reklama
sobota, 25 listopad 2017 12:09

 Dodatkowy urlop wypoczynkowy za szkodliwe warunki

Napisane przez AG
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Piotr: Od maja 2013 r. jako żołnierz zawodowy zajmuję stanowisko młodszego nasłuchowca. Stanowisko to zgodnie z otrzymaną decyzja w sprawie przyznania dodatku specjalnego uprawnia mnie do otrzymywania miesięcznego dodatku w kwocie 75 zł (przy zastosowaniu mnoźników kwoty bazowej w wysokości 0,05-wlaściwego dla pierwszego stopnia szkodliwości lub uciążliwości).Stad też moje pytanie odnośnie dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Czy mi on przysługuje i w jakim wymiarze? 

Od red: Interesujące Pana zagadnienie reguluje art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Zgodnie z jego treścią, żołnierz zawodowy pełniący zawodową służbę wojskową w warunkach szkodliwych dla zdrowia przy przekroczonych najwyższych dopuszczalnych stężeniach lub natężeniach czynników szkodliwych otrzymuje corocznie, w zależności od ustalonego w odrębnych przepisach stopnia szkodliwości, dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze:

 • pięciu dni roboczych - przy pierwszym stopniu szkodliwości;
 • siedmiu dni roboczych - przy drugim stopniu szkodliwości;
 • dziesięciu dni roboczych - przy trzecim stopniu szkodliwości;
 • piętnastu dni roboczych - przy czwartym stopniu szkodliwości.

Wymiar wyżej wskazanego dodatkowego urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od ustalonego stopnia szkodliwości. Ponadto, zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych z dnia 27 sierpnia 2014 r., dodatkowy urlop wypoczynkowy przyznaje się corocznie żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę w warunkach szkodliwych dla zdrowia przez co najmniej 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że na zajmowanym stanowisku służbowym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia zaszeregowane do I stopnia szkodliwości. 

Niestety nie wskazał Pan, czy w roku 2013 zajmował Pan dane stanowisko służbowe powyżej 6 miesięcy. Jeśli miało to miejsce, urlop taki przysługuje Panu już od 2013 r. Natomiast jeśli okres ten był krótszy - urlop jest należny od roku 2014. AG

 

Czytany 1854 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji

 • Rysiek

  A czy przysługuje mniejsze normą godzin w warunkach 1 stopnia?

 • Grzesiek

  Czy w pierwszym stopniu szkodliwości można wypłacać dodatek pieniężny a nie udzielić urlopu? Jeśli tak to na jakiej podstawie?

 • Maciej

  Przysługuje jedno i drugie!

 • Silvestr

  Urlop dodatkowy przysługuje przy spełnieniu trzech warunków:
  - pełnisz minimum 10 dyżurów - 8 godzinnych ( czyli wyrabiasz połowę czasu pracy )
  - masz decyzję o przyznaniu dodatku szkodliwego w danym stopniu szkodliwości
  - masz decyzję z Głównego Urzędu Miar czy został przekroczony poziom hałasu na danym stanowisku pracy , miara ta powinna być robiona przez 8 godzin pracy urządzeń. Taki poziom hałasu jest badany cyklicznie co 3 albo 5 lat.
  ( jeżeli dany próg hałasu mieści się w normie to nie masz szans na dodatkowy urlop ponieważ każdy z warunków musi zostać spełniony ) .
  Takie wiadomości w JW powinien wiedzieć Inspektor BHP , więc śmiało do niego (do niej) i napewno uzyskasz odpowiedź...
  Pozdrawiam.

 • Scott

  Ze względu na wykonywany rodzaj pracy w kancelarii osoby mają zaklejone okna. Polega to na oklejeniu ich jasną matującą folią (efekt białej szyby ornamentowej), folia ta przepuszcza światło dzienne, ale nie pozwala widzieć co dzieje się na zewnątrz - taki jest wymóg ze względu na rodzaj dokumentacji opracowywanej w kancelarii.
  Brak dostatecznej ilości światła dziennego pracownicy uzupełniają oświetleniem sztucznym. Czy to, że oświetlenie sztuczne jest włączone przez całą zmianę roboczą, pomimo częściowego dopływu oświetlenia naturalnego w pomieszczeniu, upoważnia do zaliczenia tego stanowiska do stanowisk o I stopniu szkodliwości ?

 • Szer

  Przez okres około 5-ciu lat przyznawano mi dodatek za pracę w warunkach szkodliwych. Czy przez ten okres należał mi się dodatkowy urlop? Jeśli tak, to w jaki sposób mogę uzyskać zaległy urlop?