reklama
środa, 24 styczeń 2018 18:17

Wyznaczenie na stanowisko  a poświadczenie bezpieczeństwa

Napisane przez AG
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Marek: Ile czasu po ukończeniu kursu podoficerskiego mogę być wyznaczony na pierwszy stopień podoficerski? Jestem już 1.5roku po kursie i nadal czekam. Mam być wyznaczony na stanowisko gdzie wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne. Nie mam tego poświadczenia, ale złożyłem ankietę. Czy w  postępowaniu sprawdzającym mogę zostać wyznaczony na podoficera? 

Od redakcji: Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, organami uprawnionymi do wyznaczania i zwalniania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe są: dowódca brygady, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, dowódca skrzydła, rektor - komendant wojskowej uczelni zawodowej, dowódca pułku, dowódca batalionu oraz dowódca zajmujący stanowisko służbowe zaszeregowane do stopnia etatowego co najmniej podpułkownika (komandora porucznika) - w odniesieniu do stanowisk służbowych do stopnia etatowego kapitana (kapitana marynarki) włącznie w podległych jednostkach wojskowych. Niestety, brak jest regulacji prawnej odnoszącej się do poruszonego przez Pana pierwszego problemu. To ww. organy kreują politykę kadrową.

Z kolei kwestia nieposiadania poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego na planowanym do wyznaczenia stanowisku służbowym nie jest przeszkodą uniemożliwiającą takowe wyznaczenie. Zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia MON w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk z 9 września 2014 r., żołnierza zawodowego, który nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa wymaganego na planowanym do wyznaczenia stanowisku służbowym, organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe może wyznaczyć na to stanowisko po wszczęciu postępowania sprawdzającego w celu wydania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa.

Z wnioskiem o wszczęcie postępowania sprawdzającego w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli wymaganej na stanowisku służbowym, na które żołnierz zawodowy ma być wyznaczony, występuje, przed wyznaczeniem, organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na to stanowisko służbowe (ust. 2).

Mając na uwadze powyższe, skoro wszczęto już postępowanie sprawdzające brak posiadania poświadczenia bezpieczeństwa nie może stanowić powodu tak długiego oczekiwania na wyznaczenie na stanowisko. Należy jednak podkreślić, że takie wyznaczenie zależy od woli organu właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe.AG

 

 

 

Czytany 1499 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy