Warning: Creating default object from empty value in /autoinstalator/joomla/libraries/cms/application/site.php on line 531
portal-mundurowy.pl - Czy gratyfikacja urlopowa przysługuje na pasierba żołnierza?
reklama
Błąd
  • Szablon wyświetlający jest niedostępny. Skontaktuj się z administratorem witryny.
czwartek, 26 październik 2017 08:55

Czy gratyfikacja urlopowa przysługuje na pasierba żołnierza?

Napisane przez A.G.
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Beata:  Mam pytanie odnośnie gratyfikacji urlopowych i innych świadczeń przysługujących żołnierzowi zawodowemu na rodzinę. Czy takowe świadczenia przysługują oprócz żony także na pasierba żołnierza i na jego własne dziecko mieszkające z byłą żoną?

Od redakcji: Zagadnienia związane z gratyfikacją urlopową reguluje art. 87 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1726) oraz rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych z dnia 18 marca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 411). 

Na podstawie art. 87 ust. 3 ww. ustawy, przy ustalaniu wysokości gratyfikacji urlopowej uwzględnia się również małżonka, a także dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego. Liczbę osób uwzględnianych przy ustalaniu gratyfikacji urlopowej określa się na podstawie oświadczenia zawartego we wniosku, według stanu rodzinnego żołnierza w dniu złożenia wniosku (§ 3 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Definicję "dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierza zawodowego" odnajdziemy w art. 6 ust. 1 pkt 20 ustawy pragmatycznej. Zgodnie z nim, dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego to dzieci własne żołnierza zawodowego, dzieci jego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na wychowanie, do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, które:

  •  nie przekroczyły osiemnastego roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej dwudziestego piątego roku życia, albo
  •  stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wieku określonego w lit. a.

Odpowiadając na Pani pytanie, świadczenie to przysługuje na małżonkę (była żona nie jest uwzględniana jako członek rodziny) oraz pasierba żony i jego własne dziecko. A.G. 

 

 

Czytany 2013 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji