reklama
sobota, 25 listopad 2017 12:12

Wypłata gratyfikacji urlopowej 

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Janusz: W roku 2017 nie wykorzystałem urlopu wypoczynkowego z przyczyn służbowych. Kiedy muszę złożyć wniosek o wypłatę gratyfikacji urlopowej?

Od red: Interesujące Pana zagadnienie reguluje § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie gratyfikacji urlopowej żołnierzy zawodowych z dnia 18 marca 2014 r. Zgodnie z nim, w przypadku gdy żołnierz nie złożył wniosku o wypłatę gratyfikacji urlopowej w danym roku kalendarzowym, gratyfikację urlopową za ten rok wypłaca się do końca stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, za który ona przysługuje. W takim przypadku liczbę osób uwzględnianych przy ustalaniu wysokości gratyfikacji urlopowej ustala się na podstawie pisemnego oświadczenia żołnierza o jego stanie rodzinnym w ostatnim dniu roku kalendarzowego, za który przysługuje ta gratyfikacja.

Jeśli nie wykorzystał Pan urlopu wypoczynkowego, i tym samym nie złożył Pan wniosku o wypłatę gratyfikacji urlopowej, winien Pan złożyć takie oświadczenie do końca bieżącego roku. AG

 

Czytany 2336 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy