reklama
wtorek, 27 marzec 2018 18:47

Egzamin elewów z 11 Pułku Artylerii

Napisane przez ppor. Marcin Krak
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W ubiegłym tygodniu żołnierze służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych szkoleni w 11 Pułku Artylerii przystąpili do egzaminu po szkoleniu podstawowym.

Egzamin był sprawdzianem zarówno wiedzy jak i umiejętności, nabytych przez elewów w czasie ich dotychczasowego szkolenia w Pułku. Ochotnicy do NSR rozpoczęli służbę przygotowawczą na początku stycznia tego roku. Program szkolenia jaki został dla nich przewidziany dzieli szkolenie kandydatów na dwa etapy: trzymiesięczne szkolenie podstawowe, które zakończone jest egzaminem oraz miesięczne szkolenie specjalistyczne.  Szkolenie podstawowe elewów z 11 pa było niezwykle intensywne. Taktyka, szkolenie strzeleckie, survival (przetrwanie w warunkach środowiska naturalnego) to tylko wybrane zagadnienia z którymi w ostatnich dniach przed egzaminem mierzyli się nowoszkoleni żołnierze. W dniach 22-23 marca, odbył się sprawdzian z dotychczas przyswojonej wiedzy ogólnowojskowej oraz umiejętności nabytych w czasie szkolenia podstawowego.

Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej sprawdzianu elewi musieli wykazać się m.in. znajomością regulaminów, budowy i użytkowania broni oraz zagadnień z taktyki, łączności, szkolenia inżynieryjno-saperskiego czy OPBMR. Natomiast część praktyczna egzaminu została przeprowadzona w formie pętli taktycznej. Na tym etapie, na elewów czekały takie zadania  jak m.in. praca na środkach łączności, maskowanie i ustawianie miny przeciwpancernej, pokonywanie terenu pola walki czołgając się ze skrzynią, zachowanie się w przypadku kontaktu ogniowego z przeciwnikiem, rzut granatem ćwiczebnym czy też udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Część praktyczna egzaminu obejmowała również strzelanie z karabinka kbk AKMS oraz sprawdzian z wychowania fizycznego. Egzaminowani żołnierze-ochotnicy podeszli bardzo poważnie do sprawdzianu po szkoleniu podstawowym prezentując naprawdę wysoki poziom wyszkolenia, co niewątpliwie jest odzwierciedleniem pracy włożonej w ich przygotowanie przez kadrę odpowiedzialną za przedmiotowe szkolenie.

Elewów czeka teraz jeszcze miesięczne szkolenie specjalistyczne, w czasie którego zdobędą wiedzę oraz umiejętności wymagane dla czterech specjalności w jakich będą się szkolić. Większość z nich po zakończeniu służby przygotowawczej deklaruje chęć wstąpienia w szeregi Narodowych Sił Rezerwowych, a część nie ukrywa, że chętnie widziała by się wszeregach 11 pa jako żołnierz zawodowy. Kompania Ośrodka Szkolenia Służby Przygotowawczej opuści mury naszej jednostki 27 kwietnia br.

Tekst: ppor. Marcin Krak

Zdjęcia: kpr. Dariusz Ofierowicz

Czytany 450 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy