reklama
niedziela, 04 październik 2015 08:52

Rekrutacja na uczelnie wojskowe

Napisał
Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Cztery uczelnie wojskowe przyjmą w roku akademickim 2018/2019 na pierwszy rok studiów stacjonarnych 1315 kandydatów na żołnierzy zawodowych – wynika z projektu rozporządzenia MON w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych, które przesłano do uzgodnień międzyresortowych. 

Limit  miejsc  ustalony  w 2018 r. przez MON jest nieco wyższy niż w tym roku akademickim (o 165), co powinno ucieszyć przyszłorocznych maturzystów. Przyrost kandydatów na oficerów  od dwóch lat, od kiedy resortem obrony narodowej  kieruje Antoni Macierewicz  jest imponujący. W roku akademickim  2015/2016, Wojskowa Akademia Techniczna ( WAT),  Akademia Marynarki Wojennej ( AMW),  Akademia Wojsk Lądowych ( WSOWL) i Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych ( WSOSP) oraz Wojskowy Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym  w Łodzi przyjęty na pierwszy rok 572 tylko maturzystów,  rok później  - 824 a w  roku akademickim 2017/2018  -  1250, w tym sto zarezerwowano dla przyszłych lekarzy wojskowych, którzy będą kształcić się na Uniwersytecie Medycznym  Łodzi . 

Z 2100 do 4000 podchorążych 

Projekt rozporządzenia  MON dotyczy  tylko czterech uczelni  wojskowych.  Jeszcze do niedawna w trzech wojskowych  akademiach oraz dęblińskiej szkole „orląt” studiowało 2100 podchorążych, w tym roku  akademickim  - 2586, a od października 2017 r.  na kierunkach wojskowych naukę rozpocznie ok. 3300 kandydatów na żołnierzy zawodowych.  W roku akademickim 2018/2019, studiować będzie ok. 4000 podchorążych. 

Największy przyrost  w tym okresie odnotowała Akademia Marynarki Wojennej, która  jeszcze niedawno przyjmowała 28 kandydatów na oficerów MW, w 2016 r. -  50 osób, a w tym roku  akademickim AMW  wręczyła indeksy  stu  maturzystom, a w 2018 r. – 115 . Najwięcej młodych osób będzie studiować na systemach informatycznych w bezpieczeństwie ( 37), czyli trzy razy więcej niż w 2017 r. Ponadto przyszli oficerowie MW  będą mogli kształcić się na wydziale nawigacji  (28 miejsc), a także  informatyki, mechaniki  i budowy maszyn ( po 20 miejsc) oraz mechatroniki (10). 

Prawie 60 proc. miejsc przypada na WAT 

Najwięcej  miejsc w 2018 r. przygotowano na Wojskowej Akademii Technicznej: 750 wobec 595 w 2017 r.  i  tylko 280 w roku akademickim 2015-2016. Było to możliwe dzięki temu, że uczelnia techniczna z Bemowa   powiększyła liczbę miejsc w akademikach.  Najwięcej kandydatów na żołnierzy zawodowych będzie studiować na takich kierunkach jak: kryptografia i cyberbezpieczeństwo  (przyrost dwukrotny),   budownictwo  czy na logistyce.   

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia limity miejsc na WAT przedstawiają się następująco: 

 • • elektronika i telekomunikacja  - 163 ( w ubiegłym roku  było 201 miejsc),
 • • kryptografia i cyberbezpieczeństwo – 107 (55),
 • • mechatronika – 90 (77)
 • • informatyka – 80 (75)
 • • budownictwo – 61 (27),
 • • logistyka  -60 (35), 
 • • mechanika i budowa  -  56 (18),
 • • geodezja i kartografia – 48 (40 ), 
 • • lotnictwo i kosmonautyka  - 40 (50),
 • • inżynieria bezpieczeństwa  - 25,
 • • chemia – 20 (17).   

Będzie więcej oficerów od dowodzenia i lotników 

Z kolei Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu  planuje przyjąć na pięcioletnie studia stacjonarne 340 kandydatów na oficerów, o  10 więcej niż w 2017 r., z tego na dowodzeniu ( zarządzaniu) – 244 (273)  a na inżynierii bezpieczeństwa – 76 ( 60).  

Z kolei w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie  zarezerwowano 110 miejsc, o 12 mniej niż w 2017 r. Najwięcej przyjmie wydział lotnictwa i kosmonautyki, gdzie kształcą się piloci  - 70 (87), a także na nawigacji  i logistyki – 20 (22).   

Rejestracja odbywa się od 1 do 31 marca 

W  projekcie rozporządzenia ustalono, że tak jak do tej pory rekrutacja  rozpocznie się 1 marca  2018 r. uruchomieniem procesu rejestracji na stronie internetowej uczelni wojskowej i potrwa  do 31 marca 2018 r. 

Tak wczesny termin zakończenia rekrutacji niż na uczelniach cywilnych  wynika z faktu, że kandydat na żołnierza pierwszy etap kwalifikacji odbywa się poza uczelnią i jest realizowany przez organy administracji wojskowej: Wojskowe Komendy Uzupełnień, Rejonowe Wojskowe Komisje Lekarskie oraz Pracownie Psychologiczne. Ponadto musi spełniać ustawowe warunki zawarte w pragmatyce, czyli m.in. mieć obywatelstwo polskie, być niekarany sądownie  (konieczny  jest aktualny odpis z  Krajowego Rejestru Sądowego)  i posiadać świadectwo  dojrzałości, które musi dostarczyć w dniu egzaminem.

Jak wynika z nowych przepisach, koszty  utrzymania 1315  kandydatów na żołnierzy w 2018 r. ( trzy miesiące ) wyniosą 42,7 mln zł  oraz po 114,2 mln zł  w każdym następny roku  trwającym w sumie 5 lat. Wychodzi  ok. 87 tysięcy zł rocznie na jednego podchorążego, z uposażeniem, umundurowaniem, zakwaterowaniem o wyżywieniem. R.Ch. 

Limit miejsc  >>>

Szczegółowe zasady naboru kandydatów na uczelnie wojskowe zostaną określone w uchwałach Senatu uczelni. Na razie obowiązuje zarządzenie nr  4/MON z  10 marca 2017 r.  w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć na studia kandydatów na żołnierzy w roku akademickim 2017/2018 [Dz. Urz. MON z 13.03.2017, poz. 52].

 Postępowanie rekrutacyjne w przypadku WAT, i nie tylko składa się ze sprawdzianu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz konkursu świadectw maturalnych. W ubiegłym roku prawie co czwarty maturzysta  nie uzyskał świadectwa dojrzałości, oblewając głównie egzamin z matematyki.  Z tego powodu jest spora różnica między liczbą zarejestrowanych kandydatów w bazie uczelni i WKU oraz tych, którzy przystąpią  do egzaminu.   

Co uczelnia to inny egzamin ze sprawności fizycznej 

Na WAT sprawdzian sprawności fizycznej obejmuje: 

 • • test siły ( zwis na drążku o ugiętych rekach  dla kobiet i podciąganie na drążku w mężczyzn),
 • • test szybkości  ( bieg na 50 m dla kobiet  i mężczyzn),
 • • tekst wytrzymałości ( 800 m dla kobiet i 1000 m dla mężczyzn).

W załączniku do  uchwały Senatu znajduje się szczegółowy opis jak ten sprawdzian ma przebiegać, warunki jego zaliczenia, oceny i system naliczania punktów przeliczeniowych  i rankingowych. 

W Akademii Marynarki Wojennej system rekrutacji składa się z trzech etapów postępowania: wstępnego, zasadniczego i końcowego. 

W przypadku egzaminu ze sprawności fizycznej, to  konkurencje różnią się od tych, które będą wykonywane na WAT. W gdyńskiej AMW mężczyźni i kobiety biegają na 1000 m, pływają na 50 m stylem dowolnym,  zaliczają bieg wahadłowy 10x10 m oraz podciągają na drążku (mężczyźni) lub wykonują tzw. pompki na ławeczce (kobiety).  Najwyższe oceny (25 pkt) przysługują za  przebiegnięcie 1000 m w czasie poniżej 4 min ( kobiety)  oraz 3,20 min ( mężczyźni) oraz za wykonanie co najmniej 20 pompek  dla pań i 12 podciągnięć na drążku. 

Podobnie jak w AMW, system rekrutacji w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych składa się z trzech etapów, ale różnice są w konkurencjach sprawnościowych. Mężczyźni biegają na 1000 m (najwięcej 30 pkt można uzyskać za czas poniżej 3 min.), wykonują na czas bieg wahadłowy  10 x 10 m, podciągają się na drążku  (powyżej 20, aby mieć 30 pkt) oraz pływają na czas kraulem 50 m.  Z kolei kobiety biegają na 800 m, zwisają na ugiętych ramionach na czas oraz pływają kraulem 50 m na piersiach. Za rozmowę kwalifikacyjną można maksymalnie uzyskać 50 pkt na 350 możliwych do uzyskania  (po 100 pkt za bardzo dobre oceny ze świadectwa maturalnego, języka angielskiego i sprawności fizycznej). 

Z kolei kandydaci  do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, którzy przebrną przez komisję lekarską, co nie jest takie proste zaliczają: zarówno kobiety i mężczyźni test szybkości ( bieg na 100 m) i wytrzymałości  (bieg na 1000 m) oraz pływanie na 50 m stylem dowolnym. W teście siły mężczyźni podciągają się na drążku, a kobiety wykonują pompki na ławeczce. 

Kandydat, który nie został zakwalifikowany na studia może się w ciągu 14 dni odwołać do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. 

KURSY OFICERSKIE DLA MAGISTRÓW

 540 miejsc na kursach oficerskich w 2019 r. 

540 miejsc, w tym 291 dla podoficerów zawodowych  oraz  tylko 15 dla szeregowych zawodowych z tytułem magistra zarezerwowano w resorcie obrony narodowej na 3-12 miesięcznych kursach dla kandydatów na oficerów  w 2018 r. – przewiduje decyzja nr 156 szefa MON, która weszła w życie w połowie września 2017 r.  Limit w 2018 r. jest o prawie 100 miejsc większy niż w tym roku.  Tylko do 29 września  br.  mieli czas podoficerowie zawodowi na złożenie wniosku do  dyrektora Departamentu Kadr MON.

3 miesięczny kurs oficerski dla 11 lekarzy i kapelanów

Najwięcej kandydatów, bo aż 400 przyjmie Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu, która od 1 października  br. będzie Akademią, z nowym już logo.  Najkrócej, bo zaledwie 3 miesiące  będą szkoleni absolwenci cywilnych akademii medycznych po 6 letnich studiach, z prawem wykonywania zawodu. Wojsko potrzebuje m.in. dwóch lekarzy lub dentystów, dwóch weterynarzy , dwóch farmaceutów oraz jednego fizykobiochemika i ratownika medycznego. Ponadto wojsko potrzebuje tylko jednego kapelana, absolwenta seminarium duchownego. 

Ponad połowa miejsc dla podoficerów zawodowych

Na 6 miesięcznych kursach oficerskich dla podoficerów zawodowych z tytułem magistra  posiadających  doświadczenie  i kwalifikacje przydatne w  korpusie osobowym zarezerwowano aż 291 miejsc, o prawie 40 więcej niż tym roku.  Nowością  są kursy dla podoficerów z korpusu osobowego łączności i informatyki, które będą uruchomione w Wojskowej Akademii Technicznej (29).  Najwięcej kandydatów na oficerów przejdzie szkolenie w WSOWL (184) z grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej ( 56 miejsc),  rakietowej i artylerii ( 30) , ogólno logistycznej ( 26),  rozpoznania ogólnego (20) i  saperskiej (13).  Ponadto aż 78 miejsc dla podoficerów zarezerwowano w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych, czyli prawie cztery razy więcej niż w tym roku. Potrzebni są podoficerowie, którzy po półrocznym kursie trafią do grupy osobowej inżynieryjno-lotnicznej ( 30),  radiotechnicznej ( 25 i ubezpieczenia lotów ( 12). . 

Podoficerowie, którym marzą się oficerskie gwiazdki powinni pamiętać, by złożyć wniosek do  dyrektora Departamentu Kadr MON w terminie do 29 września br.  Dopuszczeni mogą być żołnierze, którzy dyplom magisterski przedstawią komisji  rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania  rekrutacyjnego i zyskają poparcie swoich przełożonych.

Z korpusu szeregowych  zawodowych – tylko 15 żołnierzy

Tylko 15 miejsc ( na rocznym szkoleniu oficerskim)  przeznaczono dla szeregowych zawodowych z  tytułem magistra   i co najmniej 5 –letnim stażem w korpusie osobowym Wojsk Lądowych i grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej.   Na złożenie wniosku do dyrektora Departamentu  Kadr mają czas do 15 maja 2018 r.  Limit nie zmienia się od kilku lat.  

Dlaczego ten limit jest tak niski, powodujący poczucie dyskryminacji wśród najniższych stopniem żołnierzy? Zdaniem resortu obrony narodowej, jest to brak mobilności, dyspozycyjności zawodowej szeregowych zawodowych, którzy nie zawsze utożsamiają rozwój zawodowy z koniecznością zmiany garnizonu, jednostki wojskowej czy korpusu osobowego. Taką przynajmniej odpowiedź z MON uzyskał  poseł Paweł Szramka (Kukiz'15)  na kolejną już interpelację (nr 12658) z 27 czerwca br. dotyczącą nieuzasadnionego ograniczania prawa dostępu do wyższych stanowisk służbowych dla szeregowych zawodowych. 

W odpowiedzi MON podnosi także, że naturalną ścieżką rozwoju szeregowego zawodowego jest przejście do korpusu podoficerskiego, a następnie do oficerskiego. Idąc tym tokiem rozumowania, dla osób cywilnych naturalną ścieżką byłoby rozpoczęcie kariery wojskowej od korpusu szeregowych zawodowych – a tak niestety nie jest. 

223 miejsca dla magistrów cywilnych

Na potrzeby Wojsk Obrony Terytorialnej zarezerwowano 150 miejsc, w tym aż 127  absolwentów uczelni cywilnych przewidziano dla grupy osobowej pancerno-zmechanizowanej, 15  zasili korpus łączności i informatyki a 8 po ukończeniu rocznego kursu oficerskiego w WSOWL trafi  do saperów.  

Oprócz 150 absolwentów cywilnych uczelni na potrzeby terytorialsów, wojsko potrzebuje także 16 prawników oraz 12 ekonomistów, w tym 8 cywilów i 4 podoficerów zawodowych. Jeśli zdadzą egzamin, czeka ich roczny kurs w WSOWL. Nowością  jest uruchomienie rocznych kursów dla 27 magistrów w Akademii Marynarki Wojennej. Poszukiwani są absolwenci uczelni technicznych  po informatyce i logistyce.  

Na podjęcie decyzji i złożenie wniosku do dyrektora Departamentu Kadr MON za pośrednictwem  WKU cywilni magistrowie mają czas  do 15 maja 2018 r. 

Wymagania formalne 

Zebranie tych dokumentów  nie jest takie proste. Do wniosku należy dołączyć:

 • • kwestionariusz osobowy,
 • • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
 • • odpis skrócony aktu urodzenia ( dokument w oryginale),
 • • życiorys (cv),
 • • dyplom ukończenia studiów wyższych II stopnia (odpis z dyplomu) lub w przypadku braku dyplomu zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych II stopnia (należy przedłożyć komisji rekrutacyjnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, egzaminy obejmują  test znajomości j. angielskiego,  sprawdzian sprawności fizycznej oraz rozmowę kwalifikacyjna.  
 • • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (100 zł), 
 • • kseroskopię dowodu osobistego, 
 • • podpisane zdjęcie legitymacyjne. 

Podstawą przyjęcia kandydatów na szkolenie wojskowe  w uczelni  stanowią  wyniki postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego  na podstawie rozporządzenia MON z 17 listopada 2014 r. w sprawie służby  wojskowej  kandydatów  na żołnierzy zawodowych. R.Ch. 

Decyzja nr 156/MON   >>>

 

 

 

 

Czytany 24135 razy Ostatnio zmieniany sobota, 23 grudzień 2017 15:18

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji

 • armia

  Powiem tylko tyle, chore to wszystko!!! kiedyś chorąży szkolił się min 2 lata a teraz nikomu nie potrzebny oficer rok!!! A mgr. to nawet sprzątaczki mają. POwodzenia Panowie Generałowie.

 • Elastyczny

  Skoro ma sprzątaczka mgr.to kolego proszę się udać do uczelni i sobie zrobić,przecież mgr to tylko jeden z elementów składowych,uważam że szanse powinne być dla wszystkich a decydentem powinna być komisja z prawdziwego zdarzenia która doceni i rozpatrzy każdą kandydaturę uczciwie według zasług, umiejętności, wyszkolenia, doświadczenia i przydatności.Żołnierz przebywający na misjach bez kursu j.angielskiego i radzący sobie jest ok ale nieposiadający certyfikacji stanag 4 x 2 ale posiadający mgr.doświadczenie kilku letnie na różnych stanowiskach na kurs to nie,a może ktoś pomyślał że można go skierować na kurs,czy angielski zastąpi doświadczenie tego mgr z jeżykiem z cywila skoro on ledwo nauczył się regulaminu i oddawania honorów ,tutaj ukłon mój kieruję w stronę Rektorów uczelni wojskowych,Ministra Obrony,Marszałka Sejmu,Pana Prezydenta,konwentu oficerów iPana płk Babuśki, czas na zmiany Marszałek Piłsudski mówił że każdy nawet szeregowy nosi Buławę Marszałkowską w plecaku ale to było dawno temu myślę że tą maksymę czas odnowić.

 • Mazi

  Polecam wszystkim chorazym,ktorzy ukonczyli elitarne chorazowki w dwuletniej przyzakladowce ukonczenie studiow wyzszych.Skoro według niektórych nawet sprzątaczki maja mgr,no to naprzod nie wstyd wam.Ukonczyliscie chorazowki i myslicie,ze jestescie najlepsi,niektorzy z Was przez te lata w zaden sposob noe podnosili kwalifikacji.Przestancie zazdroscic.Oburzacie sie,bo nawet szeregowi sie ksztalca,choc nie musza.Brawo dla ambitnych!!!!

 • OBIEKTYWNY

  Panie Mazi, zgadzam się z Pańskim zdaniem, gdyż po to jesteśmy w wojsku żeby rozwijać swój talent i poszerzać kwalifikacje. Osoby którym zalano mózg betonem i są po prostu jełopami, którzy nigdy nie zdobędą się na taki wysiłek, żeby swój czas poświęcić na studia,
  w szczególności na państwowych uczelniach, które nadal utrzymują wysoki poziom, a żeby otrzymać tytuł trzeba poświęcić 5 lat. Pierwszy przedmówca śmie twierdzić, że nawet sprzątaczka posiada mgr. Z całą pewnością jesteś burakiem po zawodówce, który jedyne co potrafi to zazdrości tym, którzy się rozwijają i to wszystko na co Cię stać. Z całą pewnością nie grozi Ci bycie oficerem więc boli Cię to co?
  W jednym tylko mogę się zgodzić, gdyż sam kurs nie jest w stanie zrobić dobrego żołnierza dowódcę z pierwszego lepszego człowieka z "ulicy".
  Uważam, że wszystkie kursy (oficerskie/podoficerskie) nie powinny być dostępne dla cywili, ponieważ nie mają pojęcia o systemie, a kurs to zdecydowanie za mało, żeby zrozumieć całokształt żołnierskiego rzemiosła. Reasumując kursy powinny być wyłącznie dla żołnierzy zawodowych mających minimum 5 lat służby.

 • Andrzej

  Chciałbym dodać, że po skrócie mgr nie stawiamy kropki. To do tych chorążych po mega "chorążówkach".

 • Piotr

  Witam
  Chcialbym się dowiedzieć kiedy są robione badania lekarskie. Z góry dziękuję za odpowiedź