reklama
wtorek, 06 luty 2018 08:38

Jakim czasem urlopu dowódca może dysponować?

Napisane przez AG
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Marcin. Jestem żołnierzem zawodowym. Jakim czasem urlopu dowódca może dysponować. Całym urlopem wypoczynkowym czy jego częścią, jeśli częścią to na postawie jakich zapisów prawnych.

Od redakcji: w pierwszej kolejności należy wskazać, że tok służby żołnierzy nie regulują przepisy prawa pracy, z wyjątkami wskazanymi w ustawie z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy, żołnierze zawodowi otrzymują corocznie urlop wypoczynkowy w wymiarze dwudziestu sześciu dni roboczych. Żołnierz zawodowy może swobodnie dysponować całym należnym jemu urlopem. 

Jednakże należy mieć na uwadze ust. 2 danego przepisu - jeżeli ważne względy służbowe nie pozwalają na udzielenie żołnierzowi zawodowemu urlopu wypoczynkowego w całości lub w części w danym roku kalendarzowym, urlopu tego udziela się w ciągu następnego roku kalendarzowego. Decyzję w tej sprawie podejmuje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zajmuje stanowisko służbowe (art. 61 ust. 3 ww. ustawy).

Mając na uwadze powyższe, żołnierz ma wyłączne prawo do dysponowania należnym jemu urlopem wypoczynkowym, które jednak decyzją dowódcy jednostki wojskowej może zostać ograniczone z powodu ważnych względów służbowych. Należy także dodać, że ustawodawca wymaga aby były to "ważne względy służbowe". AG

 

 

Czytany 1008 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji

  • JJJ

    Odpowiedź AG nie na temat. Marcin nie pyta, czy dowódca może mu odebrać całość lub część urlopu. Chodzi mu oczywiście o termin wykorzystania urlopu w danym roku kalendarzowym. W tym sensie odpowiedź brzmi następująco: dowódca dysponuje całym czasem urlopu żołnierza.