reklama
sobota, 30 wrzesień 2017 05:33

Inauguracja roku akademickiego w AMW

Napisane przez kmdr por. Wojciech Mundt
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W piątek 29 września, w Akademii Marynarki Wojennej odbyła się uroczysta Inauguracja roku akademickiego 2017/2018. Ceremonia rozpoczęła się o godzinie 12:00 w audytorium im. kmdr. prof. dr. Józefa Urbańskiego (gmach Biblioteki Głównej AMW, ul. Grudzińskiego). Naukę na I roku studiów pierwszego i drugiego stopnia rozpocznie ponad tysiąc studentów. Po raz pierwszy w historii wręczono nagrodę im. kmdr. dr. hab. inż. Ignacego Glozy, która przyznana została autorowi pracy dyplomowej o wybitnych walorach naukowych.

Inaugurację rozpoczęło przemówienie Rektora – Komendanta, który przywitał również zaproszonych gości. Uroczystość swą obecnością zaszczycił podsekretarz stanu w MON prof. dr hab. Wojciech Fałkowski, a także  przedstawiciele władz wojskowych, samorządowych, duchowieństwa oraz Magnificencje Rektorzy uczelni pomorskich i wojskowych.

_Inauguracja_rokuAMW_1_Krzysztof_Miłosz
_Inauguracja_rokuAMW_1_Krzysztof_Miłosz
_Inauguracja_rokuAMW_7_Krzysztof_Miłosz
_Inauguracja_rokuAMW_7_Krzysztof_Miłosz
_Inauguracja_rokuAMW_2_Krzysztof_Miłosz
_Inauguracja_rokuAMW_2_Krzysztof_Miłosz
_Inauguracja_rokuAMW_3_Krzysztof_Miłosz
_Inauguracja_rokuAMW_3_Krzysztof_Miłosz
Ślubowanie studentów pierwszego roku_2
Ślubowanie studentów pierwszego roku_2
Ślubowanie studentów pierwszego roku
Ślubowanie studentów pierwszego roku
_Inauguracja_rokuAMW_4_Krzysztof_Miłosz
_Inauguracja_rokuAMW_4_Krzysztof_Miłosz
_Inauguracja_rokuAMW_6_Krzysztof_Miłosz
_Inauguracja_rokuAMW_6_Krzysztof_Miłosz
_Inauguracja_rokuAMW_9_Krzysztof_Miłosz
_Inauguracja_rokuAMW_9_Krzysztof_Miłosz
_Inauguracja_rokuAMW_8_Krzysztof_Miłosz
_Inauguracja_rokuAMW_8_Krzysztof_Miłosz
Chór_AMW
Chór_AMW
małżonka śp. kmdr. dr. hab. inż. Ignacego Glozy Beata Gloza wręcza wyróżnienie za pracę dyplomową o największych walorach naukowych
małżonka śp. kmdr. dr. hab. inż. Ignacego Glozy Beata Gloza wręcza wyróżnienie za pracę dyplomową o największych walorach naukowych
wyróżnienia Wybitny Nauczyciel Akademicki AMW
wyróżnienia Wybitny Nauczyciel Akademicki AMW
_Inauguracja_rokuAMW_4_Krzysztof_Miłosz
_Inauguracja_rokuAMW_4_Krzysztof_Miłosz
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Prezydent RP Andrzej Duda z okazji inauguracji nowego roku akademickiego skierował list do całej społeczności akademickiej, który odczytał prorektor ds. kształcenia kmdr dr hab. Dariusz Bugajski, prof. AMW. Następnie odbyła się immatrykulacja studentów I roku oraz ślubowanie doktorantów.

Nagrodę im. kmdr. dr. hab. inż. Ignacego Glozy otrzymał ppor. mar. mgr inż. Piotr Kasprolewicz, za pracę dyplomową „Analiza porównawcza algorytmów poszukiwania drogi dla autonomicznych jednostek pływających”. Pracę napisał pod kierunkiem kmdr. dr. hab. inż. Tomasza Praczyka.

Podczas uroczystości wręczono wyróżnienia dla nauczycieli akademickich, m. in. za działalność badawczą, publikacyjną, dydaktyczną i organizacyjną. Na wniosek Kolegium Nagród Rektora JM Rektor-Komendant AMW wyróżnił następujących nauczycieli akademickich i pracowników AMW nagrodą Rektora I stopnia:

ZA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ

zespół w składzie:

 • - dr inż. Karol LISTEWNIK
 • - mgr inż. Krystian BUSZMAN
 • - mgr inż. Rafał JÓŹWIAK
 • - mgr inż. Szymon KULA
 • - mgr inż. Andrzej MEKIECZ
 • - mgr inż. Wojciech SZYMCZAK

za zrealizowanie trzech projektów pt.:

1.  „System monitorowania obszarów morskich w dolnej półsferze oraz analizy i archiwizowania danych rozpoznawczych”;

2.  „Wpływ pól fizycznych jednostek pływających na wielokanałowe zapalniki min morskich”;

3. „Ochrona granicy państwowej na Zalewie Wiślanym przy wykorzystaniu nowoczesnych metod zdarzeń”

ZA DZIAŁALNOŚĆ PUBLIKACYJNĄ

 • - kmdr. dr. hab. inż. Piotra SZYMAKA

ZA OSIĄGNIĘCIA  DYDAKTYCZNE

- kontradm. w st. sp. dr. inż. Czesława DYRCZA, prof. wiz. AMW

za osiągnięcia dydaktyczne zrealizowane w roku akademickim 2016/2017 oraz opracowanie szeregu podręczników-skryptów do prowadzenia zajęć w języku polskim i angielskim

ZA ZREALIZOWANIE ZNACZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNYCH

zespół w składzie:

 • - kmdr dr hab. inż. Piotr SZYMAK
 • - kontradm. w st. sp. prof. dr hab. inż. Zygmunt KITOWSKI
 • - dr hab. inż. Jerzy GARUS
 • - dr inż. Józef MAŁECKI
 • - kpt. mar. mgr inż. Adam POLAK

za realizację przedsięwzięć skutkujących uzyskaniem przez Wydział Mechaniczno-Elektryczny AMW uprawnień do prowadzenia studiów II-go stopnia na kierunku mechatronika o profilu ogólnoakademickim oraz za opracowanie na zapotrzebowanie SZ RP programu studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na kierunku mechatronika

w specjalności prace podwodne

ZA CAŁOKSZTAŁT DOROBKU NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

 • - prof. dr. hab. inż. Stanisława DOBROCIŃSKIEGO
 • - dr. inż. Wacława MORGASIA, prof. nadzw. AMW
 • - dr. inż. Zdzisława KOPACZA, prof. nadzw. AMW

Wśród wyróżnień znalazły się nagrody indywidualne i zespołowe, a także przyznano tytuł WYBITNY NAUCZYCIEL AKADEMICKI AMW w roku akademickim 2016/2017, który otrzymali:

 • - prof. dr hab. inż. Antoni DRAPELLA
 • - kmdr dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI

Po raz pierwszy w trakcie inauguracji wręczono Honorowe Odznaki Akademii Marynarki Wojennej, które przyznaje Senat AMW na podstawie wniosków i stanowiska Rektorskiej Komisji ds. Odznak i Medali Pamiątkowych.

Wśród wyróżnionych była także wiceadmirał dr hab. Stanisław Zarychta, dowódca Centrum Operacji Morskich - Dowództwa Komponentu Morskiego, który zakończył przewód habilitacyjny. Wyróżnienie wręczył podsekretarz stanu MON prof dr hab. Wojciech Fałkowski.

Nie zabrakło tradycyjnej pieśni Gaudeamus Igitur, którą wykonał Chór Akademii Marynarki Wojennej. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej. Natomiast wykład inauguracyjny na temat „Proces komandorów” wygłosił dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, prof. dr hab. Mirosław Golon.

Nagrody dla najlepszych studentów z każdego wydziału wręczone zostaną na inauguracjach wydziałowych. Najlepszymi studentami zostali:

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

 • - Emilia Wąż

Wydział Mechaniczno-Elektryczny

 • - Adrianna Rzepkowska

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich

 • - mgr Adam Wiergowski

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych

 • - mgr Alicja Janczur

Akademia Marynarki Wojennej prowadzi studia na powyższych czterech wydziałach, które proponują 13 kierunków na studiach cywilnych i 5 kierunków dla studentów wojskowych. Uczelnia posiada także szeroką ofertę kierunków studiów podyplomowych oraz studia doktoranckie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

kmdr por. Wojciech Mundt

Zdjęcia autor Krzysztof Miłosz:

 

Czytany 885 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji