Weterani z Afganistanu

Film zrealizowany przez Fundację "Promilitaria XXI" w 2012 r.

Weterani z Afganistanu_HD

1 z 1