reklama
środa, 03 październik 2018 20:29

WAT rozpoczął nowy rok akademicki

Napisane przez Ewa Jankiewicz
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

„Nowy rok akademicki to nowe wyzwania i nowe cele do zrealizowania. Zadaniem władz Wojskowej Akademii Technicznej jest skutecznie wykorzystywać ogromny potencjał edukacyjny i badawczy Akademii dla rozwoju i modernizacji Sił Zbrojnych. Dużym wyzwaniem jest wprowadzenie uczelni do elity europejskich i światowych ośrodków akademickich” – mówił podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019 rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. Uroczystość otwierająca nowy rok akademicki Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się 3 października w Klubie WAT.

-  Chcemy pozostać uczelnią akademicką i chociaż opracowanie nowej strategii uczelni pozostaje jeszcze przed nami, to dokonana analiza pozwala planować prowadzenie w WAT siedmiu dyscyplin naukowych w trzech dziedzinach” – mówił płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. Rektor WAT zaznaczył również, że liczba zatrudnionych i aktywnych nauczycieli akademickich w ramach nowych dyscyplin umożliwia kształcenie w WAT na dotychczasowych kierunkach studiów z utrzymaniem rozwoju w obszarach zabezpieczających potrzeby MON.

W przemówieniu rektora-komendanta WAT nie zabrakło miejsca na ocenę obecnej kondycji Akademii i podsumowanie najważniejszych osiągnięć minionego roku akademickiego. Znacznie wzrosła liczba studentów wojskowych – studia w mundurze rozpoczęło na pierwszym roku 750 studentów, a w kolejnym plany sięgają prawie 860 kandydatów na żołnierzy zawodowych. Uczelnia dynamicznie wkracza na ogólnoeuropejski rynek edukacyjny, realizując podpisane  porozumienia o współpracy.   Silną stroną Akademii jest jej potencjał naukowo-badawczy. „Posiadamy 13 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 9 do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Kadra naukowa opublikowała około 250 publikacji z listy filadelfijskiej i 420 z dotychczasowej listy B. Uzyskaliśmy 17 patentów i 2 nagrody Ministra Obrony Narodowej. W minionym roku akademickim realizowaliśmy 293 projekty naukowo-badawcze. Odliczając działalność statutową, było to 118 krajowych projektów naukowo-badawczych i 23 w ramach funduszy UE, w tym w ramach prestiżowego programu Horyzont 2020. W ramach programu MON wsparcia badań podstawowych realizujemy 12 projektów. Dużą aktywnością wykazują się młodzi naukowcy, którzy realizują 8 projektów w programie NCBR dla Młodych Naukowców w ramach Bezpieczeństwa i Obronności.

Podczas tegorocznego XXVI Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Wojskowa Akademia Techniczna zdobyła dwie prestiżowe nagrody Defender” – wyliczał płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. Rektor podziękował również współpracownikom z kierownictwa Akademii, wszystkim pracownikom: naukowym, dydaktycznym, technicznym i administracyjnym za zaangażowanie w pracę i służbę. Jak powiedział: „bez tego nie osiągnęlibyśmy tych sukcesów”.

Prezydent RP Andrzej Duda z okazji inauguracji nowego roku akademickiego skierował list do całej społeczności akademickiej, który odczytał doradca Prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz.  Obecny na uroczystości sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot odczytał list od ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. 

Odpowiedzialny za szkolnictwo wojskowe minister Tomasz Zdzikot podkreślił, że w roku 2018 łączna kwota dotacji przekazanych wojskowym akademiom przez Ministra Obrony Narodowej przekroczyła 660 mln złotych, jeszcze w roku 2015 było to 407 mln złotych. To są realne pieniądze, które pozwalają na to, abyście Państwo realizowali nowatorskie projekty. (…) Od roku 2015 limit przyjęć na kierunek Kryptologia i cyberbezpieczeństwo wzrósł siedmiokrotnie. 

Najważniejszym momentem uroczystości było ślubowanie studentów i doktorantów pierwszego roku. Naukę w WAT rozpoczęło ponad 2 000 studentów cywilnych oraz 750 studentów wojskowych. Dwunastu studentów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w procesie rekrutacji, otrzymało symboliczne indeksy. Płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek złożył wszystkim studentom gratulacje zwycięstwa w trudnej walce o indeksy. „Rozpoczynacie najciekawszy okres swego życia. Nie zmarnujcie go. Przyszliście do nas z Waszymi talentami i nadziejami. My pomożemy zmaterializować Wasze marzenia” – powiedział rektor-komendant WAT.

Uroczystość była również okazją do wręczenia dyplomów czterem nowo mianowanym doktorom habilitowanym, a ślubowanie doktorskie złożyło 30 żołnierzy i pracowników, którzy uzyskali stopnie naukowe doktora w roku akademickim 2017/2018. Sześciu studentów wyróżniono Nagrodą Rektora za najlepszą pracę dyplomową w roku akademickim 2017/2018. Wszystkim wyróżnionym i awansowanym dyplomy wręczyli minister Tomasz Zdzikot i rektor-komendant WAT płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek. W trakcie uroczystości głos zabrali przewodniczący Samorządu Studenckiego WAT sierż. pchor. Marek Dors i przewodnicząca Samorządu Doktorantów mgr Olga Gajda.

Wykład inauguracyjny pt.: „Polityczne, militarne i techniczne aspekty odzyskania przez Polskę niepodległości” wygłosił prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz z Wydziału Cybernetyki. Goście, kadra i studenci mieli również okazję zapoznać się z wystawą poświęconą życiu i działalności marszałka Józefa Piłsudskiego. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał Chór Akademicki Wojskowej Akademii Technicznej pod dyrekcją Joanny Korczago.

Życzenia  dla całej społeczności akademickiej Wojskowej Akademii Technicznej przesłali: Prezydent RP, Minister Obrony Narodowej, Marszałek Senatu RP, Marszałek Sejmu RP, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektorzy szkół wyższych, prezesi i dyrektorzy firm, instytutów i ośrodków badawczo-rozwojowych.

Źródło: WAT

Fot. Grzegorz Rosiński

 

 

Czytany 457 razy

Overall Rating (0)

0 out of 5 stars
Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy