktury oraz przygotowuje się do szkolenia, które rozpocznie już w drugiej połowie bieżącego roku.

W skali całego kraju wnioski o powołanie do WOT złożyło do tej pory ponad 17 tys. osób.  Dowództwo WOT ocenia, że na koniec bieżącego roku formacja będzie liczyła 20 tysięcy żołnierzy, z czego 17 tysięcy będą stanowili żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową.

Coraz mniej żołnierzy NSR

Z jednej strony rozrasta ją się Wojska Obrony Terytorialnej, z drugiej zaś maleją  Narodowe Siły Rezerwowe.  Z oficjalnych danych MON przekazanych portalowi wynika, że na koniec 2017 r. żołnierzy NSR był 9 488 wobec  12 924 w 2016 r.  To spadek aż o jedną czwartą w sytuacji gdy na przydziały  kryzysowe w ubiegłym roku   przyjęto 6 129 żołnierzy po służbie przygotowawczej. Ponadto  w 2017 r.  3.336 zasiliło szeregi armii zawodowej ( w 2016 r. – 4136). 

Po utworzeniu WOT formacja ta  wydaje się zbędna. Problematyka ta miała być  przedmiotem prac prowadzonych w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego.  Ale z rekomendacji opublikowanych wiosną 2017 r.  oficjalnie nic na temat nie ma, za to  jest bardzo dużo o współdziałaniu wojsk operacyjnych z WOT.   Tymczasem nasza prośba do MON  sprzed kilku miesięcy o określenie  przyszłości  NSR pozostała bez odpowiedzi. 

Wydaje się, że resort obrony narodowej  zwleka z podjęciem radykalnej decyzji dotyczącej NSR, bo  na razie jest to  szybsza alternatywa dla młodych ludzi, by zostać  żołnierzem zawodowym ( w WOT trzeba czekać co najmniej 3 lata). 

Tym niemniej w przypadku skrócenia tego okresu  - wystarczy zmiana w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP – będzie to atrakcyjna  propozycja kariery dla wielu ochotników, w tym ponad 50 tysięcy uczniów klas mundurowych ze szkół ponadgimnazjalnych, organizacji proobronnych  i szukających zajęcia w okresie przejściowym.  Po warunkiem, że służba zawodowa  będzie jeszcze atrakcyjna, także  finansowo dla młodych ludzi. R.Ch. 

Zdjęcie: Rekrutacja w WOT 

GALERIA >>>