reklama
wtorek, 06 luty 2018 08:30

Urlop okolicznościowy po urodzeniu dziecka 

Napisane przez AG
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Przemek: Pragnę zapytać o warunki udzielenia urlopu okolicznościowego w wojsku z tytułu urodzenia dziecka . Mój bezpośredni przełożony twierdzi iż jest to tylko w formie dobrej woli i nie należy mi się on obligatoryjnie. Dodatkowo twierdzi iż znalazł w rozporządzeniu MON  z 2017 r. fakt iż taki urlop przysługuje mi po wykorzystaniu urlopu ojcowskiego. Czy przymus wykorzystania pozostałych dni wolnych (ponadnormatywny czas pracy) aby uzyskać taki urlop jest zasadny? Co do urlopu ojcowskiego czy przełożeni mogą kwestionować termin i zasadność złożonego wniosku w tej sprawie?

Od redakcji:  W pierwszej kolejności należy wskazać, że kwestie związane z udzielaniem urlopu okolicznościowego reguluje rozporządzenie MON w sprawie urlopów żołnierzy zawodowych z dnia 27 sierpnia 2014 r. Jest to obowiązujący akt prawny.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1, żołnierzowi zawodowemu udziela się, na jego wniosek, urlopu okolicznościowego w razie urodzenia się dziecka w wymiarze od trzech do pięciu dni roboczych. Forma "udziela się" jest formą obligatoryjną i w przypadku złożenia wniosku przez żołnierza, należy mu udzielić takiego urlopu. W obszarze uznania pozostaje jedynie ilość dni, przepisy wskazują możliwość udzielenia od 3 do 5 dni roboczych z tytułu urodzenia się dziecka.

Urlop okolicznościowy udzielany jest na konkretną okoliczność - zawarcie związku małżeńskiego, urodzenie się dziecka czy pogrzeb i powinien zostać udzielony w najbliższym terminie, w którym dane wydarzenie miało miejsce.

Urlop ojcowski oraz wykorzystanie dni wolnych są odrębnymi kwestiami, nie mającego nic wspólnego z urlopem okolicznościowym.

Jedyną propozycją jest złożenie wniosku o udzielenie urlopu okolicznościowego i przekazanie do drogą służbową do dowódcy jw. Ewentualne zastrzeżenia przełożony może przekazać opiniując taki wniosek. AG. 

 

Czytany 2080 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji