reklama
czwartek, 28 wrzesień 2017 19:58

Międzynarodowa konferencja pn. ,,Bezpieczeństwo na pograniczu”

Napisane przez kpt. SG Katarzyna Walczak
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Śląski Oddział Straży Granicznej zorganizował, 27 bm.  w Jankowicach międzynarodową konferencję pn. ,,Bezpieczeństwo na pograniczu”.

Konferencja zamyka  wspólny polsko-czeski Projekt pn. ,,Bezpieczne Pogranicze” realizowany w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, działania ,,Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia”. Projekt był możliwy do realizacji dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z Unii Europejskiej  i  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP ,,Przekraczamy Granice”.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Urzędów Wojewódzkich w Opolu i w Katowicach, Urzędów Miast w Raciborzu i w Rybniku, Policji Republiki Czeskiej, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach,  Centralnego Biura Śledczego Policji w Katowicach, Krajowej Administracji Skarbowej w Katowicach, Komend Powiatowych Policji, Starostw Powiatowych województwa opolskiego i śląskiego oraz firmy NITROERG S.A.

Podczas spotkania przedstawiono stan bezpieczeństwa na polsko-czeskim pograniczu, w tym stan aktualny i prognozowany, skutki, wyzwania oraz znaczenie współpracy między służbami i samorządami dla regionu. 

Ponadto podsumowano wszystkie działania przeprowadzone w ramach projektu, ich wpływ na zwiększenie intensywności i poprawę współpracy transgranicznej pomiędzy ŚlOSG i Policją RC oraz bezpieczeństwo w regionie Silesia.

Należy przypomnieć, iż projekt prócz zorganizowanej konferencji umożliwił przeprowadzenie szeregu warsztatów szkoleniowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i funkcjonariuszy Policji RC oraz urzędników dla których problematyka cudzoziemska jest bliska w codziennej pracy. Zorganizowano m.in.  wizytę studyjną w Porcie Lotniczym w Ostrava - Mošnov, warsztaty szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa w portach lotniczych, warsztaty szkoleniowe dla funkcjonariuszy pionu cudzoziemskiego pełniących służbę w ramach wspólnych patroli oraz warsztaty dla pracowników wydziałów spraw obywatelskich urzędów miast i gmin oraz wydziałów komunikacji starostw powiatowych.

Uczestnicy konferencji - funkcjonariusze Straży Granicznej i Policji Czeskiej jednogłośnie podkreślili, że wszystkie podjęte działania umożliwiły wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, podniesienie kwalifikacji zawodowych i zintegrowanie się funkcjonariuszy, tym samym główny cel projektu tj. zwiększenie intensywności i podniesienie jakości współpracy pomiędzy funkcjonariuszami obu służb został osiągnięty. Efekty tego projektu zapewne będą procentować przez najbliższe lata.

kpt. SG Katarzyna Walczak

 

Czytany 109 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy