reklama
poniedziałek, 26 marzec 2018 06:17

Nowości Mind Made Sp. z o. o. : Zarządzanie ochroną odległych obszarów AMSTA 

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

System monitorowania obszarów oddalonych pozwalający rozpoznawać, zależnie od zastosowanych sensorów, zdarzenia zachodzące na chronionych terenach. System powstał w spółce Mind Made Sp z o.o. należącej do WB Group dzięki dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu POIG 1.4. System AMSTA należy do produktów technologii podwójnego zastosowania.

Nowy system ochrony rozległych obszarów AMSTA to sieć inteligentnych sensorów zdolnych do wykrywania osób i pojazdów. Każdy taki komponent systemu  pracuje autonomicznie niezależnie od pozostałych. W każdym sensorze przetwarzana jest pozyskiwana informacja i w formie określonych komunikatów przesyłana do centrum zarządzania. Pozyskane dane przedstawiane są w postaci graficznej na , specjalnie do tego celu stworzonej, aplikacji. Sensory posiadają moduły łączności, własne źródła zasilania i odbiorniki GPS.

System składa się z: 

 • centrum zarządzania MC (Management Center), które zapewnia zdalne zarządzanie wieloma  urządzeniami końcowymi w formie sensorów sejsmicznych i obrazowych rozlokowanymi w jednym lub wielu odległych obszarach chronionych. Jest to aplikacja uruchamiana na wzmocnionym laptopie, wzmocnionym tablecie czy na stacjonarnym PC lub ich kombinacji w zależności od potrzeb Zamawiającego. W skład aplikacji wchodzą moduły umożliwiające m.in. dynamiczną konfigurację systemu, pełny nadzór nad stanem technicznym komponentów, analizę danych otrzymywanych od sensorów, a następnie ich wizualizację w formie komunikatów, ostrzeżeń lub zdjęć na mapie podkładowej wyświetlanej na ekranie operatora.
 • systemu łączności odległej SOCS (Stand Off Communication System), który pozwala na wymianę informacji za pośrednictwem serwera pomiędzy odległymi monitorowanymi obszarami, a centrum zarządzania. Na potrzeby systemów w wersji komercyjnej łączność odległa prowadzona jest za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej, natomiast w zastosowaniach specjalnych z wykorzystaniem komunikacji militarnej poprzez radio PERAD. Jest to produkt WB Electronics pracujący na częstotliwościach wojskowych. 
 • system łączności lokalnej LCS (Local Communication System), który zapewnia wymianę danych pomiędzy sensorami rozmieszczonymi w poszczególnych obszarach monitorowanych. Maksymalny zasięg transmisji między dwoma urządzeniami sięga 2000 m w terenie otwartym,
 • urządzeń końcowych - sensorów zintegrowanych ze sobą systemem łączności lokalnej - LCS. Są to takie urządzenia jak sensory sejsmiczne SS (Seismic Sensors). W wersji prototypowej AMSTY uzyskanej w wyniku pracy rozwojowej prowadzonej z NCBiR były to sensory sejsmiczno – akystyczne (Seismic Acoustic Sensors - SAS). Sensory sejsmiczne  instalowane są w gruncie w pobliżu granic chronionego obszaru i rozpoznają ruch człowieka w odległości nawet do 150 m, a pojazdu ciężkiego – do 600 m czy też sensory obrazowe VPS ( Video Picture Sensors), które mogą służyć do weryfikacji klasyfikacji intruzów na odległości do 400 m. 

Ważną cechą systemu AMSTA jest jego otwarta architektura. - W razie powstania dodatkowych potrzeb, pozwala ona na elastyczną konfigurację oraz prostą rozbudowę o nowe komponenty np.  bezpilotowce – wyjaśnia Ryszard Jeruzalski kierownik ds. produktów specjalnych MindMade Sp. z o.o. System przyjazny jest  modyfikacji wynikających z potrzeb klienta. System jest cały czas rozwijany. Przykładem jest opracowanie na potrzeby Straży Granicznej mobilnej czujki sejsmicznej, która może być szybko instalowana (płytko umieszczana w gruncie –wysokość korpusu sensora to ok. 15 cm), pracuje przez 2,5 roku (trwają prace nad wydłużeniem do 4 lat) i po kilku minutach od instalacji i włączenia jest gotowa do pracy. Inny przykład to nowy sensor dla wojsk rozpoznania o mniejszej masie i krótszym okresie działania. Nowością świadczącą o możliwościach rozbudowy systemu są prowadzone w spółce MindMade prace rozwojowe nad zastosowaniem mini radaru pola walki (MR), który służyć będzie jako dodatkowy przyrząd do wykrywania obiektów ruchomych w monitorowanym terenie. Ze względu na aktywny rodzaj pracy, MR przewidywany jest do włączania w sytuacjach szczególnych na krótki czas. Radar o zasięgu do 500 m szczególnie w trudnych warunkach atmosferycznych i dodatkowo w nocy przewidywany jest do weryfikacji informacji uzyskiwanych z pozostałych sensorów. Pozwoli na dodatkowe śledzenie ruchu obiektów w sytuacjach wysokiego zagrożenia. 

 Pracujemy nad systemem, który zapewni eliminację błędów w automatycznej klasyfikacji wykrywanych obiektów. System rozróżnia ludzi i dwa typy pojazdów lekkie i ciężkie. - Naszym celem jest redukcja fałszywych i niepożądanych alarmów do poziomu poniżej 5 procent. W dalszej kolejności  przewidujemy integrację z innymi systemami np. różnymi bezzałogowymi statkami powietrznymi – informuje  Ryszard Jeruzalski. W rezultacie operator chcąc potwierdzić zgłoszenie alarmowe z systemu lub mieć bieżącą informację w formie wideo z rejonu zdarzenia  będzie w stanie wysłać np. płatowiec FlyEye z głowicą obserwacyjną i dokonać inspekcji z powietrza.

System może być adresowany zarówno do monitorowania rozległych obiektów wojskowych, jak bazy, lotniska, poligony czy też miejsca czasowej dyslokacji wojsk, jak i kompleksów leśnych. Nadaje się do ochrony składowisk pozyskanego drewna, monitorowania wałów przeciwpowodziowych, infrastruktury krytycznej, czy też granicy państwowej.

Cechy systemu AMSTA: 

 • • Wysoka skuteczność detekcji, klasyfikacji i rozpoznania,
 • • niski współczynnik  fałszywych alarmów, 
 • • konfiguracje ad hoc, dostosowane do terenu i jego wymogów, 
 • • szybki, prosty montaż i uruchomienie systemu. Poszczególne  komponenty mogą być przenoszone przez pojedyncze osoby, 
 • • ochrona antysabotażowa. Każdy sensor wyposażono w czujnik zmiany położenia. Zmiana pozycji urządzenia skutkuje wysłaniem sygnału alarmowego, 
 • • każdy czujnik posiada wbudowany odbiornik GPS, pozwalający na lokalizację urządzenia w terenie, 
 • • nieuprawnione próby demontażu sensorów kończą się wykasowaniem oprogramowania wewnętrznego 
 • • możliwość zmiany zasięgu detekcji z poziomu aplikacji. 

 

 

Czytany 151 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy