reklama
środa, 23 sierpień 2017 05:51

Warunki czasowego pełnienia obowiązków 

Napisane przez AG
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Mateusz:  Jakie warunki musi spełniać żołnierz, aby można go było wyznaczyć czasowo na stanowisko tzw. czpo. 

Od redakcji: Kwestię czasowego powierzania obowiązków reguluje art. 25 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych z 11 września 2009 roku oraz rozporządzenie MON w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe oraz zwalniania z tych stanowisk z 9 września 2014 r.

Zgodnie z art. 25 ustawy pragmatycznej, dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy jest wyznaczony na stanowisko służbowe, może dodatkowo powierzyć żołnierzowi czasowe pełnienie obowiązków służbowych w tej jednostce na stanowisku nieobsadzonym lub obsadzonym, na którym wyznaczony żołnierz czasowo nie wykonuje zadań służbowych. Okres czasowego powierzenia obowiązków nie może być jednorazowo dłuższy niż piętnaście miesięcy. W wyjątkowych przypadkach podoficerowi zawodowemu można dodatkowo powierzyć czasowe pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku służbowym przewidzianym dla oficera zawodowego zaszeregowanym do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie, jeżeli nie wiąże się z tym powierzeniem stosunek przełożeństwa nad oficerami.

Z kolei § 25 ww. rozporządzenia wskazuje, że dowódca jednostki wojskowej może powierzyć żołnierzowi zawodowemu czasowe pełnienie obowiązków służbowych na jednym równorzędnym lub wyższym stanowisku. Jeżeli natomiast wystąpią szczególnie uzasadnione potrzeby służbowe, dowódca jednostki wojskowej, za zgodą swojego bezpośredniego przełożonego, może powierzyć żołnierzowi zawodowemu czasowe pełnienie obowiązków służbowych na niższym stanowisku służbowym.

Nie podniósł Pan, z jakiego korpusu i na jakim stanowisku miałoby to powierzenie nastąpić. Przepisy nie wskazują szczególnych warunków, które winien żołnierz spełniać aby można mu było powierzyć czasowe pełnienie obowiązków. Co do zasady, winno to być stanowisko równorzędne lub wyższe od zajmowanego przez żołnierza. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i za zgodą przełożonego dowódcy jednostki wojskowej żołnierzowi można powierzyć czasowe pełnienie obowiązków na niższym stanowisku. AG

 

 

Czytany 2387 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji