reklama
piątek, 02 luty 2018 07:28

Przebieg zdarzenia można zrekonstruować na podstawie śladów krwawych

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jednym ze sposobów określenia możliwych scenariuszy zdarzenia w miejscu popełnienia przestępstwa jest analiza śladów krwawych oraz ustalenie mechanizmu ich powstania. Zadania ułatwienia pracy technikom kryminalistyki i śledczym podjęły się wiodące w kraju ośrodki naukowe w ramach konsorcjum z Politechniką Warszawską jako liderem.  

Bardzo istotnym aspektem takiej analizy jest jak najdokładniejsze zapoznanie się z przestrzennym rozmieszczeniem śladów i ich wzajemną korelacją. - Tradycyjne metody utrwalania obrazu śladów krwawych wykorzystują fotografię dwuwymiarową – wyjaśnia dr Kamil Januszkiewicz z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Zastosowanie najnowszych narzędzi rejestracji obrazu umożliwiających wprowadzenie dodatkowego trzeciego wymiaru przyspiesza i ułatwia analizowanie zabezpieczonego materiału przez biegłego, w szczególności w przypadku, gdy nie ma możliwości by uczestniczył on w czynnościach na miejscu zdarzenia.  

Realizacji projektu o wartości 6,7 mln zł podjęło się konsorcjum w składzie: Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej (lider), Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne oraz firma Cybid Sp. z o. o. Uzyskali ono dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 3/2012 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.  

 - Prace zakończyły się w 2017 r. opracowaniem technologii  trójwymiarowego obrazowania  oraz skanowania 3D w zależności od potrzeb operatora, a także urządzeń umożliwiających zabezpieczenie i analizę śladów krwawych - informuje prof. Robert Sitnik z Politechniki Warszawskie, kierownik projektu. W tym celu wykorzystano m.in. najnowsze rozwiązania do skanowania 3D takie jak aktywna technika aSfM (Structure from Motion) oraz techniki z oświetleniem strukturalnym i skanowaniem laserowym ToF (Tome of Flight) do rejestracji wyglądu miejsca zdarzenia. Zastosowana technologia umożliwia utrwalenie topografii miejsca przestępstwa oraz odtworzenie dokładnych odległości pomiędzy przedmiotami i śladami tam obecnymi. 

Należy podkreślić, że proponowane rozwiązanie rekonstrukcji 3D jest modułowe.  A to oznacza możliwość wyboru przez techników różnych technologii skanowania. Z jednej strony mogą to być aparaty cyfrowe  służące zazwyczaj do robienia zdjęć na miejscu zdarzenia i do pozyskania danych oraz zestaw oświetlaczy, których cena w porównaniu do skanerów laserowych jest znacznie niższa. Odbywa się to kosztem mniejszej dokładności i dłuższego czasu rekonstrukcji. Skanery oświetlenia strukturalnego charakteryzują się możliwością bardzo dokładnej rejestracji geometrii powierzchni, jednak ich koszt jest znacząco wyższy. Z kolei skaner laserowy skanuje duże powierzchnie ze stosunkowo małą dokładnością. I jest drogi. Kompromisem jest technologia aSfM, która wspierana skanowaniem z oświetleniem strukturalnym, w miejscach w których dokładność jest kluczowa, pozwala na szybkie i efektywne kosztowo dokumentowanie miejsc zdarzeń.  

W chwili obecnej jedynym widocznym ograniczeniem jest czas przygotowania rekonstrukcji w technologii niskobudżetowej aSfM. Czas ten można skrócić w przypadku zastosowania wysoko wydajnych komputerów. 

Należy podkreślić, że po zebraniu odpowiedniej ilości danych (liczby zdjęć) modelowanie przebiega w sposób automatyczny i nawet kilkugodzinne przeliczenia nie wymagają w tym czasie angażowania uwagi operatora. W celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi brakami w dokumentacji z pomocą przychodzi opracowany przez zespół Politechniki Warszawskiej algorytm, który w czasie od kilku do kilkunastu minut jest w stanie wygenerować na podstawie sporządzonych fotografii „zgrubny” model 3D. Dzięki temu operator uzyskuje możliwość skontrolowania poprawności i kompletności dokumentacji. Opracowany w ramach projektu innowacyjny model skanera światła strukturalnego pozwala również na uzyskanie wysoce zadowalających efektów skanowania i zabezpieczania obrazu 3D na miejscu zdarzenia.  

Realizatorom projektu udało się skrócić czas wykonania pojedynczych skanów - w przypadku skanerów światła strukturalnego - do poniżej jednej sekundy. W początkowym etapie jego realizacji była to bariera nie do przekroczenia. Ponadto kompaktowe rozmiary skanera pozwalają na zastosowanie go w pomieszczeniach i przestrzeniach o niewielkich rozmiarach, co było jedną z koniecznych do uzyskania w projekcie funkcjonalności. Z kolei wysoka dokładność skanowania z zastosowaniem opracowanej platformy pozwala na dokonanie istotnych w analizie śladów krwawych kalkulacji związanych z wyznaczaniem położenia źródła krwi. Takie możliwości w znaczący sposób przyspieszają pracę na miejscu zdarzenia. 

Jedną z istotnych zalet zastosowanych technologii przestrzennego skanowania (3D)  jest bezinwazyjne zabezpieczenie topografii miejsca zdarzenia. Dzięki temu nawet po wielu latach możliwe jest jego odtworzenie i analiza, zwłaszcza w przypadku gdy oryginalne miejsce zdarzenia nie jest dostępne. Przestrzenna analiza rozmieszczenia śladów może być z powodzeniem wykorzystywana również w trakcie innych analiz kryminalistycznych. Modułowy charakter platformy pozwala na optymalne wykorzystanie różnych typów skanerów i ograniczenie ilości danych niezbędnych do zbudowania spójnego modelu 3D.  

Opracowane przez konsorcjum rozwiązania technologiczne były w końcowym etapie projektu testowane w warunkach rzeczywistych miejsc zdarzeń. W trzech przypadkach zabezpieczone modele 3D przekazano organom prowadzącym dochodzenia w celu ich dalszego procesowego wykorzystania. W skład demonstratora technologii wchodzi również baza śladów krwawych 2D i 3D służąca również do celów szkoleniowych oraz oprogramowanie z modułem do raportowania. Ry

 

Czytany 188 razy Ostatnio zmieniany piątek, 02 luty 2018 08:30

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy