reklama
niedziela, 30 kwiecień 2017 05:42

Powrót do służby po urlopie macierzyńskim

Napisane przez AG
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 Anna: Czy kobiecie - żołnierzowi, która wróci do pracy po urlopie macierzyńskim i nadal karmi piersią przysługuje prawo do pracy na jedną zmianę? Jak w świetle prawa jest interpretowane określenie "pora nocna" w godzinach od - do? Dodam, że  jest to praca  trzyzmianowa (7-15;15-23;23-7 rano). Czy ewentualne odstępstwa dotyczą tylko okresu, w którym karmi się dziecko piersią czy do ukończenia przez dziecko 4 roku życia?

Od redakcji:  Obowiązuje przepis, który chroni żołnierza zawodowego - kobietę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przed oddelegowaniem, wykonywaniem obowiązków ponad normatywny czas pracy oraz w porze nocnej bez wyrażenia przez nią zgody. 

Zgodnie z art. 65 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierzowi zawodowemu - kobiecie będącej w ciąży lub karmiącej dziecko piersią:

  • • nie powierza się obowiązków w wymiarze przekraczającym czterdziestu godzin służby w tygodniu i w porze nocnej;
  • • nie deleguje się poza miejsce pełnienia służby - bez zgody żołnierza zawodowego - kobiety;
  • • nie powierza się wykonywania zadań służbowych uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 176 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Ponadto, żołnierz zawodowy - kobieta karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw wliczanych do czasu służby. Przerwy na karmienie mogą być na wniosek żołnierza zawodowego - kobiety udzielane łącznie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o karmieniu dziecka piersią.

Przepis ten służy stworzeniu korzystnych warunków umożliwiających pogodzenia sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem z obowiązkami zawodowymi w okresie karmienia dziecka piersią.

W przypadku żołnierza zawodowego - kobiety, sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat czterech, pozostającą w związku małżeńskim z innym żołnierzem, nie deleguje się bez jej zgody poza miejsce pełnienia zawodowej służy wojskowej, w tym samym czasie co współmałżonka. 

 Zgodnie z Kodeksem pracy pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00-07.00. Jak już wspomniano wcześniej - nie powierza się obowiązków żołnierzowi zawodowemu - kobiecie karmiącej piersią w porze nocnej. Natomiast nie ma przeszkód w powierzaniu obowiązków w porze nocnej żołnierzowi zawodowemu - kobiecie sprawującej opiekę nad dzieckiem do lat 4 (niekarmiącej już piersią).

 

Czytany 804 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy