reklama
niedziela, 09 wrzesień 2018 08:07

Nagroda prezydenta RP za okrętowy system zarządzania walką SCOT

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Laureatem  nagrody prezydenta RP  na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach został  gdyński Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM), wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej za opracowanie okrętowego systemu zarządzania walką SCOT. Nagrodę wręczył doradca prezydenta Andrzeja Dudy ambasador Bogusław Winid. Laureat został wyłoniony spośród trzech produktów zarekomendowanych przez komisję konkursową.

Nowoczesny okrętowy system zarządzania walką SCOT stanowi  bazę  dla  okrętowych  systemów  dowodzenia  i kierowania uzbrojeniem. Jest to jednolita platforma systemowa przeznaczona dla różnej klasy okrętów Marynarki Wojennej RP,  m.in. nowoczesnych niszczycieli min typu „Kormoran” a także okrętów ratowniczych projektu „Ratownik” i innych. 

CTM posiada bogate doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania  okrętowych systemów wspomagania dowodzenia i kierowania uzbrojeniem dedykowanych dla polskiej Marynarki Wojennej. Prace nad rozwojem tych systemów  rozpoczęto jeszcze w latach 90-tych, w ramach prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych. Ich efektem było opracowanie zautomatyzowanego systemu wspomagania dowodzenia okrętem przeciwminowym o nazwie „Pstrokosz”,  integrującego m.in. urządzenia nawigacyjne, łączności i obserwacji technicznej, pozwalającego na tworzenie obrazu sytuacji taktycznej wokół okrętu, a jednocześnie wspomagającego realizację procesów decyzyjnych,  w aspekcie optymalnego wykorzystania systemów przeciwminowych. Jego zadaniem  jest integracja m.in. urządzenia nawigacyjne, łączności i obserwacji technicznej, pozwalającego na tworzenie obrazu sytuacji taktycznej wokół okrętu, a jednocześnie wspomagającego realizację procesów decyzyjnych,   w aspekcie optymalnego wykorzystania systemów przeciwminowych. 

Jego następcą jest opracowany w nowej technologii na początku XXI wieku, system kierowania uzbrojeniem broni podwodnej „Bełtwa”. Zintegrowano w jego ramach  m.in. system dynamicznego pozycjonowania okrętu, co pozwoliło na  zwiększenie efektywności użycia  bezzałogowych systemów obserwacji i niszczenia min. Wdrożenie "Bełtwy" zwiększyło  także bezpieczeństwo okrętu w  trakcie realizacji procedur detekcji i  niszczenia min. Systemy te znalazły się na wyposażeniu polskich sił obrony przeciwminowej.

Doświadczenia zdobyte przy realizacji wspomnianych systemów były znakomitymi punktami wyjścia do opracowania przez gdyńską spółkę systemu SCOT. Stanowi on jednocześnie „mózg, serce i układ nerwowy” okrętu. System w zakresie jego funkcjonalności  posiada dwie podstawowe warstwy. Pierwsza z nich zawierająca stałe funkcjonalności   odpowiada m.in.  za  komunikację  między  elementami  systemu. Z kolei druga warstwa zawiera funkcjonalności dedykowane dla określonej klasy okrętu (np. obrona powietrzna, zwalczanie min, działania hydrograficzne itp.). Podstawową funkcją systemu jest integracja różnorodnych podsystemów okrętowych, począwszy od środków zwalczania celów powietrznych, nawodnych i podwodnych oraz zagrożeń asymetrycznych, po środki obserwacji technicznej, system łączności czy zintegrowany system nawigacyjny w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa pływania, monitorowania aktualnego położenia geograficznego, parametrów ruchu okrętów oraz dystrybucji obrazu sytuacji taktycznej. System wspomaga działania  bojowe realizowane przez załogę okrętu w zakresie efektywnego wykorzystania wszystkich działających  na okręcie sensorów i efektorów. Ponadto wspomaga planowanie zadania (misji), procesy decyzyjne  i pozwala na monitorowanie realizacji zadań oraz raportowanie.

Warto podkreślić, że system SCOT bazuje na elementach powstających w CTM. Stosowane rozwiązania  informatyczne i organizacyjne pozwalają przede wszystkim redukować ryzyko wystąpienia problemów technicznych, skracać czas wytwarzania, obniżać koszty tak w procesach  tworzenia i wdrażania elementów systemu, jak i w trakcie jego wieloletniej eksploatacji. Poza głównymi funkcjonalnościami charakterystycznymi dla określonych klas okrętów, system SCOT pozwala na realizację szkolenia operatorów (zaimplementowane funkcje treningowe). Jest systemem otwartym, skalowalnym i elastycznym, co pozwala na integrowania  nowych sensorów i efektorów, jak i wprowadzanie nowych funkcjonalności.

SCOT w wersji dedykowanej dla niszczyciela min został wdrożony  na prototypowym okręcie projektu 258 „Kormoran”, zbudowanym przez polskie konsorcjum, w skład którego wszedł CTM.

Zdjęcie: OBR CTM SA

 

Czytany 121 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy