reklama
Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 849.
Po służbie

Po służbie (12)

niedziela, 04 październik 2015 18:01

Podatek od świadczenia mieszkaniowego: zwracają czy nie?

Napisane przez

 

 

Żołnierze zawodowi mogą  oczekiwać  od urzędu skarbowego  zwrotu podatku od pobranego w latach 2010-2011 świadczenia mieszkaniowego. Problem polega na tym, że jedne urzędy zwracają a inne nie.  Polska to dziwny kraj.  Takie opinie można wyciągnąć śledząc pisma o zwrot tej należności wraz z odsetkami. 

 

Nie pomogła wykładnia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 stycznia 2014 r. dotycząca zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) świadczeń mieszkaniowych, przysługująca żołnierzom od 1 lipca 2010 r. ( sygn. akt   II FSK 2625/13). Po tym korzystnym orzeczeniu niektóre urzędy skarbowe zaczęły zwracać żołnierzom pobraną zaliczkę na PIT za okres od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.  Inne z kolei odmawiały. Pisaliśmy o tym na portalu-mundurowym.pl w tekście z 24 lutego 2014 r. pt. „Nadpłaty do zwrotu”. Jaki był odzew mundurowego środowiska,  można się przekonać w komentarzach  w poprzedniej wersji portalu.  Oto wypowiedzi osób,  którym zwrócono podatek tylko z II półrocza br.

 • • Komentujący: data: 2015-09-27 | 11:41 Większość znajomych z Warszawy i okolic w tym i ja dostała zwrot ale jest też kilka osób co dostało odmowę od US i od IS wiec pozostaje sąd. 
 • • US Mińsk Mazowiecki wypłaca:)
 • • US Żagań. Po 30 dniach od złożenia korekty pieniążki przelane na konto
 • • Komentujący: data: 2015-07-23 | 12:13   US Zielona Góra - wniosek złożony 17 czerwca, wczoraj pieniądze na koncie. Do wniosku, zaświadczenia i korekt PIT dorzuciłem jeszcze za radą urzędnika kilka wyroków WSA i NSA. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy lub ma pytanie - piszcie na maila ;)
 • • Drugi Urząd  Skarbowy w Gdyni zwraca pieniądze trzeba tylko zlożyc wniosek o uchylenie decyzji i dwa pity korekty za 2010 i 2011
 • • Komentujący: major data: 2015-07-20 | 11:28  Wreszcie dostałem zwrot - US. Warszawa Praga, ul. Jagiellońska
 • • Komentujący: kali data: 2015-07-07 | 22:12   US w Zamościu potwierdził że już można składać wnioski o zwrot nadpłaty 

 Z kolei w innych garnizonach, w tym  Łodzi nie wypłacają należności.  Czy Polska to państwo prawa czy samowoli?

                       Zaliczki do zwrotu 

Przypomnijmy, że znowelizowana 22 stycznia 2010 r. ustawa o zakwaterowaniu sił zbrojnych zapewniła   od 1 lipca 2010 r. żołnierzowi zawodowemu  prawo do m.in. wypłaty świadczenia mieszkaniowego od wyznaczenia na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej. Ta forma zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jest najpopularniejsza. Obecnie korzysta z niej ok. 52 tysięcy żołnierzy zawodowych, głównie szeregowi i podoficerowie. W  art.48 d zapisano,  iż pokrywane z dotacji  budżetowej świadczenie przysługuje w wysokości iloczynu stawki podstawowej (300 zł) i współczynnika świadczenia mieszkaniowego zależnego od garnizonu ( od 1do 3).  Średnia kwota świadczenia wynosi ok. 640 zł.  Od tej kwoty oddziały regionalne WAM  pobierały  od 1 lipca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.  zaliczki w wysokości 18 proc., czyli ok. 115 zł.  W sumie po 18 miesiącach fikus uszczuplił dochody kadry zawodowej  średnio o ponad 2000 zł. 

 

Od 1 stycznia 2012 r. zaliczki od świadczenia nie były pobierane.  Dlaczego?  Ponieważ wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są kwoty otrzymywane od agencji rządowych oraz agencji wykonawczych.  A taką agencją – na mocy  kolejnej nowelizacji ustawy  z  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) – stała się oficjalnie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, która ustawowo wypłaca należności kadrze zawodowej.  

 

Czy WAM nie była agencją rządową od kiedy zaczęła wypłacać świadczenia mieszkaniowe, tzw. od 1 lipca 2010 r.?   Początkowo urzędy skarbowe twierdziły, że nie jest była, ale była to argumentacja pokrętna.  Taką tezę obalił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 15 stycznia 2014 r., a wcześniej WSA w Poznaniu w orzeczeniu z 20 czerwca 2013 r. (sygn. akt I SA/Po 228/13).

 

Oba sądy uznały, że art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy także Wojskowej Agencji Mieszaniowej. „  Lektura uzasadnienia wskazuje, że NSA z absurdem rozprawił się w iście żołnierskim stylu, tj. krótko i stanowczo” – napisał na swoim blogu  mec.  Rafał Walterowicz. Po kolejnym wyroku NSA z dnia 1.07.2014 r. (sygn. akt II FSK 1066/14), w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego „świadczeń mieszkaniowych” wypłacanych żołnierzom zawodowym, mecenas Walterowicz  napisał, że konieczna będzie uchwała NSA.

                      

                      Kontratak fiskusa 

 

Mylą się jednak ci, którzy sądzili, że żołnierze odzyskają bez problemu swoje pieniądze wraz z odsetkami  za okres 2010-2011.  Do kontrataku przystąpiło Ministerstwo Finansów, które doszło do wniosku,  że   zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 47c dotyczy firm w ramach pakietu „Przede wszystkim przedsiębiorczość” , a nie żołnierzy. Odwołują się tu do uzasadnienia nowelizacji ustawy, wprowadzającej ten przepis. 

 

Ponadto w odczuciu resortu finansów istniała obawa, że - zgodnie z wykładnią językową - trzeba by uznać, że zwolnienie obejmuje wszystkie świadczenia wypłacane przez agencje wykonawcze, również wynagrodzenia pracowników. A nie taki był cel nowelizacji. Te argumenty fiskusa również obalił NSA.   tego powodu izby twierdzą, że art. 21 ust. 1 pkt 47c nie dotyczy żołnierzy. Podpierają się przy tym  - jak  informuje DGP - art. 21 ust. 1 pkt 49 ustawy o PIT, który zwalnia z podatku tylko odprawy mieszkaniowe. Izby przekonują, że skoro nie obejmuje on świadczeń mieszkaniowych wypłacanych przez WAM, to żołnierze muszą od nich zapłacić podatek.

 

Szybko też Ministerstwo Finansów wprowadziło zmiany do ustawy o PIT. 26 czerwca 2014 r. Sejm uchwalił kolejną nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapisano w niej ustawowo, że nie tylko odprawa mieszkaniowa, ale także świadczenie mieszkaniowe ma być zwolnione z daniny na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 49 lit b. ustawy o PIT. Przepis wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu ustawy nowelizującej, czyli po akceptacji Senatu, podpisaniu jej przez prezydenta RP i opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Nie czekano  na 1 stycznia 2015 r. , kiedy zacznie obowiązywać większość nowych przepisów. 


Obecnie mamy taką sytuację, że jedne urzędy skarbowe zwracają, a inne z kolei nie chcą o tym słyszeć. Zachęcamy tych, którym udało się  uzyskać zwrot podatku do dzielenie się swoimi doświadczeniami w walce z fiskusem  i korzystania z nowego  forum . R.Ch. 

 

Przydatne linki: 

 • KOMENTARZE  ze starego portalu-mundurowego.pl  >>>
 • Nowelizacja ustawy o PIT z 26.06.2014 r. >>>
 • Blog  mec. Rafała Walterowicza z 29.04.2014 >>>
 • Po wyroku NSA z 1.07.2014 r. >>>
 • Orzeczenie NSA  z 15.01.2014  >>>

 

 

 

niedziela, 04 październik 2015 17:41

Poradnik weterana

Napisał

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa  (Dz. U nr 205, poz. 1203) przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym szereg uprawnień.

Kto może się ubiegać

Przypomnijmy, że o status weterana działań poza granicami państwa mogą ubiegać  się osoby, które brały udział w misji na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

• misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewnienia bezpieczeństwa państwa,  nieprzerwanie  przez okres, na jaki została skierowana, jednak  nie krócej niż przez okres 60 dni;

• grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej łącznie przez  okres nie krótszy niż 60 dni. 

Z kolei weteran poszkodowany w działaniach poza granicami państwa to  osoba, która  biorąc udział na podstawie skierowania w działaniach poza granicami państwa, doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.

MON szacuje, że  o status weterana  i weterana poszkodowanego może ubiegać się ponad 80 tysięcy osób żołnierzy zawodowych, niezawodowych, a także w rezerwie i w stanie spoczynku. Natomiast MSW poinformowało portal, że poza granicami służyło ok. 3000 funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej,  Państwowej Straży Pożarnej oraz BOR oraz zwolnionych z  tych  formacji.

Status weterana – żołnierza w kilku krokach 

KROK 1. Sprawdź czy brałeś udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej,

KROK 2  Jeżeli tak, to uzyskaj  zaświadczenie od dowódcy jednostki wojskowej, w której ostatnio odbywasz lub pełniłeś służbę lub od wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo właściwego kierownika archiwum wojskowego Zaświadczenie [ w PDF, 100 kB] stanowi załącznik nr 1 łącznik do rozporządzenia szefa MON z 16 lutego 2012 ( Dz.U. z 29.02 z 2012 , poz. 229) w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu.

Zaświadczenie powinno zawierać:

• imię i nazwisko osoby ubiegającej się o przyznanie statusu weterana,

• numer PESEL,

• nazwę i rodzaj działania poza granicami państwa, w którym uczestniczyłeś,

• okres uczestnictwa w działaniach poza granicami państwa,

• zajmowane stanowisko służbowe lub pełnioną funkcję podczas udziału w działaniach poza granicami państwa.

KROK 3. Uzyskaj zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o tzw. niekaralności

Odpowiedni formularz [PDF, 111 kB] o niekaralności można uzyskać w  punktach informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych na terenie kraju [ wykaz_punktowKRK, PDF, 903 KB]

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego kosztuje 50 zł. Ustawowy czas oczekiwania na ten dokument o niekaralności to 30 dni, ale  można go otrzymać nawet od reki - zależy to od  sądu, ilości spraw, dobrej woli, itp.)Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w biurze informacyjnym Krajowego Rejestru bądź przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego KRK. Zaświadczenie jest ważne 3 miesiące od daty wystawienia.

KROK 4. Przygotuj wniosek do  ministra obrony narodowej 

Dokumenty przesłane do szefa MON powinny zawierać:

• wniosek [Doc, 25 KB] do Ministra Obrony Narodowej,

• zaświadczenie o pełnieniu służby poza granicami państwa,

• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego.

KROK 5  Dokumenty należy wysłać listem poleconym na adres:

 • Minister Obrony Narodowej
 • 00-909 Warszawa
 • ul. Klonowa 1

Przyznanie statusu weterana następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Legitymację powinniśmy otrzymać w okresie nie dłuższym niż 60 dni od daty  uprawomocnienia się decyzji.

Status weterana poszkodowanego  - żołnierza

 

 Status weterana – poszkodowanego  mogą od dnia 30 marca 2012 r. uzyskać osoby, które  brały udział - na podstawie skierowania - w działaniach poza granicami państwa i doznały uszczerbku na zdrowiu  wskutek wypadku. 

 

KROK 1.  Obowiązują identyczne zasady postępowania jak przy ubieganiu się o status  weterana żołnierza (wyżej przedstawione: KROK 1, KROK 2, KROK 3), 

KROK 2. Art. 8 ustawy przewiduje, że ponadto podstawą do ubiegania o przyznanie statusu weterana poszkodowanego są takie dokumenty jak:

•  protokół powypadkowy albo decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej,

•  orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

• decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie; 

Do wniosku w sprawie uzyskania statusu weterana poszkodowanego należy załączyć dokumenty wymienione powyżej. Obowiązkowo ksero tych dokumentów musi posiadać adnotację "Za zgodność z oryginałem" - które można uzyskać w kancelarii WKU lub organie kadrowym każdej JW. W ostateczności można udać się do notariusza - który notarialnie potwierdzi zgodność duplikatów z oryginałami.

 

Dokumenty te należy wysłać listem poleconym na adres

 • Minister Obrony Narodowej
 • 00-909 Warszawa
 • ul. Klonowa 1

 

Przyznanie statusu weterana lub weterana poszkodowanego - żołnierza następuje na podstawie decyzji administracyjnej. Decyzja o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego określa procentową wysokość  uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku  pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań  lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze. Zgodnie z art. 36 ustawy dokument powinien zawierać wysokość dodatku określonego jako procent podstawy wymiaru, którą stanowi najniższa emerytura. Egzemplarz decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego powinien zostać przesłany do Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji.

 

Należy także pamiętać, że aby w pełni korzystać z przysługujących uprawnień - zwłaszcza dotyczących publicznej służby zdrowia  i kontynuacji leczenia w kraju - należy jeszcze posiadać legitymację osoby poszkodowanej poza granicami kraju. .

 

Źródło: Ustawa z 19  sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa  (Dz. U nr 205, poz. 1203) oraz przepisy wykonawcze 

 

niedziela, 04 październik 2015 08:47

Stopnie w służbach mundurowych

Napisał

Stopnie Służb Mundurowych ( stan na dzień 1.10.2015 r.)

 

Podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 74. Stopnie wojskowe

2. Stopniami wojskowymi są następujące stopnie, z zastrzeżeniem ust. 2a:

1) szeregowych:

a) szeregowy,

b) starszy szeregowy;

2) podoficerskie:

a) podoficerów młodszych:

– kapral,

– starszy kapral,

– plutonowy,

b) podoficerów:

– sierżant,

– starszy sierżant,

– młodszy chorąży,

c) podoficerów starszych:

– chorąży,

– starszy chorąży,

– starszy chorąży sztabowy;

3) oficerskie:

a) oficerów młodszych:

– podporucznik,

– porucznik,

– kapitan,

b) oficerów starszych:

– major,

– podpułkownik,

– pułkownik,

c) generalskie:

– generał brygady,

– generał dywizji,

– generał broni,

– generał.

2a. W Marynarce Wojennej stopniami wojskowymi są stopnie:

1) szeregowych:

a) marynarz,

b) starszy marynarz;

2) podoficerskie:

a) podoficerów młodszych:

– mat,

– starszy mat,

– bosmanmat,

b) podoficerów:

– bosman,

– starszy bosman,

– młodszy chorąży marynarki,

c) podoficerów starszych:

– chorąży marynarki,

– starszy chorąży marynarki,

– starszy chorąży sztabowy marynarki;

3) oficerskie:

a) oficerów młodszych:

– podporucznik marynarki,

– porucznik marynarki,

– kapitan marynarki,

b) oficerów starszych:

– komandor podporucznik,

– komandor porucznik,

– komandor,

c) admiralskie:

– kontradmirał,

– wiceadmirał,

– admirał floty,

– admirał

3. Najwyższym stopniem wojskowym jest stopień Marszałka Polski.

 

Podstawa: Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego

Art. 25. W SKW i SWW obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe:

1) korpus szeregowych:

a) szeregowy,

b) starszy szeregowy;

2) korpus podoficerów:

a) kapral,

b) starszy kapral,

c) plutonowy,

d) starszy plutonowy,

e) sierżant,

f) starszy sierżant,

g) sierżant sztabowy,

h) starszy sierżant sztabowy;

3) korpus chorążych:

a) młodszy chorąży,

b) chorąży,

c) starszy chorąży,

d) młodszy chorąży sztabowy,

e) chorąży sztabowy,

f) starszy chorąży sztabowy;

4) korpus oficerów:

a) podporucznik,

b) porucznik,

c) kapitan,

d) major,

e) podpułkownik,

f) pułkownik,

g) generał brygady.

 

Podstawa: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Art. 47. Korpusy i stopnie policyjne

1. Ustanawia się korpusy Policji i stopnie policyjne w następującym porządku: 

1) w korpusie generałów Policji: 

a) generalny inspektor Policji, 

b) nadinspektor Policji; 

2) w korpusie oficerów starszych Policji: 

a) inspektor Policji, 

b) młodszy inspektor Policji, 

c) podinspektor Policji; 

3) w korpusie oficerów młodszych Policji: 

a) nadkomisarz Policji, 

b) komisarz Policji, 

c) podkomisarz Policji; 

4) w korpusie aspirantów Policji: 

a) aspirant sztabowy Policji, 

b) starszy aspirant Policji, 

c) aspirant Policji, 

d) młodszy aspirant Policji; 

5) w korpusie podoficerów Policji: 

a) sierżant sztabowy Policji, 

b) starszy sierżant Policji, 

c) sierżant Policji; 

6) w korpusie szeregowych Policji:

a) starszy posterunkowy, 

b) posterunkowy.

 

Podstawa: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

Art. 51. W Straży Granicznej obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe:

1) korpus szeregowych:

a) szeregowy Straży Granicznej (marynarz Straży Granicznej),

b) starszy szeregowy Straży Granicznej (starszy marynarz Straży Granicznej);

2) korpus podoficerów:

a) kapral Straży Granicznej (mat Straży Granicznej),

b) plutonowy Straży Granicznej (bosmanmat Straży Granicznej),

c) sierżant Straży Granicznej (bosman Straży Granicznej),

d) starszy sierżant Straży Granicznej (starszy bosman Straży Granicznej),

e) sierżant sztabowy Straży Granicznej (bosman sztabowy Straży Granicznej);

3) korpus chorążych:

a) młodszy chorąży Straży Granicznej,

b) chorąży Straży Granicznej,

c) starszy chorąży Straży Granicznej,

d) chorąży sztabowy Straży Granicznej,

e) starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej;

4) korpus oficerów:

a) podporucznik Straży Granicznej,

b) porucznik Straży Granicznej,

c) kapitan Straży Granicznej,

d) major Straży Granicznej (komandor podporucznik Straży Granicznej),

e) podpułkownik Straży Granicznej (komandor porucznik Straży Granicznej),

f) pułkownik Straży Granicznej (komandor Straży Granicznej),

g) generał brygady Straży Granicznej (kontradmirał Straży Granicznej),

h) generał dywizji Straży Granicznej (wiceadmirał Straży Granicznej).

 

Podstawa: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej

Art. 50. Ustanawia się korpusy i stopnie w Państwowej Straży Pożarnej w następującym porządku:

1) w korpusie szeregowych straży pożarnej:

a) strażak,

b) starszy strażak;

2) w korpusie podoficerów straży pożarnej:

a) sekcyjny,

b) starszy sekcyjny,

c) młodszy ogniomistrz,

d) ogniomistrz,

e) starszy ogniomistrz;

3) w korpusie aspirantów straży pożarnej:

a) młodszy aspirant,

b) aspirant,

c) starszy aspirant,

d) aspirant sztabowy;

4) w korpusie oficerów straży pożarnej:

a) młodszy kapitan,

b) kapitan,

c) starszy kapitan,

d) młodszy brygadier,

e) brygadier,

f) starszy brygadier,

g) nadbrygadier,

h) generał brygadier.

 

Podstawa: Ustawa z dnia 16 marca 2001r. o Biurze Ochrony Rządu

Art. 41. W BOR obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe: 

1) korpus szeregowych: 

a) szeregowy, 

b) starszy szeregowy; 

2) korpus podoficerów: 

a) kapral, 

b) plutonowy, 

c) sierżant, 

d) starszy sierżant; 

3) korpus chorążych: 

a) młodszy chorąży, 

b) chorąży, 

c) starszy chorąży; 

4) korpus oficerów: 

a) podporucznik, 

b) porucznik, 

c) kapitan, 

d) major, 

e) podpułkownik, 

f) pułkownik, 

g) generał brygady, 

h) generał dywizji.

 

Podstawa: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Art. 49. Ustanawia się korpusy i stopnie Służby Więziennej w następującym porządku:

1) w korpusie szeregowych Służby Więziennej:

a) szeregowy Służby Więziennej,

b) starszy szeregowy Służby Więziennej;

2) w korpusie podoficerów Służby Więziennej:

a) kapral Służby Więziennej,

b) starszy kapral Służby Więziennej,

c) plutonowy Służby Więziennej,

d) sierżant Służby Więziennej,

e) starszy sierżant Służby Więziennej,

f) sierżant sztabowy Służby Więziennej,

g) starszy sierżant sztabowy Służby Więziennej;

3) w korpusie chorążych Służby Więziennej:

a) młodszy chorąży Służby Więziennej,

b) chorąży Służby Więziennej,

c) starszy chorąży Służby Więziennej;

4) w korpusie oficerów Służby Więziennej:

a) podporucznik Służby Więziennej,

b) porucznik Służby Więziennej,

c) kapitan Służby Więziennej,

d) major Służby Więziennej,

e) podpułkownik Służby Więziennej,

f) pułkownik Służby Więziennej,

g) generał Służby Więziennej.

 

niedziela, 04 październik 2015 07:57

Rekonwersja w wojsku

Napisał

Pod pojęciem  rekonwersji kryją się działania podejmowane wobec żołnierzy zawodowych zwalnianych z wojska  w wieku umożliwiającym adaptację społeczno-zawodową  do warunków cywilnych.

 W służbach MSW te działania nie występują, a przynajmniej nie są one unormowane prawnie.  Natomiast w wojsku  rekonwersja wpisana do ustawy. 

 Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:

 • dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON;
 • dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie ( COAZ);
 • kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu ( OAZ);
 • szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych właściwi ze względu na terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych;
 • dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu (WBE).

 

W resorcie obrony narodowej system rekonwersji oferuje uprawnionym następujące podstawowe formy pomocy:

 •  doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata.
 • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata,
 • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.                                                                                                                                                        

Ponadto możliwe są:

 •  2 – 3 dniowe zajęcia grupowe (poprzednio tzw. seminarium);
 •   szkolenia, informacje;
 •   targi, giełdy pracy;
 •   wspieranie własnej działalności gospodarczej;
 •   inkubatory przedsiębiorczości;
 •   kluby pracy.

Uprawnieni  od 1.01.2010 r. do korzystania z pomocy rekonwersyjnej

1.  w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej:

były żołnierz zawodowy, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15 ( ustawy pragmatycznej ),  w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy. Praktycznie są to wszyscy żołnierze, oprócz zwolnionych z powodu: 

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawod. służby wojskowej;
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

2. bezterminowo:

a) były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej  z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1, b) małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć  w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:

 • doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
 • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;
 • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.

Aktualne limity w zakresie przekwalifikowania zawodowego  dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej po 25.06.2010 r. i żołnierzy w służbie podstawą naliczenia zwrotu kosztów za przekwalifikowanie zawodowe jest 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Na dzień 01.01.2017 r.  wynosi 2400 zł. ( 0,75 × 3200 zł.).

Zwrot kosztów jest uzależniony również od wysługi w służbie i wynosi od 1 stycznia 2017:

 • po 4 latach służby wojskowej - 100 %, ( 2400 zł)
 • po 9  latach służby wojskowej - 200 % ( 4800 zł)
 • po 15 latach służby wojskowej - 300 % - podstawy naliczenia ( 7200 zł zł)
 • dla małżonków oraz dzieci byłych żołnierzy zawodowych zwolnionych z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 ( zgony, zaginięcia, służba poza granicami kraju ) pokrywa się koszty w wysokości 300 % limitu    ( 7200 zł).                                                                                                                                                

W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie  przekwalifikowania zawodowego  pokrywane są koszty:

 • Zwrotu przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, i z powrotem do wysokości  równowartości 20 przejazdów  klasą II pociągu Tanich Linii Kolejowych, pod warunkiem że odległość  przekracza 50 km  w jedną stronę.
 • Zakwalifikowanie w miejscu szkolenia – do  wysokości  równowartości 30 noclegów, których koszt jednostkowy  nie może przekroczyć  300 proc. ryczałtu za nocleg z tytułu  podroży służbowej pracownikom budżetówki w kraju.
 • Wydatki  te zwraca  żołnierzowi jednostka wojskowa, w której służy lub  Wojskowe Biuro Emerytalne w zależności od miejsca zamieszkania. Podstawą jest wniosek do dowódcy JW lub dyrektor  WBE. 

Do wniosku należy dołączyć:

ŻOŁNIERZ  ZAWODOWY:

1. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;

2. Zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbywanie  przekwalifikowania zawodowego;

3. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;

4. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń 

BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY:

1. Decyzja (rozkaz) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;

2. Dokument potwierdzający posiadaną wysługę zawodowej służby wojskowej;

3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;

4. We właściwych przypadkach - inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwiększonego limitu finansowego lub do bezterminowego korzystania z pomocy.

MAŁŻONEK (DZIECKO) ŻOŁNIERZA, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH: 

1. Skrócony odpis aktu małżeństwa (urodzenia);

2. Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć małżonka; 

3.Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Dzieci w wieku od 18 do 25 lat do wniosku dołączają także:

 •  oświadczenie o stanie cywilnym;
 •  zaświadczenie o pobieraniu nauki;
 •  orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli jest orzeczona).

Uprawnienie do rekonwersji obejmuje także rodzinę  żołnierza, który zginał  lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań  służbowych ( małżonka i dzieci).  W tym przypadku wniosek powinien być skierowany do dyrektora WBE  za pośrednictwem    dyrektora Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie lub  kierownika OAZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ( w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu).

 

Źródło: ustawa  z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej  żołnierzy zawodowych [ Dz.U z dnia 25 czerwca 2010 r.  nr 90, poz. 593 z pózn. zm.] oraz rozporządzenie MON z  19 listopada 2014 r. [ DZ.U. z dn. 20.11.2014 r.poz.1622]  w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego,przekwalifikowania,pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych

Przydatne strony:

 •  WKU RADOM >>>    
 • OAZ  w Gdyni  >>>   
sobota, 03 październik 2015 08:06

Emeryt mundurowy dorabia

Napisał

Dorabiać bez ograniczeń mogą byli żołnierze zawodowi lub funkcjonariusze, którzy nabyli świadczenia emerytalne w pełnej wysokości ( 75 proc. uposażenia na ostatnio zajmowanym stanowisku). Ta zasada nie obejmuje 15 proc. dodatku z tytułu inwalidztwa w związku ze służbą wojskową.  

 

W pozostałych przypadkach należy liczyć się ze zmniejszeniem( po przekroczeniu 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego lub utratą nawet 25 proc. emerytury lub renty mundurowej, przy przychodach  odpowiadających 130 proc. przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń.

Na zmniejszenie lub nawet całkowite zawieszenie prawa do emerytury lub renty mają wpływ  te przychody, które są objęte obowiązkiem ubezpieczenia społecznego.

Jakie przychody nie mają znaczenia

Bez znaczenia dla zmniejszenia lub zawieszenia emerytury bądź renty są przychody z tytułu:

• darowizn i zapomóg,

• umowy o dzieło, praw autorskich i patentowych, chyba że była to umowa z własnym pracodawcą

• honorariów z tytułu działalności twórczej i artystycznej,

• wynajmu lub dzierżawy nieruchomości albo lokali, chyba że wynajem lub dzierżawa stanowią przedmiot działalności gospodarczej.

Jakie przychody mają znaczenie

Na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty wpływają natomiast przychody:

• z pracy,

• z umowy-zlecenia, agencyjnej lub innej, do której stosuje się przepisy o zleceniu,

• z umowy-zlecenia, agencyjnej lub o dzieło wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy,

• z umowy o pracę nakładczą,

• z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

• z pozarolniczej działalności gospodarczej,

• ze współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,

• ze współpracy z osobą wykonującą umowę-zlecenie, agencyjną lub inną, do której stosuje się przepisy o zleceniu,

• z pracy wykonywanej na podstawie skierowania w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,

• ze służby zawodowej w wojsku,

• z służby w policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Granicznej i Służby Więziennej.

Także zasiłki i świadczenia

Na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury lub renty mają też wpływ przychody z:

• zasiłku chorobowego,

• zasiłku macierzyńskiego,

• zasiłku opiekuńczego,

• świadczenia rehabilitacyjnego,

• świadczenia wyrównawczego,

• zasiłku wyrównawczego,

• dodatku wyrównawczego,

• wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wypłaconego na podstawie kodeksu pracy.

W jakiej wysokości

Co trzy miesiące ustalane są nowe limity, których przekroczenie powoduje zmniejszenie emerytury lub renty. Emerytura lub renta nie są zmniejszane, jeżeli świadczeniobiorca ma dodatkowy przychód (z wymienionych wyżej tytułów) nieprzekraczający 70 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. 

Jeżeli ów dodatkowy przychód jest większy niż 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, to emerytura lub renta zostają zmniejszone. Jeśli natomiast dodatkowy przychód przekroczyłby 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia , to wypłata emerytury lub renty zostanie zmniejszona o jedną czwartą.

 

Masz firmę, nie musisz się obawiać

 

Zmniejszenia prawa do emerytury lub renty nie musi obawiać się ten, kto ma własną firmę i z tego tytułu deklaruje przychód równy minimalnej podstawie obowiązującej wszystkich przedsiębiorców.

 

Dlaczego? Ponieważ w tym wypadku decyduje przychód deklarowany, a nie przychody faktycznie osiągane. Deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy)jest zawsze niższa od kwoty, po przekroczeniu której emerytura lub renta są zmniejszane (70 proc. kwoty przeciętnego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy). Dlatego w praktyce emerytom i rencistom prowadzącym działalność gospodarczą nie grozi zmniejszenie.

 

Ponadto emeryci i renciści prowadzący firmę nie płacą z firmy składek na ubezpieczenia społeczne (art. 9 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Obowiązkowa jest dla nich tylko składka zdrowotna. Jednak dla celów zmniejszenia emerytury lub renty liczy się jedynie przychód deklarowany, odpowiadający minimalnej podstawie wymiaru składek z tytułu działalności gospodarczej (nawet jeśli faktycznie emeryci i renciści nie opłacają od niego składek).

 

Niekiedy dochody podlegają sumowaniu

 

Emeryci i renciści, którzy mają dodatkowe przychody z kilku źródeł, muszą je, niestety, sumować. To oznacza, że grozi im szybsze przekroczenie limitów powodujących zmniejszenie ich świadczeń.

 

Tak więc, przykładowo, gdy emeryt osiąga przychód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i z tytułu zatrudnienia - przychód ten podlega sumowaniu.

Natomiast nie podlega sumowaniu przychód uzyskany przez emeryta lub rencistę prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, który jest jednocześnie wspólnikiem w spółce, na przykład, partnerskiej czy komandytowej. W takim bowiem przypadku, jakkolwiek emeryt lub rencista wykonuje dwa rodzaje pozarolniczej działalności, tytuł ubezpieczenia jest jeden.

Ile można obecnie dorobić?

Graniczne kwoty przychodu  od 1.09.2015 r.

• 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego = 2698,50 zł  

• 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego = 5011,40 zł 

Więcej  szczegółów dotyczących limitów >>>

 

Podstawa prawna:  Art. 104 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.),  art. 41, 41a i 41b ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 z późn. zm.).

 

sobota, 03 październik 2015 07:09

Fundusz socjalny emerytów i rencistów wojskowych

Napisał

Osobom pobierającym emeryturę wojskową, wojskową rentę inwalidzką, wojskową rentę rodzinną przysługuje prawo do świadczeń socjalnych .

Są to następujące świadczenia: 

 • zapomoga pieniężna (np. w przypadku pogorszenia warunków materialnych, przewlekłej, długotrwałej choroby, zdarzenia losowego (kradzież, włamanie, wypadek, śmierć), klęski żywiołowe (pożar, powódź), zakup podstawowego sprzętu AGD czy pomoc naukowa dla dzieci. Zapomoga pieniężna przyznawana jest nie częściej niż raz na kwartał, liczy się data rozpatrzenia wniosku).
 • zwrot kosztów opieki paliatywno-hospicyjnej (np. postępująca choroba powodująca wymóg pomocy i opieki specjalistycznej prowadzonej w hospicjum domowym, sprawowanej przez wyspecjalizowane i posiadające stosowne uprawnienia osoby i instytucje na podstawie rachunku lub faktury do wysokości nie przekraczającej 7.870,05 zł w ciągu roku. Raz w roku do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że „pacjent wymaga/ opieki paliatywnej”.
 • częściowy zwrot kosztów leczenia w sanatoriach, uzdrowiskach oraz zakładach rehabilitacyjnych (zwrotu dokonuje się na podstawie rachunku lub faktury oraz potwierdzenia skierowania na leczenie sanatoryjne przez uprawnione podmioty. Wysokość dofinansowania wynosi 10 proc. kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury (aktualnie 264,14 zł). Dopłata przysługuje raz na dwa lata kalendarzowe.

 

Dochodem na osobę w rodzinie warunkującym możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych jest:

 • 90 proc. kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury (obecnie 2.377,22 zł netto);
 • 95 proc. kwoty stanowiącej trzykrotność najniższej emerytury w przypadku osoby samotnie gospodarującej (obecnie 2.509,28 zł netto).

Przy obliczaniu dochodu rodziny uprawniającego do korzystania ze świadczeń socjalnych uwzględnia się sumę miesięcznych przychodów świadczeniobiorcy i członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o składki na ubezpieczenie społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą :

 • opodatkowaną w formie podatku zryczałtowanego, do wniosku dołącza się zaświadczenie Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ;
 • na zasadach ogólnych, do wniosku dołącza się zaświadczenie Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz zeznanie podatkowe za rok poprzedzający, oświadczenie w jakich miesiącach działalność była prowadzona , a jeżeli działalność nie była prowadzona w roku poprzednim, należy do wniosku dołączyć oświadczenie o dochodzie uzyskanym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Do tego dochodu  nie wlicza się kwoty dodatku pielęgnacyjnego, zasiłku pogrzebowego, kwoty otrzymanych w tym miesiącu świadczeń rodzinnych, o których mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

Przy ustalaniu wysokości dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego świadczeniobiorcy uwzględnia się następujące osoby:

1.      małżonkę;

2.      dzieci niepozostające w związku małżeńskim własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej:

a)      do ukończenia 16 roku życia,

b)      do zakończenia nauki w szkole, jeżeli ukończyły 16 rok życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, nawet jeżeli pobierają naukę poza miejscem zamieszkania (należy przedłożyć zaświadczenie o nauce)

c)      bez względu na wiek stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy lub niepełnosprawne w stopniu znacznym lub umiarkowanym w okresie.

Ponadto pomoc socjalna przysługuje również dziecku pobierającemu wojskową rentę rodzinną po żołnierzu, którego śmierć nastąpiła w związku z wykonywaniem zadań służbowych. Po ukończeniu 16 roku życia przyznaje się pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki do zakończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Pomoc przyznaje się dwa razy w roku kalendarzowym w wysokości trzykrotnej kwoty najniższej emerytury (obecnie 2.641,35 zł), na podstawie przedłożonego oryginału zaświadczania potwierdzającego kontynuację nauki.

 

Do wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego dołącza się:

 • zaświadczenie o dochodach świadczeniobiorcy i członków rodziny, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • oryginalne lub potwierdzone za zgodność przez właściwy organ, w tym  Wojskowe Biuro Emerytalne dokumenty potwierdzające zdarzenia losowe, klęski żywiołowe, przewlekłą chorobę (zaświadczenie lekarskie) lub inne przyczyny powodujące pogorszenie warunków materialnych. Akceptowane są faktury i rachunki imienne, a nie paragony.  

Świadczenia socjalne są rozpatrywane są na ogół w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Druki wniosków o pomoc socjalną można pobrać w wojskowych biurach emerytalnych lub ze stron internetowych WBE (zakładka"Druki").

 

Źródło:  art.27 ust.1 oraz ust.2 ustawy z 10 grudnia 1993r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 666 ze zm.) oraz rozporządzenie MON z  24 czerwca 2009 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów wojskowych oraz 

 

Od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie nowe regulacje emerytalne dla żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli  służbę po 31 grudnia 2012 r.  W rezultacie nabędą oni uprawnienia emerytalne po 25 latach i ukończeniu 55 lat życia.  Jednocześnie zachowane  zostały prawa nabyte. A  zatem jeszcze przez wiele lat emerytura wojskowa będzie przysługiwać żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu zwolnienia z tej służby posiada 15 (pełnych) lat służby w Wojsku Polskim. Dotyczy to osób, które rozpoczęły służbę wojskową przed 1 stycznia 2013 r.  

 

Dotyczy to każdego rodzaju służby wojskowej, w tym służby zawodowej, okresowej, w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, zasadniczej służby wojskowej oraz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej. Jako okresy równorzędne ze służbą wojskową traktuje się:

 

 • przypadające w czasie od 1 września 1939 r. okresy: działalności w ruchu oporu (z wyłączeniem tajnego nauczania), służby w armiach sojuszniczych, pobytu w niewoli lub w obozach dla internowanych żołnierzy,
 • okresy służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub w Służbie Więziennej oraz okresy traktowane jako równorzędne z tą służbą.

 

Nie wlicza się do tego okresu służby w latach 1944 – 1956 w Informacji Wojskowej, sądownictwie wojskowym i w prokuraturze wojskowej, jeżeli emerytowi udowodniono to w trybie postępowania karnego lub dyscyplinarnego. O dokonanych ustaleniach Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  powiadamia właściwe Wojskowe Biuro Emerytalne.

 

Ponadto prawo do wojskowego zaopatrzenia emerytalnego nie przysługuje żołnierzowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych lub na karę degradacji za przestępstwo popełnione przed zwolnieniem ze służby.

 

                                Zasady podwyższania świadczeń

 

Emerytura wojskowa wynosi 40 proc. podstawy jej wymiaru za 15 lat służby wojskowej i wzrasta o:

 

 • 2,6 proc. podstawy wymiaru – za każdy dalszy rok tej służby oraz nie więcej niż za trzy lata okresów składkowych poprzedzających służbę,
 • 1,3 proc. podstawy wymiaru – za każdy rok okresów składkowych ponad trzyletni okres składkowy, o których mowa w pkt. 1,
 • 0,7 proc. podstawy wymiaru – za każdy rok okresów nieskładkowych poprzedzających służbę.

 

Okresy składkowe i nieskładkowe zaliczane do wysługi emerytalnej określają postanowienia przepisów art. 6 i 7 ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity  w Dz.U nr 39 z 11 marca 2004 r., poz. 353  z późn.zm.).

Podstawę wymiaru emerytury stanowi uposażenie należne żołnierzowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Jest to uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym i miesięczna równowartość dodatkowego uposażenia rocznego, przysługująca  żołnierzowi zawodowemu stosownie do przepisów art. 71 – 73 i 78 ustawy z 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU nr  179  z  2003 r., poz. 1750 – z późn. zm.).

 

Jeżeli w okresie między zwolnieniem ze służby żołnierza zawodowego a ustaleniem prawa do emerytury przypadały waloryzacje emerytur i rent inwalidzkich, przy ustalaniu podstawy wymiaru tego świadczenia uwzględnia się wszystkie kolejne waloryzacje przypadające w tym okresie.
 
Natomiast podstawę wymiaru emerytury dla żołnierzy zawodowych przeniesionych w stan nieczynny lub skierowanych do służby za granicą stanowi uposażenie należne na stanowisku służbowym zajmowanym ostatnio w wojsku lub przed skierowaniem do służby za granicą, według stawek obowiązujących w dniu zwolnienia z zawodowej służby wojskowej.
 
Emeryturę wojskową zwiększa sie o:

 

 • 2 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio: w składzie personelu latającego na samolotach naddźwiękowych, w składzie załóg okrętów podwodnych, w charakterze nurków i płetwonurków, w zwalczaniu fizycznym terroryzmu,
 • 1 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby pełnionej bezpośrednio: w składzie personelu latającego na pozostałych samolotach i śmigłowcach, w składzie załóg nawodnych wojskowych jednostek pływających, w charakterze skoczków spadochronowych i saperów, w służbie wywiadowczej za granicą, w oddziałach specjalnych.

 

Emeryturę wojskową podwyższa się o 0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia służby na froncie w czasie wojny lub w strefie działań wojennych. Ponadto emeryturę zwiększa się o 15 proc. podstawy wymiaru, jeżeli inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą wojskową.

 

Kwota emerytury wraz ze wszystkimi podwyższeniami (tylko bez uwzględnienia dodatków, zasiłków i świadczeń pieniężnych) nie może przekraczać 75 proc. podstawy wymiaru.

 

Przy obliczaniu łącznej wysługi emerytalnej na wstępie sumuje się poszczególne okresy o jednakowym procentowym wskaźniku, obejmujące lata, miesiące i dni. Sumę dni zmienia się na miesiące, przyjmując za miesiąc trzydzieści dni kalendarzowych. W końcowym podsumowaniu okresy niepełnych miesięcy nie są uwzględniane.

 

 

 

 

poniedziałek, 06 kwiecień 2015 14:35

Poradnik weterana

Napisał

W najbliższy  piątek wchodzi w życie ustawa z 19  sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa  (Dz. U nr 205, poz. 1203),

poniedziałek, 06 kwiecień 2015 14:32

Rekonwersja w wojsku

Napisał

Pod pojęciem  rekonwersji kryją się działania podejmowane wobec żołnierzy   zawodowych zwalnianych z wojska  w wieku umożliwiającym adaptację społeczno-zawodową  do warunków cywilnych.

W policji te działania nie występują, a przynajmniej nie są one unormowane prawnie. Natomiast w wojsku  rekonwersja wpisana jest  do ustawy  z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej  żołnierzy zawodowych [ Dz.U z dnia 25 czerwca 2010 r.  nr 90, poz. 593 z pózn. zm. 

Przepisy szczegółowe zawarte są w rozporządzenie MON z  13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. Nr 134 poz.784).

 
Organami wojskowymi właściwymi w zakresie udzielania pomocy rekonwersyjnej są:

 • dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON;
 • dyrektor Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie ( COAZ);
 • kierownicy ośrodków aktywizacji zawodowej w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu ( OAZ);
 • szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych właściwi ze względu na terytorialny zasięg działania wojewódzkich sztabów wojskowych;
 • dyrektorzy wojskowych biur emerytalnych w Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu (WBE). 


W resorcie obrony narodowej system rekonwersji oferuje uprawnionym następujące podstawowe formy pomocy:

 • doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata.
 • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata,
 • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat.                                                                                                                                                         

Ponadto możliwe są:

 •  2 – 3 dniowe zajęcia grupowe (poprzednio tzw. seminarium);
 •   szkolenia, informacje;
 •   targi, giełdy pracy;
 •   wspieranie własnej działalności gospodarczej;
 •   inkubatory przedsiębiorczości;
 •   kluby pracy.

 

Uprawnieni  od 1.01.2010 r. do korzystania z pomocy rekonwersyjnej

1.  w okresie 2 lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej:
były żołnierz zawodowy, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12-15 ( ustawy pragmatycznej ),  w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy. Praktycznie są to wszyscy żołnierze, oprócz zwolnionych z powodu:
  

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawod. służby wojskowej;
 •  prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności (aresztu wojskowego) bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu (specjalności zawodowej).

 

2. bezterminowo:

a) były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej  z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1, b) małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który zaginął lub poniósł śmierć  w związku z wykonywaniem zadań służbowych.

Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie:

 • doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
 • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;
 • praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziewięć lat. 

Aktualne limity w zakresie przekwalifikowania zawodowego  dla zwolnionych z zawodowej służby wojskowej po 25.06.2010 r. i żołnierzy w służbie podstawą naliczenia zwrotu kosztów za przekwalifikowanie zawodowe jest 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym. Na dzień 01.01.2010 r.  wynosi 1875 zł. ( 0,75 × 2500 zł.).

 

Zwrot kosztów jest uzależniony również od wysługi w służbie i wynosi:

 • po 4 latach służby wojskowej - 100 %, ( 1875 zł)
 • po 9  latach służby wojskowej - 200 % ( 3750 zł)
 • po 15 latach służby wojskowej - 300 % - podstawy naliczenia ( 5625 zł)
 • dla małżonków oraz dzieci byłych żołnierzy zawodowych zwolnionych z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w ust. 1 i 2 ( zgony, zaginięcia, służba poza granicami kraju ) pokrywa się koszty w wysokości 300 % limitu      ( 5625 zł).                                                                                                                                                

W ramach pomocy rekonwersyjnej w zakresie  przekwalifikowania zawodowego  pokrywane są koszty:

 • Zwrotu przejazdu z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia, i z powrotem do wysokości  równowartości 20 przejazdów  klasą II pociągu Tanich Linii Kolejowych, pod warunkiem że odległość  przekracza 50 km  w jedną stronę.
 • Zakwalifikowanie w miejscu szkolenia – do  wysokości  równowartości 30 noclegów, których koszt jednostkowy  nie może przekroczyć  300 proc. ryczałtu za nocleg z tytułu  podroży służbowej pracownikom budżetówki w kraju.
 • Wydatki  te zwraca  żołnierzowi jednostka wojskowa, w której służy lub  Wojskowe Biuro Emerytalne w zależności od miejsca zamieszkania. Podstawą jest wniosek do dowódcy JW lub dyrektor  WBE. 

 

Do wniosku należy dołączyć:

ŻOŁNIERZ  ZAWODOWY:
1. Dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
2. Zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbywanie  przekwalifikowania zawodowego;
3. Zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierza wysłudze lat zawodowej służby wojskowej;
4. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń

BYŁY ŻOŁNIERZ ZAWODOWY:
1. Decyzja (rozkaz) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
2. Dokument potwierdzający posiadaną wysługę zawodowej służby wojskowej;
3. Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń;
4. We właściwych przypadkach - inne dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwiększonego limitu finansowego lub do bezterminowego korzystania z pomocy.

MAŁŻONEK (DZIECKO) ŻOŁNIERZA, KTÓRY ZAGINĄŁ LUB PONIÓSŁ ŚMIERĆ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZADAŃ SŁUŻBOWYCH:
1. Skrócony odpis aktu małżeństwa (urodzenia);
2. Dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć małżonka;
3.Zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń.

Dzieci w wieku od 18 do 25 lat do wniosku dołączają także:

 •  oświadczenie o stanie cywilnym;
 •  zaświadczenie o pobieraniu nauki;
 •  orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli jest orzeczona). 

Uprawnienie do rekonwersji obejmuje także rodzinę  żołnierza, który zginał  lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań  służbowych ( małżonka i dzieci).  W tym przypadku wniosek powinien być skierowany do dyrektora WBE  za pośrednictwem    dyrektora Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Warszawie lub  kierownika OAZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ( w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu).
 

Przydatne informacje:
1) Rozporządzenie MON z  13 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych  >>>
2) wykaz ośrodków aktywizacji zawodowej [Doc]  >>>
3) Przydatne strony:
a)  WKU RADOM >>>     http://www.radom.wku.wp.mil.pl/pl/6786.html
b) OAZ  w Gdyni  >>>   http://www.oaz.mw.mil.pl/dok.php

Archiwum komentarzy