reklama
wtorek, 03 kwiecień 2018 20:23

Konferencja w ASP pt. "Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa"

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”. Odbędzie się ona  17 maja 2018 r. na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Temat najbliższej konferencji to "Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa". Patronat  medialny objął portal-mundurowy.pl. 

Celem konferencji jest rozwijanie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa narodowego, poprzez dokonanie analizy i syntezy stanu funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości skutecznej ochrony infrastruktury bezpieczeństwa państwa w wymiarze narodowym i międzynarodowym.  

Uwzględniając zainteresowanie poprzednimi edycjami konferencji, organizatorzy podjęli decyzję o kontynuacji dyskusji o kolejnym, jakże istotnym obszarze bezpieczeństwa narodowego, jakim jest ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń. Tegoroczna edycja konferencji stanowić będzie swoiste forum do pogłębiania wiedzy, jej wymiany i poszukiwania rozwiązań w zakresie identyfikacji współczesnych wyzwań i zagrożeń obiektów infrastruktury bezpieczeństwa państwa, jej ochrony oraz zapewnienia ciągłości działania. 

Organizatorzy są przekonani, że czynny udział Państwa w naszej konferencji przyczyni się do nadania jej wysokiego poziomu naukowego, pozwoli dokonać na nowo retrospekcji założeń ochrony infrastruktury bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń oraz wymiany poglądów w tej problematyce, a rezultaty prowadzonych dyskusji stanowić będą podwalinę doskonalenia i rozwijania rozwiązań służących zarządzaniu kryzysowemu w Polsce.

Obszary tematyczne VII edycji konferencji:

 • • Funkcja i znaczenie infrastruktury krytycznej i obiektów szczególnie chronionych w procesie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i społeczeństwa;
 • • Wyzwania i zagrożenia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej państwa;
 • • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne obiektów infrastruktury krytycznej i obiektów szczególnie chronionych;
 • • Bezpieczeństwo obiektów infrastruktury krytycznej i obiektów szczególnie chronionych w czasie konfliktów zbrojnych;
 • • Kryteria typowania obiektów infrastruktury bezpieczeństwa państwa i UE;
 • • Podstawy prawne i istota ochrony infrastruktury krytycznej w uwarunkowaniach narodowych i międzynarodowych;
 • • Założenia i organizacja ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce oraz krajach UE;
 • • Planowanie ochrony infrastruktury bezpieczeństwa;
 • • Ochrona infrastruktury bezpieczeństwa państwa w teorii i praktyce;
 • • Ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

WSPÓŁORGANIZATORZY:

 • • Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, ASzWoj;
 • • Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, SGSP;
 • • Wydział Cybernetyki, WAT;
 • • Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego,WSPol;
 • • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa;
 • • Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Adresaci konferencji:

 • • przedstawiciele środowisk naukowych;
 • • przedstawiciele administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz służb ratowniczych;
 • • specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Miejsce konferencji:

Akademia Sztuki Wojennej

al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103

00-910 Warszawa

Biblioteka Główna ASzWoj (budynek 14)

aula nr 30

Informacje podstawowe:

 • język konferencji: polski;
 • udział w konferencji jest płatny;
 • rejestracja na konferencję odbywa się przy pomocy formularza.

Informacje dla autorów artykułów:

 • organizatorzy przewidują wydanie artykułów zgłoszonych na konferencję w formie wydawnictwa zwartego – recenzowanej publikacji konferencyjnej;
 • warunkiem opublikowania nadesłanego artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji;
 • za zgłoszone artykuły autorzy nie otrzymują honorarium;
 • artykuły należy przygotować zgodnie z wymaganiami edytorskimi i przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Terminy:

 • ostateczny termin nadsyłania tez wystąpień/abstraktów artykułów – 23.04.2018;
 • ostateczny termin zgłaszania uczestnictwa w konferencji – 23.04.2018;
 •  termin konferencja – 17.05.2018;
 •  ostateczny termin przesłania pełnych tekstów artykułów – 30.06.2018.

Opłata konferencyjna:

 • udział czynny (wystąpienie, publikacja artykułu w recenzowanej monografii, poczęstunek – kawa, obiad) – 200zł;
 • udział bierny – 100 zł;
 • publikacja artykułu zatwierdzonego przez rade programową – 150 zł.

Opłatę konferencyjną prosimy wnieść w terminie do 23.04.2018 roku na konto: 

71 1240 6074 1111 0010 4302 4446  (Bank PEKAO S.A. X O/Warszawa)

Akademia Sztuki Wojennej

al. gen. Antoniego Chruściela "Montera" 103

00-910 Warszawa

z dopiskiem: Konferencja ZKwSBN oraz nazwisko i imię uczestnika/uczestników

 

Informacji ws konferencji udziela komitet organizacyjny (p. mgr P. Krawczyk – ws. zgłoszeń – 603 833 448 oraz dr I. Denysiuk – 504 573 626)

Więcej na stronie ASW  >>>

                                ***

KOMITET HONOROWY:

 • • gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ, Rektor-Komendant ASzWoj;
 • • nadbryg. dr hab. inż. Paweł KĘPKA, Rektor-Komendant SGSP;
 • • insp. dr Marek FAŁDOWSKI, Komendant-Rektor WSPol;
 • • nadbryg. Marek KUBIAK, dyrektor RCB;
 • • bryg. dr hab. inż. Dariusz WRÓBLEWSKI, dyrektor CNBOP;
 • • płk dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, prof. WAT, Rektor-Komendant WAT.

 

KOMITET NAUKOWY:

Akademia Sztuki Wojennej:

 • • płk prof. dr hab. inż. Grzegorz SOBOLEWSKI – przewodniczący
 • • płk nawig. dr hab. Bogdan GRENDA
 • • prof. dr hab. Waldemar KITLER
 • • prof. dr hab. Witold LIDWA 
 • • prof. dr hab. inż. Maciej MARSZAŁEK 
 • • prof. dr hab. Jacek PAWŁOWSKI
 • • płk dr hab. Dariusz MAJCHRZAK
 • • dr hab. inż. Kazimierz WORWA
 • • dr hab. inż. Bogdan MICHAILIUK
 • • płk dr hab. Tomasz KOŚMIDER 
 • • dr hab. inż. Marian KULICZKOWSKI
 • • insp. dr Marek FAŁDOWSKI
 • • mł. insp. dr hab. Jerzy KOSIŃSKI
 • • mł. insp. dr hab. Agata TYBURSKA
 • • mł bryg. dr inż. Anna PRĘDECKA
 • • podinsp. dr Zbigniew MIKOŁAJCZYK
 • • mł. insp. dr Krzysztof ŁOJEK
 • • ppłk dr Jacek STEMPIEŃ
 • • dr Krzysztof MALESA
 • • dr Irmina DENYSIUK
 • • mgr Zenon SOBEJKO

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • • dr Irmina DENYSIUK – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – przewodnicząca
 • • dr Marta CHMIELEWSKA – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • • mgr Julia TOCICKA – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • • mgr Magdalena BRZESKA – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • • mgr Paulina KRAWCZYK – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Czytany 110 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy