reklama
sobota, 25 listopad 2017 12:09

 Dodatkowy urlop wypoczynkowy za szkodliwe warunki

Napisane przez AG
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Piotr: Od maja 2013 r. jako żołnierz zawodowy zajmuję stanowisko młodszego nasłuchowca. Stanowisko to zgodnie z otrzymaną decyzja w sprawie przyznania dodatku specjalnego uprawnia mnie do otrzymywania miesięcznego dodatku w kwocie 75 zł (przy zastosowaniu mnoźników kwoty bazowej w wysokości 0,05-wlaściwego dla pierwszego stopnia szkodliwości lub uciążliwości).Stad też moje pytanie odnośnie dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Czy mi on przysługuje i w jakim wymiarze? 

Od red: Interesujące Pana zagadnienie reguluje art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zgodnie z jego treścią, żołnierz zawodowy pełniący zawodową służbę wojskową w warunkach szkodliwych dla zdrowia przy przekroczonych najwyższych dopuszczalnych stężeniach lub natężeniach czynników szkodliwych otrzymuje corocznie, w zależności od ustalonego w odrębnych przepisach stopnia szkodliwości, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze:

  • pięciu dni roboczych - przy pierwszym stopniu szkodliwości;
  • siedmiu dni roboczych - przy drugim stopniu szkodliwości;
  • dziesięciu dni roboczych - przy trzecim stopniu szkodliwości;
  • piętnastu dni roboczych - przy czwartym stopniu szkodliwości.

Wymiar wyżej wskazanego dodatkowego urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od ustalonego stopnia szkodliwości. Ponadto, zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych z dnia 27 sierpnia 2014 r., dodatkowy urlop wypoczynkowy przyznaje się corocznie żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że na zajmowanym stanowisku służbowym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia zaszeregowane do I stopnia szkodliwości. 

Niestety nie wskazał Pan, czy w roku 2013 zajmował Pan dane stanowisko służbowe powyżej 6 miesięcy. Jeśli miało to miejsce, urlop taki przysługuje Panu już od 2013 r. Natomiast jeśli okres ten był krótszy - urlop jest należny od roku 2014. AG

 

Czytany 343 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji