reklama
poniedziałek, 22 maj 2017 06:55

Przeniesienie przed zawarciem małżeństwa

Napisane przez AG
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Tomasz: Jestem podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Niedawno odbyły się w mojej uczelni rozmowy kadrowe, na której dostałem etat w garnizonie Elbląg. Moja narzeczona, która również jest na piątym roku w tej uczelni, z którą bierzemy ślub w sierpniu tego roku, dostała przydział  do garnizonu  Białystok. Nadmieniam, iż promocję oficerską obydwoje mamy 7 lipca.   W związku z tym mam pytanie o przeniesienie do garnizonu, w którym będzie służyć moja przyszła żona. Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych przewiduje przeniesienia do tego samego garnizonu. Chciałbym dowiedzieć się, w jaki sposób powinniśmy po przybyciu do jednostki rozpocząć tą "procedurę" przeniesienia, ile mniej więcej to trwa i jakie są szanse na przeniesienie mnie do Białegostoku. Chcielibyśmy również się dowiedzieć przez kogo takie wnioski muszą "przejść" i do kogo możemy zwrócić się z pomocą przy ewentualnych przeszkodach lub niepowodzeniach.

Od redakcji:  Interesujące Pana zagadnienie reguluje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk z dnia 9 września 2014 r.  Zgodnie z § 27 ww. rozporządzenia żołnierzy zawodowych pozostających w związku małżeńskim z innym żołnierzem zawodowym wyznacza się na stanowiska służbowe, w miarę możliwości, w tym samym garnizonie lub w miejscowościach pobliskich, w rozumieniu przepisów ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym, że  w momencie wyznaczenia na stanowiska służbowe nie będą Państwo pozostawać w związku małżeńskim, dlatego powyższy przepis nie będzie mógł zostać zastosowany.

Po zawarciu związku małżeńskiego jak najbardziej mogą Państwo się starać o służbę w tym samym garnizonie lub miejscowości pobliskiej. Wówczas należy złożyć wniosek o przeniesienie do innej jednostki do organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe, umotywowany właśnie zawarciem związku małżeńskiego. Podkreślenia wymaga, że jest to rozwiązanie fakultatywne, pozostawione uznaniu organowi właściwemu do wyznaczenia na stanowisko służbowe. A.G.

 

Czytany 2577 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy