reklama
czwartek, 11 styczeń 2018 16:15

7.I Święto Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

Placówka medyczna, instytut badawczy, powstały 7 stycznia 1928 roku z rozkazu Józefa Piłsudskiego.

Początkowo placówka nosiła nazwę Centrum Badań Lekarskich Lotnictwa (CBLL). 1 sierpnia 1936 została przemianowana na Instytut Badań Lekarskich Lotnictwa (IBLL). W okresie II wojny światowej WIML współorganizował Lotniczą Służbę Zdrowia we Francji i Wielkiej Brytanii. Za zalążek WIML można uważać utworzone w marcu 1945 Ruchome Laboratorium Sanitarno–Epidemiologiczne utworzone przy Dowództwie Lotnictwa WP[1]. Kilka miesięcy później zostało przekształcone w Laboratorium Fizjologii i Higieny Lotniczej. Do Laboratorium dołączono 1 czerwca 1946 roku szpital kliniczny i powstało Centralne Laboratorium Medycyny Lotniczej, którego kierownikiem został ppłk. lek. Adam Gasperowicz[1]. Po wojnie 1 maja 1947 roku ponownie zmienił nazwę, tym razem na Centralny Instytut Badań Lotniczo-Lekarskich (CIBLL) i przeniósł swoją siedzibę do Warszawy. 14 stycznia 1955 roku został przemianowany na Wojskowy Instytut Naukowo-Badawczy i Doświadczalny Medycyny Lotniczej

Swoją obecną nazwę Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej otrzymał zgodnie z zarządzeniem MON z 21 maja 1958 roku, a 2 lata później stałą siedzibę w Warszawie przy ul. Krasińskiego 54. W Instytucie w 1959 roku rozpoczęła działalność Rada Naukowa WIM.

Od 1967 roku współpracuje z Polską Akademią Nauk, a zarządzeniem przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z 24 kwietnia 1968 roku otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych.

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej (WIML) jest jednym z nielicznych w skali europejskiej ośrodków naukowo-badawczo-szkoleniowych i kliniczno-diagnostycznych, specjalizujących się w problematyce medycyny lotniczej. Jego tradycje sięgają okresu międzywojennego, kiedy to w 1928 roku Józef Piłsudski, minister spraw wojskowych powołał do życia Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich.

Instytut obecnie prowadzi prace techniczne i naukowo-badawcze nad udoskonaleniem symulatorów, ubiorów lotniczych oraz bezpieczeństwem lotów, w tym tolerancją przyspieszeń, niedotlenieniem wysokościowym, treningiem przeciwprzeciążeniowym, orientacją przestrzenną, widzeniem nocnym czy psychologią lotniczą.

W sferze klinicznej zajmuje się medycyną lotniczą, zwłaszcza w zakresie kardiologii, neurofizjologii, laryngologii i okulistyki. Instytut dysponuje wyjątkową w skali Europy infrastrukturą badawczą, do której należą m.in. komory niskich ciśnień, symulator GIRO-IPT, komora dekompresyjna czy katapulta.

W 2011 oddano do użytku jedną z najnowocześniejszych na świecie wirówek przeciążeniowych, pełniącą również rolę dynamicznego symulatora lotu. WIML posiada systemy: oceny predyspozycji do zawodu pilota, zaawansowanej diagnostyki sprawności układu równowagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej pilotów, badań zaburzeń orientacji przestrzennej, monitorowania stanu psychofizycznego kierujących pojazdami.

Dzięki aktywnej działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia WIML doprowadził do 106 wdrożeń wewnętrznych i zewnętrznych. WIML, jako jedyny ośrodek w Europie Środkowo Wschodniej otrzymał certyfikat zgodności treningu lotniczo-lekarskiego ze standardami Sił Powietrznych USA.

Na forum międzynarodowym WIML współpracuje z NATO i NASA, prowadzi też badania finansowane z różnych źródeł zewnętrznych w tym ze środków Unii Europejskiej.

Misją WIML jest świadczenie usług badawczych, naukowych i medycznych na najwyższym poziomie. Wysoko wykwalifikowana kadra Instytutu, nowoczesne laboratoria i unikalne urządzenia badawcze są gwarantem najlepszej jakości i profesjonalizmu.

Żródło: Wikipedia i WIML >>>

 

Czytany 291 razy Ostatnio zmieniany sobota, 13 styczeń 2018 08:37

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy