reklama
czwartek, 19 styczeń 2017 20:40

Należności w ramach rekonwersji 

Napisane przez A.G.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jestem żołnierzem w dyspozycji do czasu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej. Otrzymałem decyzję skierowania na praktykę zawodową, ale dowódca odmawia mi wypłaty świadczeń,  ponieważ otrzymałem miejsce w internacie. Mieszkam od miejsca zameldowania w miejscowości nie pobliskiej -130 km. Ponadto otrzymałem decyzję odmowy wypłacenia zasiłku osiedleniowego z uwagi na status dyspozycji,  ponieważ nie objąłem  stanowiska. 

Odpowiedź:  Żołnierzowi zawodowemu (i byłemu żołnierzowi zawodowemu), posiadającemu zgodę na przekwalifikowanie dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego pokrywa koszty szkolenia. Natomiast koszty przejazdu i noclegu pokrywa z zasady dowódca macierzystej jednostki wojskowej. 

Zwrot kosztów przejazdów i noclegów z miejsca zamieszkania do instytucji szkolącej (przejazd odbywa się na odległość powyżej 50 kilometrów w jedną stronę) następuje na podstawie złożonego przez zainteresowanego oświadczenia o wysokości faktycznie poniesionych kosztów, potwierdzonych oryginałami rachunków i biletów. Jeśli odbywał Pan podróż innym środkiem transportu niż zbiorowy transport publiczny wykonywany przez przewoźników kolejowych (i nie posiada Pan biletów), powinny zostać pokryte Panu koszty tego przejazdu w wysokości równej cenie biletu za przejazd drugą klasą pociągu osobowego,  z uwzględnieniem przysługujących ulg. Dowódca dokonuje zwrotu na podstawie Pańskiego oświadczenia, w związku z czym nie posiada uprawnień do kwestionowania złożonego przez pana oświadczenia o Poniesionych kosztach. Może to być powód do złożenia odwołania od decyzji. A.G. 

 

Czytany 1846 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy