reklama
środa, 23 sierpień 2017 05:55

 Dofinansowanie studiów podyplomowych i gratyfikacja urlopowa 

Napisane przez AG
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Agnieszka: Czy żołnierz zawodowy w 1.roku  służby wojskowej może ubiegać się o dofinansowanie studiów podyplomowych na uczelni wojskowej?  Czy musi upłynąć jakiś czas by starać się o refundację?  Czy jeśli rozpoczął służbę na początku maja, urlopu udzielono mu w lipcu-proporcjonalnie 18 dni to z końcem stycznia następnego roku zostanie  przyznana gratyfikacja urlopowa? Czy dopiero gdy upłynie 6 miesięcy służb i pójdzie się na urlop można wystąpić z wnioskiem o gratyfikacje?

Od redakcji: Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych żołnierz zawodowy może pobierać naukę, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem przez niego zadań służbowych.

Żołnierz zawodowy jest obowiązany poinformować o fakcie pobierania nauki dowódcę jednostki wojskowej, w której zajmuje stanowisko służbowe.

Żołnierz zawodowy może wystąpić do dowódcy z wnioskiem o udzielenie pomocy w związku z pobieraniem nauki. Przepisy nie wskazują minimalnego okresu pełnienia zawodowej służby wojskowej - żołnierz może wystąpić o taką zgodę w trakcie trwania stosunku służbowego.

Należy jednak wskazać, że pomoc, o której mowa wyżej, może być udzielona wyłącznie w przypadkach, gdy poziom i kierunek nauki są zbieżne z wymaganiami kwalifikacyjnymi na zajmowanym lub na planowanym do wyznaczenia stanowisku służbowym.

Daną kwestię rozstrzyga także obszerne orzecznictwo sądowe, tj. np. wyrok WSA w Warszawie z 30.03.2012 r. sygn. II SA/Wa 2482/11: "Bezwzględną przesłanką udzielenia żołnierzowi pomocy, o której mowa w przepisie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, jest ścisłe powiązanie zarówno poziomu, jak i kierunku podjętej nauki z obecnie zajmowanym stanowiskiem służbowym lub planowanym w przyszłości do zajęcia przez oficera stanowiskiem służbowym. Ustawodawca nie przewiduje przyznania pomocy żołnierzowi, jeśli podjęte studia lub inny rodzaj dokształcania nie będzie mógł być wykorzystany na wskazanych w przepisie stanowiskach służbowych. Przy czym "wykorzystanie" nie odnosi się do pogłębiania wiedzy przydatnej na zajmowanym lub planowanym do objęcia stanowisku służbowym, lecz wiedzy niezbędnej, ukierunkowanej na potrzeby służby wojskowej."

Reasumując, kierunek studiów powinien być zbieżny z wymaganiami na stanowiskach służbowych. 

Co do dalszej treści pytania, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy pragmatycznej, żołnierzowi zawodowemu powołanemu do zawodowej służby wojskowej w trakcie roku kalendarzowego gratyfikacja urlopowa za ten rok przysługuje, jeżeli pełnił służbę przez okres co najmniej sześciu miesięcy kalendarzowych. Wymagany jest okres półrocznego okresu służby. Z wnioskiem takim należałoby wystąpić po upływie wymaganego prawem okresu. Należy także podkreślić, że w razie niezłożenia wniosku, gratyfikacja urlopowa za ten rok wypłacana jest do końca stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, za który ona przysługuje. AG

 

Czytany 1539 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji

  • Mark

    Medialna ściema, takie zapisy w rozporządzeniach są głownie do pielęgnacji układów. W wojsku szeregowy normalnie nie dostaje żadnej pomocy, ostatni przykład.. "wniosek o urlop szkoleniowy" i odpowiedź dowódcy - nie bo nie jest wymagane na stanowisku a nieoficjalnie "nie bo inni też będą chcieli"