reklama
wtorek, 17 kwiecień 2018 15:35

L4 a komisja lekarska 

Napisane przez AG
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Marcin. W styczniu tego roku podczas zajęć z w f w jednostce wojskowej doznałem urazu stopy i przeszedłem operację. W marciu minęły mi  trzy  miesiące zwolnienia. Dowódca wysyła mnie na komisję lekarską, mino że przebywam na zwolnieniu lekarskim i nie zakończyłem leczenia i poruszam się o kulach. Czy takie działanie jest prawidłowe ?

Od redakcji:  W przedstawionym przypadku mógł Pan zostać skierowany na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o zawodowej służbie wojskowej, Do wojskowej komisji lekarskiej kieruje się z urzędu żołnierzy zawodowych, gdy ulegli wypadkom pozostającym w związku z pełnieniem zawodowej służby wojskowej lub u których została stwierdzona choroba powstała w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej. Niestety, nie wskazał Pan podstawy prawnej doręczonego skierowania.

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że istnieją okoliczności zdrowotne uniemożliwiające zgłoszenie się do wojskowej komisji lekarskiej. Skierowanie na komisję lekarską  stanowi rozkaz dowódcy jednostki wojskowej i jest aktem wewnętrznym wydanym na podstawie Regulaminu Ogólnego SZRP. Stanowi on natychmiast wykonalne polecenie podjęcia określonego działania wydane służbowo żołnierzowi przez przełożonego, nie stanowi on natomiast decyzji administracyjnej i nie stosuje się do niego przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z tym, w pierwszej kolejności należałoby wnieść o zmianę terminu zgłoszenia, załączając stosowną dokumentację odnoszącą się do przebiegu leczenia. Organ kierujący na komisję lekarską powinien wziąć pod uwagę Pański obecny stan zdrowia i przychylić się do Pańskiej prośby.

Należy pamiętać o tym, że zgodnie z art. 111 pkt 4 ustawy pragmatycznej, „Żołnierza zawodowego zwalnia się z zawodowej służby wojskowej wskutek [...] odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się do tej komisji w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których został zobowiązany przez komisję lekarską. 

W przypadku nieprzychylenia się organu kierującego do Pańskiej prośby o zmianę terminu stawiennictwa, należałoby skontaktować się z właściwą komisją lekarską i przedstawić zaistniały problem. Ponadto, posiadanie przez żołnierza zwolnienia lekarskiego, obejmującego swym zakresem czas w jakim miał on się zgłosić na badania przed komisją lekarską, nie usprawiedliwia niezgłoszenia się do tej komisji, co może skutkować zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej. AG

 

Czytany 1164 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy