reklama
wtorek, 11 wrzesień 2018 21:17

Komisja poparła rządowy projekt noweli dotyczący kombatantów i ofiar represji wojennych

Napisane przez Ry
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Sejmowa komisja obrony jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zdecydowała o skierowaniu jej do dalszych prac parlamentarnych.

Głównym celem projektu jest aktualizacja i doprecyzowanie przepisów regulujących uprawnienia kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Zakłada on też uproszczenie postępowania administracyjnego.

Chodzi m.in. o uproszczenie procedur rozpoznawania wniosków o status kombatanta i ofiary represji, wydłużenie terminu wznawiania postępowań administracyjnych w przypadku pojawienia się nowych dokumentów, przyznanie inwalidom wojennym prawa do dodatku pieniężnego do renty inwalidzkiej, poszerzenie katalogu uprawnień przysługujących represjonowanym politycznie w latach 1949-1959 żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, a także umożliwienie osobom deportowanym do pracy przymusowej i osadzonym w obozach pracy przez władze III Rzeszy i ZSRR, będącym w trudnej sytuacji materialnej, otrzymywania pomocy pieniężnej od szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Źródło: Gazeta Prawna  >>>

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1254383,komisja-poparla-rzadowy-projekt-noweli-dotyczacy-kombatantow.html

Czytany 79 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy