reklama
wtorek, 28 sierpień 2018 19:18

Zapowiedź promocji oficerskej w AMW

Napisane przez kmdr por. Wojciech Mundt
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W sobotę, 1 września o godz. 09:00, odbędzie się promocja podchorążych najstarszego rocznika Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tradycyjnie odbędzie się na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu-muzeum ORP Błyskawica. Jako pierwszy szlify oficerskie otrzyma tegoroczny prymus bosman podchorąży Błażej Koreike. Aktu mianowania dokona szef Sztabu Generalnego WP gen. broni Rajmund Andrzejczak.

Dzień wcześniej, w piątek 31 sierpnia, o godz. 11:00 w Bibliotece Głównej AMW nastąpi otwarcie wystawy "Wojsko Polskie w odznakach pamiątkowych", po której odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów wojskowych. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 12:00 w Auli im. Króla Zygmunta II Augusta (wejście od ulicy Grudzińskiego).

Na pierwszy stopień oficerski - podporucznika marynarki promowanych zostanie 40 absolwentów Akademii Marynarki Wojennej. Spośród promowanych 27 podchorążych studiowało na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO), a 13 na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME). Nowo promowanym kordziki oficerskie, które od tej pory będą nosić do ubioru galowego, wręczy rektor-komendant AMW kmdr prof. dr. hab. Tomasz Szubrycht.

Prymusowi uczelni w imieniu Prezydenta RP wręczony zostanie pałasz honorowy Marynarki Wojennej. Natomiast absolwenci, którzy zajęli II i III lokatę otrzymają wyróżnienia odpowiednio od Ministra Obrony Narodowej oraz od Rektora-Komendanta AMW.

Promocję uświetni obecność Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej MW. W ubiorach historycznych wystąpi Kompania Historyczna Akademii Marynarki Wojennej. Defilada wszystkich pododdziałów, wraz z nowo promowanymi oficerami, zakończy uroczystość.

Podczas piątkowej uroczystości (31 sierpnia) w Bibliotece Głównej AMW im. Lecha Kaczyńskiego odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy falerystycznej "Wojsko Polskie w odznakach pamiątkowych" autorstwa pułkownika Jacka Treichela z Departamentu Kadr MON. Wystawa jest związana z Obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 100-lecia Marynarki Wojennej. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 21 września 2018 r.

Natomiast o godz.12:00 w Auli AMW podchorążowie otrzymają dyplomy ukończenia studiów. Kończą studia na Wydziałach: Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego oraz Mechaniczno-Elektrycznym. Ten dzień to także okazja, aby podziękować studentom wyróżniającym się w działalności naukowej, sportowej oraz społecznej (np. praca w samorządzie studentów). Po uroczystości odbędzie się odsłonięcie tablicy pamiątkowej "Promocja 2018", na ścianie gdzie znajdują się tablice wszystkich promowanych roczników od początku powstania uczelni.

                                                                            ***

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte jest jedyną morską wojskową uczelnią w kraju kształcącą nieprzerwanie od 1922 r. oficerów Marynarki Wojennej. Jest spadkobierczynią chlubnych tradycji całego polskiego morskiego szkolnictwa wojskowego funkcjonującego od pierwszych lat istnienia II Rzeczypospolitej. Obecnie Akademia Marynarki Wojennej jest uczelnią, która kształci oficerów w zakresie nauk morskich, wojskowych i technicznych. Studia dla podchorążych realizowane są na trzech wydziałach: Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO), Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich (WDiOM) oraz Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME). Od roku 1996 uczelnia kształci również specjalistów cywilnych.

Mianowanie na stopień podporucznika marynarki jest elementem ceremoniału wojskowego nawiązującym do średniowiecznej tradycji pasowania na rycerza. Odbywa się przez dotknięcie szablą lewego ramienia, przyklękającego przed generałem (admirałem) na jednym kolanie, podchorążego. Młody oficer wstaje i przyjmuje gratulacje. Tradycyjnie promocja oficerska absolwentów Akademii Marynarki Wojennej odbywa się na pokładzie okrętu muzeum ORP Błyskawica.

Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów, jak i promocja oficerska będą transmitowane online na kanale YouTube Akademii Marynarki Wojennej:  >>> 

kmdr por. Wojciech Mundt

Czytany 437 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz

Biorą udział w konwersacji

  • Szczerze

    Obecny, najstarszy rocznik AMW, liczy 18 podchorążych, w tym 13 nawigatorów i 5 mechaników, reszta promowanych to tzw. anglisci, z rocznika dwa lata starszego, ktorzy zaangazowani byli, niektórzy są nadal, w aferę j. angielskiego