reklama
czwartek, 11 styczeń 2018 07:48

Nowości WAT: Prototyp systemu inteligentnych granic SMART BORDERS

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Ograniczenie problemu nielegalnych imigrantów poprzez automatyczne sprawdzanie m.in. danych biometrycznych pozwalających na szybką weryfikację osób wjeżdżających i wyjeżdżających z terytorium Unii Europejskiej  było głównym celem projektu Smart Borders. Prototyp  systemu  do wdrożenia tej koncepcji przygotowało konsorcjum, w skład którego weszła Wojskowa Akademia Techniczna jako lider projektu i główny wykonawca oraz firma Jas Technologie Sp. z o.o. i Gemalto Sp. z o.o. Rozwiązanie ma być wdrożone na przejściach granicznych  UE do końca 2020 roku.  Projekt rozporządzenia  jest w trakcie uzgodnień między państwami UE.

Jest to odpowiedź m.in. na rosnący problem nielegalnych imigrantów. Projekt powstał w ramach realizacji projektu rozwojowego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa (nr DOB-BIO6/07/40/2014), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, pt. „Opracowanie środowiska do wdrożenia koncepcji Smart Borders”. Gestorem projektu była Polska Straż Graniczna. 

Obecny etap projektu zakończył się w połowie 2017 r. budową  prototypu  technologii inteligentnej granicy. Stanowi demonstrację funkcjonalności pakietu Smart Borders (procesy, przepływ informacji) oraz  platformę badawczą pod przyszłe projekty (akceleratory, biometryka przyszłości). Składa się z czterech stanowisk roboczych (konsulatu, odprawy manualnej, odprawy automatycznej, odprawy mobilnej), dwóch serwerów (Serwer-PL, Serwer-UE) oraz sterownika systemu. Łączność miedzy elementami systemu odbywa się za pomocą przewodowej i bezprzewodowej sieci LAN. - Każdy z wymienionych elementów posiada własne oprogramowanie, które umożliwiają spełnienie wymagań stawianych systemowi inteligentnej granicy - informuje ppłk  prof. dr hab. inż. Norbert Pałka z Instytutu Optoelektroniki WAT, kierownik projektu .

Smart_Bordes_konsulat[3]
Smart_Bordes_konsulat[3]
Smart_Bordes_odprawa_automatyczna[3]
Smart_Bordes_odprawa_automatyczna[3]
Smart_Bordes_odprawa_manualna[3]
Smart_Bordes_odprawa_manualna[3]
Smart_Bordes_stanowisko_serwerów[3]
Smart_Bordes_stanowisko_serwerów[3]
Smart_Bordes_odprawa_mobilna[3]
Smart_Bordes_odprawa_mobilna[3]
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

System zakłada 5 kategorii podróżnych: obywatel strefy Schengen, obywatel państwa trzeciego (TCN) z kartą pobytu, obywatel TCN z kraju bezwizowego (TCN+VE), obywatel TCN z kraju wizowego (TCN+VH),  obywatel z kartą małego ruchu granicznego (MRG). Dane wszystkich podróżnych są weryfikowane w bazie SIS2. Obywatele TCN+VH są sprawdzani w bazie VIS. Obywatele TCN+VH i TCN+VE są kontrolowani w bazie EES. Z kolei obywatele z kartą MRG są sprawdzani w bazie MRG. 

Na stanowisku operator (konsul) dokonuje czynności związane z wydaniem wizy dla  podróżnego TCN.  Aplikacja umożliwia pobieranie 10 odcisków palców oraz wizerunku twarzy (skan zdjęcia lub pobranie zdjęcia na żywo). Całość kończy się zapisem danych w bazie VIS  oraz wydrukiem wizy, którą otrzymuje podróżny.  Każda osoba z spoza strefy Schengen, pierwszy raz wjeżdżając do Unii Europejskiej, oddaje swoje dane biometryczne – wizerunek twarzy, cztery odciski palców oraz dane osobowe, które będą przechowywane na centralnym serwerze. Osoba ta, wyjeżdżając z UE, jest weryfikowana nie tylko wzrokiem funkcjonariusza Straży Granicznej, lecz także biometrycznie, co polepsza bezpieczeństwo granic.

Opracowany prototyp technologii inteligentnej granicy umożliwia m.in. weryfikację podróżnego w bazach danych, automatycznie wylicza ilość dni pozostałych do wykorzystania w strefie Schengen, uzupełnia pary wejścia/wyjścia. Przy pierwszym wejściu podróżnego z TCN+VH, TCN+VE jego dane osobowe i biometryczne są wysyłane do bazy EES. Przy kolejnych przekroczeniach granicy możne weryfikować historię jego wejść/wyjść.  Sterownik systemu umożliwia przeglądanie baz danych EES, VIS, MRG i wyświetlanie informacji zawartych o podróżnych. 

Nasz system sprawdza, czy jest to ta sama osoba, czy zgadzają się odciski palców i wizerunek twarzy. Kolejnym krokiem jest również określenie, czy osoba nie była w Unii Europejskiej zbyt długo. Ma 90 dni w przeciągu 180 dni, jeśli przekroczy ten limit, uruchamiane są specjalne procedury – podkreśla ppłk Norbert Pałka.

System przeszedł już pomyślnie testy, również w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Decyzja o jego wdrożeniu leży w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. System tego typu ma zostać wdrożony na granicach strefy Schengen najprawdopodobniej do końca 2020 roku.

Zdjęcia: WAT

 

Czytany 176 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy