reklama
wtorek, 06 luty 2018 08:35

Zasiłek dla bezrobotnych a nagroda jubileuszowa 

Napisane przez AG
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Jarosław. Przed służbą zawodową w latach 90 pobierałem zasiłek dla bezrobotnych przez 2 lata. Czy ten okres pobierania zasiłku wlicza się do nagrody jubileuszowej?

Od redakcji: Niestety okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie jest wliczany do okresu czynnej służby wojskowej, od której zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie nagród jubileuszowych żołnierzy zawodowych z dnia 11 maja 2004 r., do okresu czynnej służby wojskowej, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, wlicza się:

  • 1) okresy czynnej służby wojskowej;
  • 2) okresy służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Służbie Więziennej, Służbie Celnej lub Urzędzie Ochrony Państwa;
  • 3) zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; wymiar czasu pracy podlega zsumowaniu w przypadku równoczesnego wykonywania zatrudnienia u różnych pracodawców w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku;
  • 4) okres ukończonych studiów wyższych przed powołaniem do zawodowej służby wojskowej, na jednym kierunku, nie dłuższy jednak od programowego czasu ich trwania, pod warunkiem uzyskania dyplomu ich ukończenia.

Okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie został wymieniony w cyt. przepisie, w związku z czym nie wpływa na prawo do nagrody jubileuszowej AG.

 

 

 

Czytany 579 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy