reklama
piątek, 10 listopad 2017 22:10

MON zamówił systemy IFF dla MIG-29 oraz rozwój Jarzębiny-S

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Inspektorat  Uzbrojenia , 10 bm. podpisał  dwie umowy na dostawę dla Sił Zbrojnych RP systemu identyfikacji swój-obcy (IFF) oraz na realizację pracy rozwojowej programu Jarzębina-S .

Umowa dotycząca systemu IFF została zawarta pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia i Wojskowymi Zakładami Lotniczymi nr 2. Zgodnie z umową WZL 2 dostarczy i wykona montaż urządzeń IFF standardu Mark XII (mod 5) w ilości16 sztuk na samolotach MiG-29. Umowę podpisali I zastępca szefa Inspektoratu Uzbrojenia płk Piotr Imański oraz ze strony WZL 2: prezes zarządu – dyrektor naczelny Leszek Walczak i wiceprezes zarządu – dyrektor jakości Szymon Dankowski.

Umowa zostanie zrealizowana do 30 października 2020 roku, a jej wartość wynosi 67 mln zł. Realizacja podpisanej umowy zwiększy możliwości bojowe samolotów MiG-29 oraz usprawni samodzielne lub w ugrupowaniu wykonywanie zadań w systemie obrony powietrznej kraju, czy prowadzenie defensywnych i ofensywnych działań powietrznych zgodnie z wymaganiami NATO, a także wykonywanie lotów i przelotów w europejskiej przestrzeni powietrznej, zgodnie z wymaganiami określonymi przez EUROCONTROL.

– Podpisujemy dwie interesujące umowy: jedna na ponad 67 milionów złotych z WZL 2 w Bydgoszczy. To jest umowa, która pozwala dostosować samoloty MiG-29, czyli postsowiecki sprzęt do najwyższych wymagań NATO, i co ważne, poprowadzi to bardzo dobra polska firma – podkreślił wiceminister Bartosz Kownacki podczas briefingu prasowego po podpisaniu umów.

Umowę na realizację pracy rozwojowej – projektowanie i rozwój pod tytułem: System sterowanych ładunków wybuchowych, kr. JARZĘBINA-S pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum firm: Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej, Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „Belma” i spółka MindMade podpisali: I zastępca szefa Inspektoratu Uzbrojenia płk Piotr Imański oraz dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej Leszek Bogdan.

W wyniku podpisanej umowy opracowany zostanie prototyp systemu oraz Dokumentacja Techniczna Wyrobu. Umowa zostanie zrealizowana do 31 października 2019 roku, a jej wartość wynosi ok. 15 mln zł. 

– Druga umowa to praca badawczo-rozwojowa na system ładunków wybuchowych, który ma zastąpić miny przeciwpiechotne. Praca, która trwa w Polsce od 2008 roku - 9 lat niemożności. Wreszcie udało się dojść do etapu, kiedy zostanie przedstawiony prototyp i dokumentacja techniczna, a później trafi do produkcji seryjnej. Umowa na 15 milionów złotych, która daje w perspektywie tym zakładom WITI, Belma i MindMade duże perspektywy na przyszłość. To jest nowoczesny system dostosowany do obowiązujących przepisów – stwierdził sekretarz stanu w MON Bartosz Kownacki. 

Głównym zadaniem systemu będzie kontrolowane rażenie siły żywej przeciwnika przy spełnieniu wymagań Konwencji Ottawskiej. Będzie on nowym elementem systemu budowy zapór inżynieryjnych, wpisujących się w koncepcję inteligentnego pola walki, zwiększającym efektywność oddziaływania, przy zmniejszeniu liczby żołnierzy i środków transportowych zaangażowanych w ten proces.

– To pokazuje jasno - polska armia się zmienia, modernizuje. Są inne głośne umowy, o których państwo często słyszycie, o które często państwo się dopytujecie - one też oczywiście trwają, ale warto zwrócić uwagę na ciężką pracę po stronie przemysłu polskiego, to bardzo ważne, i po stronie Inspektoratu Uzbrojenia – podsumował wiceminister Kownacki.

                                     ***

Umowa na dostawę wraz z montażem urządzeń IFF samolotów MiG-29 do standardu Mark XII (mod 5) w ilości 16 sztuk. Obejmuje dostawę szesnastu kompletnych systemów identyfikacji bojowej IFF standardu Mark XIIA wraz z montażem i integracją z systemami pokładowymi samolotów MiG-29, dostawę dwóch pakietów logistycznych oraz dwóch zestawów Aparatury Kontrolno-Pomiarowej, dostawę dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego personelu latającego i technicznego w zakresie budowy, użytkowania i eksploatacji nowo zabudowanych urządzeń i agregatów na samolotach. Wykonawcą umowy są Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy.

Umowa na realizację pracy rozwojowej – projektowanie i rozwój pt.: „System sterowanych ładunków wybuchowych” kr. JARZĘBINA-S. Celem pracy rozwojowej jest pozyskanie środka alternatywnego dla min przeciwpiechotnych, które zostały wycofane z SZ RP w związku z ratyfikacją przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Ottawskiej o zakazie użycia, składowania, produkcji i transferu min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu.

System wyposażony będzie w system wykrywania i lokalizacji, zestaw strefy ostrzegania oraz zestaw strefy odstraszania. 

Wykonawcą umowy jest konsorcjum w skład którego wchodzą: 

  • - Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej – lider konsorcjum;
  • - Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne „BELMA” S.A.;
  • - MindMade Sp. z o.o. 

Źródło: CO MON 

Zdjęcie: por. Robert Suchy

Czytany 305 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy