reklama
czwartek, 29 marzec 2018 10:25

Mobilny system wsparcia działań taktycznych i budowania świadomości sytuacyjnej mCOP

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Na początku  lutego  2017 r.  Wydział Cybernetyki  Wojskowej Akademii  Technicznej zakończył prace badawczo-rozwojowe  nad aplikacją działającą na platformie Android, która dla żołnierzy wojsk operacyjnych, a także Wojsk Obrony Terytorialnej może stanowić pomocne i użyteczne narzędzie na polu walki.  Nowoczesny  system mobilny wspierający działania taktyczne  i  budowaniu  świadomości  sytuacyjnej  mCOP, był wykorzystywany w demonstracji zdolności sieciocentrycznych SZ RP na forum Europejskiej Agencji Obrony i nagrodzony srebrnym medalem za innowacyjność na wystawie IWIS 2017. 

Jest to kontynuacja pracy zakończonej cztery lata temu na poziomie demonstratora w zakresie zdolności sieciocentrycznej SZ RP – informuje ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski, adiunkt naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia WAT. Od początku założono, że podstawę systemu operacyjnego będzie stanowić  platforma mobilna Android, wykorzystywana w większości smartfonów. Z uwagi na kwestie bezpieczeństwa założono, że warunkiem wykorzystania aplikacji  przez żołnierzy  jest przejście na ograniczony komunikacyjnie tryb użytkowania, który ogranicza wykorzystanie Internetu czy połączeń głosowych oraz wymusza działanie w taktycznej radiowej sieci łączności. 

                                                                   GALERIA

Najnowsze modyfikacje i rozwój funkcjonalności usług serwerowych i aplikacji mobilnej realizowany jest w ramach prac dyplomowych studentów WAT. Aplikacja mobilna wykorzystuje dowolne urządzenie z systemem Android, aby dostarczyć produkty CTP (Common Tactical Picture) i  COP (Common Operational Picture) dla pojedynczych żołnierzy, dowódców niższego poziomu i liderów grup operacyjnych.  Umożliwia m.in. skryte rozpoznanie, lokalizowanie zauważonych w trakcie rekonesansu obiektów, a także wspomaga dodatkowo opisywanie terenu, w którym działają jednostki. Nowe narzędzie dostarcza mechanizmy raportowania rozpoznanych, zauważonych obiektów wraz z oceną wyposażenia jednostek oraz stopnia zagrożenia. Proces pomiaru odległości, rozpoznania i przesyłania zdjęć jest zautomatyzowany.  

W tym projekcie wykorzystano  tzw. rozszerzoną rzeczywistość (AR Situation Awareness view), dostarczając mechanizmy wizualizacji jednostek uczestniczących w działaniach, punktów charakterystycznych terenu oraz elementów realizowanych zadań.

Uzupełnieniem funkcjonalności jest komunikator taktyczny, zapewniający automatyzację krótkich wiadomości  i wybranych meldunków w podstawowym natowskim standardzie technicznym ADatP-3 (Allied Data Publication 3), związanych z działaniami najniższego szczebla. Aplikacja używa wielu strategii, aby ustalić czy komunikacja może zostać nawiązana i czy połączenie jest bezpieczne. Platforma tCOP wraz mCOP (system wspomagania dowodzenia i dystrybucji jednolitego obrazu operacji)  tworzą w pełni funkcjonalną infrastrukturę  aplikacji pola walki, integrując informacje z systemów C4ISR i łącząc je z taktycznymi źródłami danych (NFFI, TSO, JC3IEDM).  

Ponadto zastosowanie  platformy mCOP-tCOP zapewnia:  

  • • ocenę ryzyka i orientowania taktycznego (rozszerzona rzeczywistość),
  • • zobrazowanie mapowe i analitykę terenu, 
  • • wspomaganie dowodzenia (stawianie zadań, położenie sił i środków),
  • • ocenę harmonogramu realizowanej misji (AR), 
  • • budowę ujednoliconego obrazu operacji (COP) – korelacja i fuzja danych standardy danych NFFI, BFT, JC3IEDM, 
  • • monitorowanie funkcji biologicznych (puls, SpO2) do oceny stanu fizjologii i zmęczenia (opcjonalne) oceny wystąpienia sytuacji zagrożenia życia - użycie środków paralityczno –drgawkowych, 
  • • pozyskiwanie strumienia video z bezzałogowych statków powietrznych współdziałających w ramach sieci łączności taktycznej (RTSP), 
  • • notyfikację komunikatów mobilizacyjnych i alarmowych,
  • • zabezpieczenie kryptograficzne transmisji i bezpieczeństwa wykorzystania (autentykacja i autoryzacja). 

- Szczegółowe informacje o walce zawierają nie tylko statyczne dane, ale również opis zachowania jednostki realizujących zadania w określonym czasie – dodaje Mariusz Chmielewski. 

Zbudowana w WAT aplikacja pozwala na integrację z dostępnymi, otwartymi źródłami danych GIS, w tym OpenStreetMap, Geoportal, Bing oraz usługami w standardach WMS i WFS. Pozyskiwane dane GIS mogą być uprzednio załadowane na urządzenia pozwalając na działanie poza siecią łączności i dostępnością usług. Należy podkreślić, że kanał raportowania działań i komunikacji głosowej  jest zabezpieczony i przystosowany do działania w środowisku degradowanych usług telekomunikacyjnych. Dla uproszczenia użytkowania, narzędzie oferuje szablony wiadomości i meldunków automatycznie uzupełniane przez urządzenie mobilne. Ponadto  tCOP może służyć jako odbiorca oznaczonych danych, produktów sztucznego wnioskowania i mechanizmów fuzji danych. System zapewnia zaawansowane mechanizmy zarządzania i audytowania danych. tCOP został również zintegrowany z silnikiem wyszukiwania i interfejsem bazy wiedzy, wspomagając identyfikowanie usług zasilania danych w systemach C4ISR.

Narzędzie jest obecnie wykorzystywane w kształceniu podchorążych WAT jako gotowy demonstrator technologii, a jego zmodyfikowana wersja wspiera również szkolenie specjalistyczne funkcjonariuszy Straży Granicznej, w ramach działań rozpoznawczych, blokadowych i pościgowych w Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Aplikacja wraz z usługami serwerowymi i portalem tCOP, jest gotowa do wdrożenia w centrach dowodzenia i placówkach SG. 

 Zdjęcia: WAT 

 

Czytany 247 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji