reklama
czwartek, 08 marzec 2018 07:03

Wynalazki do wdrożenia, czyli promieniowanie rentgenowskie pod kontrolą  

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 Znaczne ograniczenie promieniowania w urządzeniach do obrazowania rentgenowskiego m.in. w diagnostyce medycznej  oraz skanerach  RTG do kontroli  bagażu lotniczego, a także lepszy obraz w czasie rzeczywistym zapewnia wykorzystanie kaskadowego konwertera  promieniowania jonizującego. Opatentowany w UPRP wynalazek  jest po badaniach i czeka na inwestora, który wdroży go do produkcji.  

Istotą wynalazku, który został zgłoszony również do ochrony patentowej na terenie Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec jest zastosowanie promieniowania jonizującego do konstrukcji konwertera  do obrazowania rentgenowskiego przy mniejszej liczby elementów składowych. Dzięki temu uzyskano nie tylko prostą w budowie konstrukcję, tańszą w produkcji, ale i bezpieczniejszą dla obsługi i pacjentów (pozwala na zmniejszenie dawki pochłoniętej podczas prześwietlanie). -  W nowym rozwiązaniu zwiększono bowiem czułość detekcji promieniowania Rtg co pozwala na zmniejszenie energii promieniowania rentgenowskiego koniecznego do skutecznego obrazowania – wyjaśnia prof. dr hab. inż. Adam  Januszko,  współpracujący z Wojskową Akademią Techniczną oraz  Akademią Wojsk Lądowych, jeden z dwóch autorów tego wynalazku. Drugim  pomysłodawcą jest prof. dr hab. Eugeniusz Zych z Uniwersytetu Wrocławskiego, z wykształcenia chemik, zajmujący się m.in. detektorami promieniowania jonizującego dla urządzeń diagnostycznych. 

Zaproponowali oni uproszczoną budowę kaskadowego konwertera promieniowania jonizującego, zawierającego trzy stopnie konwersji, stanowiące osobne warstwy, bezpośrednio przylegające do siebie: 

  • • pierwsza warstwa radioluminescencyjna wykonana jest z materiału Lu2O3:Eu - przekształca  promieniowanie jonizujące  w postaci promieniowania rentgenowskiego o energii od 5 keV do 350 keV na promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące o długości fali 610 nm, 
  • • druga warstwa, przyjmuje postać warstwy fotoprzewodzącej - amorficznego selenu, o grubości 150 nm - przekształca promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące na ładunek elektryczny,  
  • • trzecia warstwa ekranu kaskadowego konwertera promieniowania jonizującego przekształca wygenerowany ładunek elektryczny na zmianę potencjału sterującego  warstwą ciekłokrystaliczną. 

Dzięki wykorzystaniu konwersji pośredniej zmniejszeniu uległa grubość warstw pierwszego i drugiego stopnia konwersji. Uproszczenie konwersji korzystnie wpłynęło na czułość detekcji promieniowania jonizującego i zmniejszyło wartość energii promieniowania jonizującego koniecznego do skutecznego obrazowania. W rezultacie przyczyniło to się do ograniczenia negatywnego wpływu promieniowania jonizującego na pacjenta. 

Jednocześnie rozwiązania zastosowane w konstrukcji kaskadowegokonwertera promieniowania jonizującego można wykorzystać w urządzeniu do diagnostyki obrazowej. 

Kaskadowy konwerter promieniowania jonizującego oraz urządzenie do diagnostyki obrazowej  może mieć szerokie zastosowane zarówno  w diagnostyce medycznej jak i skanerach  rentgenowskich do kontroli  bagażu lotniczego, a także w dozymetrii np. przy pomiarach i obliczeniach dawek promieniowania jonizującego.  Pozwala na to obrazowanie w czasie rzeczywistym. Innowacyjne urządzenie  jest  bardziej czułe i co ważne jest bezpieczniejsze przy jego użytkowaniu. Jak wykazały badania, znacznie bowiem zmniejszono wartość energii promieniowania jonizującego koniecznego do skutecznego obrazowania czasie rzeczywistym, co znacznie ograniczyło negatywny wpływ promieniowania jonizującego na pacjenta i obsługę.

Jak zapewnia prof. Adam Januszko, urządzenie zostało gruntownie przebadane i czeka na wdrożenie. Koszty uruchomienia produkcji są szacowane na ok. 2,5 mln zł. 

 

Czytany 242 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 08 marzec 2018 07:20

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy